Education

ISO: Rechten van studenten in de knel

De rechten van studenten worden met voeten getreden, vindt het Interstedelijk Studenten Overleg. Daar moet het kabinet iets aan doen voordat de basisbeurs wordt afgeschaft.

“In een tijd waarin een steeds grotere bijdrage wordt gevraagd van studenten, zijn er nog veel knelpunten in het hoger onderwijs die onder andere leiden tot studievertraging en hogere kosten”, stelt Falco Carelsz, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Het ISO heeft in een korte notitie enkele van deze ‘knelpunten’ op een rij gezet. Zo zou er een ‘wirwar’ van instanties betrokken zijn bij de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs: niet alleen de onderwijsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook DUO, Studielink en studiekeuzewebsites.

De rapporteurs vinden ook dat onderwijsinstellingen niet mogen dreigen met het afpakken van studiepunten om trage studenten tot spoed te manen. Verder hekelen ze het gebrek aan flexibiliteit bij onderwijsinstellingen die maar weinig herkansingen aanbieden.

Fundamenteler is misschien dat sommige studenten het gevoel krijgen dat ze met hun klachten nergens terechtkunnen. Veel studenten weten volgens het ISO niet hoe ze een bezwaar kunnen indienen of hebben het gevoel dat de onderwijsinstellingen hun kritiek wegwimpelen.

Het ISO roept op tot een nadere bestudering van de rechten van de student. Bovendien zou het leenstelsel minstens een jaar moeten worden uitgesteld. “Laten we een oplossing zoeken voor deze knelpunten en de tijd nemen om ook de voorlichting over het leenstelsel minstens een jaar voor de invoering van het stelsel zijn werk te laten doen om alle onzekerheden bij studenten weg te nemen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.