Education

IO-reorganisatie moet wachten tot na de zomer

Medewerkers van de afdeling design engineering, waar een grote reorganisatie ophanden is, krijgen tot 29 augustus de tijd om onjuistheden aan te wijzen in de beschrijving van hun kennis. Dat heeft de ondernemingsraad afgedwongen.


De ondernemingsraad (or) wil nog geen positief advies afgeven voor de reorganisatie bij design engineering (Industrieel Ontwerpen), omdat er volgens haar te veel onduidelijkheden zijn. Die moeten eerst worden opgehelderd. De or stelt advisering uit tot na de volgende overlegvergadering met het college van bestuur (cvb), op 11 september. Dat staat in een verklaring die de or gisteren deed uitgaan.De or onderschrijft dat de afdeling design engineering een reorganisatie nodig heeft. “Het is duidelijk dat de onderzoeksgebieden van deze afdeling aan vernieuwing toe zijn. Al jarenlang ontbeert het de afdeling aan adequaat leiderschap, waardoor keuzes niet werden gemaakt .” En: “De ambitie onderwijs en onderzoek toekomstbestendig te maken vergt een andere keuze in de onderzoeksthema’s; bijgevolg vervallen enkele expertisegebieden die niet aan de nieuwe criteria voldoen.”De or accepteert dat er daarbij mensen boventallig kunnen worden, maar alleen na een zorgvuldige procedure. Zo moet de beschrijving van de nieuwe onderzoeksrichtingen helderder. De or vindt deze na eerdere kritiek nog steeds te globaal beschreven. “Hierdoor is het zeer lastig duidelijk aan te geven over welke expertise de huidige medewerkers zouden moeten beschikken om geplaatst te worden in de nieuwe organisatie.”De onduidelijkheid over de toekomst van het onderzoek wordt volgens de or versterkt door het feit dat de faculteit nog veel leidinggevenden, hoogleraren, moet werven. Tegelijk hekelt de or ‘het reeds invullen van in de voorgenomen organisatie te verwachten vacatures’, omdat dat ‘de belangen van personeelsleden die boventallig dreigen te worden ernstig’ schaadt.De onderwijstaken van de afdeling zijn, vooruitlopend op de nieuwe organisatie, al herverdeeld, stelt de or. Bovendien wordt het aantal pure docentfuncties beperkt, ‘wat voor een onderwijsfaculteit niet noodzakelijkerwijs goed is’, aldus de raad. Ook wijst ze erop dat de werkdruk ‘vermoedelijk’ zal stijgen.De or is het stelligst in haar afkeuring van de manier waarop de faculteit de kennis en kunde van zittende medewerkers heeft geïnventariseerd. Volgens or-voorzitter Dineke Heersma kregen medewerkers een functieomschrijving met de vraag of deze klopte. Daarin werd volgens medewerkers alleen gekeken naar de expertise van de afgelopen twee jaar en niet verder terug.De or heeft ‘grote problemen’ met die werkwijze.  Ze is dan ook ‘blij dat er alsnog voor alle medewerkers de mogelijkheid is om hun zienswijze ten overstaan van de leiding van de faculteit aan te geven en de inventarisatie daarvan waar nodig aan te laten passen’. “Tot uiterlijk 29 augustus hebben de medewerkers [..] de tijd om de potentiële onjuistheden in de kennisgebieden van de medewerkers aan te passen.”De beschrijving van kennis en kunde is nodig om vast te stellen of iemand wellicht op een nieuwe functie past als hij of zij boventallig wordt, bij een zogenoemde oud-nieuw-vergelijking. “Het kan niet zo zijn dat capaciteit wordt ingehuurd voor werk dat door bestaande medewerkers had kunnen worden gedaan, en dat in de nieuwe organisatie volgens het reorganisatieplan, niet nodig zou zijn”, vindt de or.Het college van bestuur nam op 15 april 2014 een voorgenomen besluit over de reorganisatie bij design engineering. Daarop volgden volgens de or ‘constructieve gesprekken’ met decaan Ena Voûte. Tijdens een overlegvergadering met het college van bestuur op 3 juli liet de or echter al weten te veel vragen te hebben om over te kunnen gaan tot advisering. De partijen spraken toen af om die week nog tot antwoorden te komen. Nu blijkt daar dus meer tijd voor nodig.Decaan Voûte is met vakantie. Per e-mail laat zij weten: “De afgelopen maanden hebben wij in constructieve sfeer gesprekken gevoerd met de or en alle benodigde informatie voor advies gedeeld en alle vragen uit ons overleg met de or beantwoord. We hebben op 10 juli met de or afgesproken dat wij onze medewerkers nog een laatste keer de gelegenheid geven om met de faculteit van gedachten te wisselen omtrent hun expertisegebied. Wij zullen van de gesprekken en de eventuele gewijzigde of aangevulde verslaglegging op uiterlijk 2 september terugkoppeling geven aan de or. Vervolgens kijken we uit naar het advies van de or aan het cvb, snel na de overlegvergadering met het cvb op 11 september aanstaande.”

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.