Education

Invoering vijfde jaar nu bijna halverwege

Deze maand ging het derde jaar van het nieuwe vijfjarige curriculum voor de faculteiten van start. Volgens rector Wakker verloopt de herstructurering van een vier- naar een vijfjarige cursusduur zonder noemenswaardige problemen.

br />
Hij zei dat vorige week in de universiteitsraad, waar hij de stand van zaken met betrekking tot de invoering schetste. Vier faculteiten hebben hun complete vijfjarige curriculum tot in detail gereed: Werktuigbouw, Industrieel Ontwerpen, Bouwkunde en Scheikunde. Wakker verwacht dat ook de andere faculteiten volgend jaar rond de zomer hun plannen voor het nieuwe curriculum op papier hebben. Ook voor de laatste vierjarige Delftse opleiding, technische bestuurskunde, staat het college nog een vijfjarige cursusduur voor ogen. Het heeft daarom instemmend gereageerd op een voorzet van de faculteit door nu al een extra jaar aan te bieden voor een beperkt aantal studenten, met het karakter van een kopstudie.

Toen het kabinet begin 1994 besloot tot een vijfjarig curriculum, greep het college van bestuur deze gelegenheid aan om een ‘majeure algemene curriculumherziening’ door te voeren. Na de invoering van het vijfde jaar wacht de faculteiten de uniforme jaarindeling, ook een ‘majeure’ operatie genoemd. De standaard-cursusindeling op basis van vijf keer acht weken moet per 1999 zijn ingevoerd.

De belangrijkste veranderingen die faculteiten doorvoeren in hun vijfjarige programma zijn een verhoogde studeerbaarheid, meer tijd en begeleiding voor afstudeerders en een uitbreiding van de niet-harde-technische vakken. Daarnaast initieerde het college een discussie over de propedeuserendementen, die nog veel te laag zijn. Verder lopen de faculteiten goed in de pas door het aantal technische vakken niet verder uit te breiden, meer aandacht te besteden aan de aansluiting op de arbeidsmarkt en gebruik te maken van cursusevaluatie. Op een aantal faculteiten zijn al opleidingsdirecteuren functioneel. Juist zij blijken belangrijk in het herstructureringsproces.

Nog dit jaar zal een Centrale Commissie Onderwijskwaliteit in het leven geroepen worden. Het college verwacht dat deze een grote rol zal spelen bij de evaluatie in 1999, als de nieuwe curricula voor de eerste maal zijn doorlopen. Tussentijds zullen visitatiecommissies en onderwijsinspectie hun keurend oog over de nieuwe programma’s laten gaan. Het college heeft de Taakgroep Toetsing Vijfjarig Curriculum verzocht voor Pasen 1997 rapport uit te brengen over de invulling van de bovenbouw van de nieuwe curricula. (L.d.V.)

Leo de Vries

Deze maand ging het derde jaar van het nieuwe vijfjarige curriculum voor de faculteiten van start. Volgens rector Wakker verloopt de herstructurering van een vier- naar een vijfjarige cursusduur zonder noemenswaardige problemen.

Hij zei dat vorige week in de universiteitsraad, waar hij de stand van zaken met betrekking tot de invoering schetste. Vier faculteiten hebben hun complete vijfjarige curriculum tot in detail gereed: Werktuigbouw, Industrieel Ontwerpen, Bouwkunde en Scheikunde. Wakker verwacht dat ook de andere faculteiten volgend jaar rond de zomer hun plannen voor het nieuwe curriculum op papier hebben. Ook voor de laatste vierjarige Delftse opleiding, technische bestuurskunde, staat het college nog een vijfjarige cursusduur voor ogen. Het heeft daarom instemmend gereageerd op een voorzet van de faculteit door nu al een extra jaar aan te bieden voor een beperkt aantal studenten, met het karakter van een kopstudie.

Toen het kabinet begin 1994 besloot tot een vijfjarig curriculum, greep het college van bestuur deze gelegenheid aan om een ‘majeure algemene curriculumherziening’ door te voeren. Na de invoering van het vijfde jaar wacht de faculteiten de uniforme jaarindeling, ook een ‘majeure’ operatie genoemd. De standaard-cursusindeling op basis van vijf keer acht weken moet per 1999 zijn ingevoerd.

De belangrijkste veranderingen die faculteiten doorvoeren in hun vijfjarige programma zijn een verhoogde studeerbaarheid, meer tijd en begeleiding voor afstudeerders en een uitbreiding van de niet-harde-technische vakken. Daarnaast initieerde het college een discussie over de propedeuserendementen, die nog veel te laag zijn. Verder lopen de faculteiten goed in de pas door het aantal technische vakken niet verder uit te breiden, meer aandacht te besteden aan de aansluiting op de arbeidsmarkt en gebruik te maken van cursusevaluatie. Op een aantal faculteiten zijn al opleidingsdirecteuren functioneel. Juist zij blijken belangrijk in het herstructureringsproces.

Nog dit jaar zal een Centrale Commissie Onderwijskwaliteit in het leven geroepen worden. Het college verwacht dat deze een grote rol zal spelen bij de evaluatie in 1999, als de nieuwe curricula voor de eerste maal zijn doorlopen. Tussentijds zullen visitatiecommissies en onderwijsinspectie hun keurend oog over de nieuwe programma’s laten gaan. Het college heeft de Taakgroep Toetsing Vijfjarig Curriculum verzocht voor Pasen 1997 rapport uit te brengen over de invulling van de bovenbouw van de nieuwe curricula. (L.d.V.)

Leo de Vries

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.