Education

Invoering alarmnummer TU vlot niet

De invoering van een apart alarmnummer voor de TU wil niet vlotten. Al per 1 januari had de Dienst Arbeids Omstandigheden (DAO) het alarmnummer 112 voor de TU-wijk willen invoeren. Er is een centrale meldkamer met meerdere lijnen ingericht bij het IRI, die dag en nacht bemand is.

De verantwoordelijke personen beschikken inmiddels over de vereiste alarmeringsapparatuur, maar de tests met de piepers en alarmering van betrokkenen verlopen niet naar tevredenheid.

Volgens projectcoördinator en security-manager Van Blerck zit het probleem in de afstemming tussen de softwareprogramma’s waarvan het systeem gebruik maakt. ,,De apparatuur is afkomstig van twee verschillende leveranciers, Koning & Hartman en Nira, en die systemen spreken niet dezelfde taal”, zegt Van Blerck.

Als het alarmnummer eenmaal werkt, is het mogelijk om vanuit de centrale vast te stellen waar het alarm in de TU-wijk gegeven wordt. In de centrale meldkamer wordt de prioriteit ingeschat en het alarmeringssysteem ingeschakeld. Deze belt zelf een ambulance, brandweer en eventueel politie en start een belronde langs bedrijfshulpverleners, gebouwenbeheerders en andere betrokkenen. Als er niet binnen dertig seconden gereageerd wordt, schakelt de computer automatisch door naar een volgend nummer. Alle gevoerde gesprekken worden opgenomen.

Van Blerck spreekt over het TU-alarmeringssysteem als ‘het modernste van het modernste’. Hij benadrukt dat de huidige brandmeldsystemen aan de TU goed werken, en dat de invoering van het 112 nummer geen verplichting is. Wanneer het alarmnummer wel ingevoerd wordt, is niet duidelijk.

Al per 1 januari had de Dienst Arbeids Omstandigheden (DAO) het alarmnummer 112 voor de TU-wijk willen invoeren. Er is een centrale meldkamer met meerdere lijnen ingericht bij het IRI, die dag en nacht bemand is. De verantwoordelijke personen beschikken inmiddels over de vereiste alarmeringsapparatuur, maar de tests met de piepers en alarmering van betrokkenen verlopen niet naar tevredenheid.

Volgens projectcoördinator en security-manager Van Blerck zit het probleem in de afstemming tussen de softwareprogramma’s waarvan het systeem gebruik maakt. ,,De apparatuur is afkomstig van twee verschillende leveranciers, Koning & Hartman en Nira, en die systemen spreken niet dezelfde taal”, zegt Van Blerck.

Als het alarmnummer eenmaal werkt, is het mogelijk om vanuit de centrale vast te stellen waar het alarm in de TU-wijk gegeven wordt. In de centrale meldkamer wordt de prioriteit ingeschat en het alarmeringssysteem ingeschakeld. Deze belt zelf een ambulance, brandweer en eventueel politie en start een belronde langs bedrijfshulpverleners, gebouwenbeheerders en andere betrokkenen. Als er niet binnen dertig seconden gereageerd wordt, schakelt de computer automatisch door naar een volgend nummer. Alle gevoerde gesprekken worden opgenomen.

Van Blerck spreekt over het TU-alarmeringssysteem als ‘het modernste van het modernste’. Hij benadrukt dat de huidige brandmeldsystemen aan de TU goed werken, en dat de invoering van het 112 nummer geen verplichting is. Wanneer het alarmnummer wel ingevoerd wordt, is niet duidelijk.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.