Opinion

Integraal management

Het ligt voor de hand dat het nieuwe besturings- en organisatieconcept van de TU aansluit bij de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisaties en de Strategienota.

In beide documenten wordt ‘integraal management’ als belangrijke verandering gezien ten opzichte van de huidige structuur.

De taken van de integraal manager liggen op bestuurlijk en leidinggevend gebied. Hij moet beschikken over bevoegdheden en over de in te zetten middelen, en moet daarop kunnen worden aangesproken door het college van bestuur.

In Delta nr. 32 werd in het Voorlichtingskatern ingegaan op de taken en bevoegdheden van het nieuwe stafbureau van het cvb. Deze bestaan uit ondersteuning van het cvb, en de bedoeling is niet alleen leiding te geven aan de eigen stafeenheid, maar TU-breed leiding te geven aan het hele terrein van personeel en organisatie, financiën, informatiemanagement, accountancy, juridische zaken, planning en evaluatie, marketing, onderwijs en onderzoek.

De staf zal zorgdragen voor de dagelijkse leiding, het inschakelen van capaciteit, regelen en zorgen dat dingen gebeuren en ook de controle verzorgen op de daadwerkelijke uitvoering van plannen en de kwaliteit daarvan. De verantwoording strekt zich uit over de medewerkers, de aangeboden instrumenten en de werkwijzen.

Uit deze omschrijving blijkt dat de staf van het cvb zich niet beperkt tot staftaken, maar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de integraal manager overneemt. De integraal manager verwordt daarmee tot een ‘operationele chef’, die aan hem uitgeleende functionarissen werk kan verschaffen binnen de opdrachten van de staf.

In feite komt dit neer op het plaatsen van een bestuurslaag tussen het college van bestuur en de integraal manager.

Laat de staf de taken van een stafbureau uitvoeren, en geef de integraal manager zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zodat er wèrkelijk sprake kan zijn van integraal management.

Het ligt voor de hand dat het nieuwe besturings- en organisatieconcept van de TU aansluit bij de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisaties en de Strategienota. In beide documenten wordt ‘integraal management’ als belangrijke verandering gezien ten opzichte van de huidige structuur.

De taken van de integraal manager liggen op bestuurlijk en leidinggevend gebied. Hij moet beschikken over bevoegdheden en over de in te zetten middelen, en moet daarop kunnen worden aangesproken door het college van bestuur.

In Delta nr. 32 werd in het Voorlichtingskatern ingegaan op de taken en bevoegdheden van het nieuwe stafbureau van het cvb. Deze bestaan uit ondersteuning van het cvb, en de bedoeling is niet alleen leiding te geven aan de eigen stafeenheid, maar TU-breed leiding te geven aan het hele terrein van personeel en organisatie, financiën, informatiemanagement, accountancy, juridische zaken, planning en evaluatie, marketing, onderwijs en onderzoek.

De staf zal zorgdragen voor de dagelijkse leiding, het inschakelen van capaciteit, regelen en zorgen dat dingen gebeuren en ook de controle verzorgen op de daadwerkelijke uitvoering van plannen en de kwaliteit daarvan. De verantwoording strekt zich uit over de medewerkers, de aangeboden instrumenten en de werkwijzen.

Uit deze omschrijving blijkt dat de staf van het cvb zich niet beperkt tot staftaken, maar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de integraal manager overneemt. De integraal manager verwordt daarmee tot een ‘operationele chef’, die aan hem uitgeleende functionarissen werk kan verschaffen binnen de opdrachten van de staf.

In feite komt dit neer op het plaatsen van een bestuurslaag tussen het college van bestuur en de integraal manager.

Laat de staf de taken van een stafbureau uitvoeren, en geef de integraal manager zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zodat er wèrkelijk sprake kan zijn van integraal management.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.