Education

Instroom universiteiten groeit flink

Dit jaar begonnen zeven procent meer studenten aan een universitaire bacheloropleiding dan vorig jaar. Op de TU Delft is de stijging twaalf procent, met grote verschillen tussen de faculteiten.


Vorig studiejaar begonnen er 28 duizend vwo’ers aan een universitaire bacheloropleiding, dit jaar waren het er ruim 31 duizend. Deze groei van elf procent hangt waarschijnlijk samen met de angst onder scholieren dat ze geen basisbeurs meer zouden krijgen als ze een jaar later begonnen.Minister Bussemaker wil de basisbeurs voor bachelorstudenten afschaffen, wat een studie voor uitwonende studenten bijna dertienduizend euro duurder maakt. Pas in juni, toen bijna iedereen zijn studiekeuze al had gemaakt, stelde de minister haar wetswijziging uit tot september 2015.Onder hbo’ers nam de aantrekkingskracht van de bacheloropleidingen een beetje af: de instroom daalde met vierhonderd. Zij hebben immers al een bachelordiploma en zullen veelal een hoger collegegeld voor hun tweede studie moeten betalen. Maar het zijn er nog altijd 7122.In totaal verwelkomden de universiteiten dit studiejaar meer dan 45 duizend nieuwe bachelorstudenten : zeven procent meer dan vorig jaar. Dat komt ook door de internationale studenten: hun aantal nam met vijf procent toe tot 5379.Vooral opleidingen in de techniek (plus twaalf procent) en natuurwetenschappen (plus dertien procent) profiteren daarvan. De laatste cijfers van de TU Delft (telling 1 december 2013) geven eenzelfde beeld. Er waren op dat moment 2876 eerstejaars, twaalf procent meer dan een jaar ervoor. Tussen de faculteiten zijn de verschillen echter groot. TNW steeg met 29 procent (tot 410 eerstejaars), terwijl Bouwkunde met 11 procent kromp (naar 235 eerstejaars). De faculteit die de meeste eerstejaars trekt, is 3mE: 605. Dat is 22 procent meer dan een jaar eerder.Ook de kleinere landbouwopleidingen zagen de belangstelling toenemen. Daar gingen dertienhonderd nieuwe studenten naartoe en dat is ruim een vijfde meer dan vorig jaar.De grootste opleidingen zijn nog altijd psychologie en rechten. Die trekken elk acht procent van de eerstejaars. Geneeskunde is natuurlijk ook populair, net als de economische en bedrijfskundige studies.De masteropleidingen klommen ook een beetje op, maar niet zo heftig als vorig jaar. Toen stroomden er – waarschijnlijk onder invloed van de langstudeerboete – meer dan vijfduizend studenten door naar de masteropleidingen. Nu blijft de groei beperkt tot zo’n zevenhonderd extra studenten.Opvallend is dat steeds meer studenten een master volgen aan een andere universiteit dan waar ze de bacheloropleiding hebben afgerond. Vorig jaar deed tien procent van de masterstudenten dat, maar dit jaar is het twaalf procent.Het deeltijdonderwijs profiteert niet van de groei. Net als aan de hogescholen krimpen deze opleidingen ook aan de universiteiten (min zeven procent). Er gingen in september slechts 6725 studenten van start, terwijl het er vorig jaar ruim vijfhonderd meer waren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.