Opinion

Instinker

Een nieuw kabinet en dus weer nieuwe maatregelen op het terrein van het onderwijs. Het lijkt wel of elk nieuw kabinet weer de poot wil optillen en een vers plasje over het hoger onderwijs wil doen.

br />
Het plasje van Zijlstra was de langstudeerboete. Op zich geen slechte maatregel om de uitloop van de studie te beperken, alleen vind ik het niet kunnen dat je een maatregel zonder vooraankondiging invoert en hem dan met terugwerkende kracht voor iedereen laten gelden. Maar hoe krakkemikkig de maatregel ook was: hier aan de TU hebben we gezien dat zo’n boete werkt als een trein. Studenten hebben gebuffeld deze zomer, niet te geloven! We hebben dit najaar volgens mij bijna twee keer zoveel bachelordiploma’s uitgedeeld als normaal.

Het plasje van Bussemaker wordt dus het sociaal leenstelsel. Bij de langstudeerboete leek het nog of deze bedoeld was om studenten te stimuleren zo snel mogelijk te studeren, en om universiteiten te dwingen een studeerbaar programma aan te bieden. Maar bij het sociaal leenstelsel doet men geen moeite om de schijn op te houden: het is gewoon een bezuinigingsmaatregel. Studenten gaan er niet harder door studeren. Ook nu leent al dertig procent van alle studenten geld bij DUO, en de gemiddelde schuld is veertienduizend euro. En in tegenstelling tot wat men wel eens beweert studeren studenten met een lening net zo snel, of net zo langzaam als de rest. Als je je tentamen hebt verprutst denk je nou eenmaal niet: “Shit, daar gaat weer een herkansing of drieduizend euro gedeeld door zestig maal vijf EC is 250 euro.” Want dat geld wordt namelijk niet nu van je bankrekening afgeschreven, zoals dat wel leek te gaan gebeuren met de langstudeerboete. Het effect van lang studeren merk je pas veel later, als je een baan hebt en je een torenhoge studieschuld moet gaan aflossen.

Het verbaast me een beetje, dames en heren studenten, dat jullie zo mak reageren en niet massaal in woede ontsteken over het sociaal leenstelsel, zoals jullie ouders op dit moment wel doen over de verhoging van de ziektekosten. Ik ben bang dat jullie je in slaap laten wiegen door de geruststellende mededeling dat er voor bestaande studenten niets verandert. Maar let op: er zit namelijk wel degelijk een instinker in het nieuwe sociaal leenstelsel, zoals Delta op de website op 31 oktober terecht constateerde. Als je nu studeert en in september 2014 pas aan je master begint, tel je namelijk ineens als nieuwe student (want de master is een nieuwe opleiding) en val je voor je masteropleiding alsnog onder het sociale leenstelsel! Dus als je slim bent, begin je als student nu alvast met buffelen, maak je nu als een bezetene je bachelor af en schrijf je je zo snel mogelijk als master in. Op die manier ben je voor de invoering van het sociaal leenstelsel al aan je master begonnen, behoud je je basisbeurs en dat scheelt je minstens zesduizend euro. Twee maal langstudeerboete! Ka-ching! Dat is geen kattenpis!

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.