Education

IJzers onder op de campus

Het natuurijs lokt, zelfs op de campus. Vanmiddag staat de Delftse studenten schaatsclub Effe Lekker Schaatsen met warme chocomel op het ijs voor de faculteit Industrieel Ontwerpen. Daar kunnen schaatsers tips krijgen van ervaren rijders. Maar eerst moet het sneeuw van het ijs.

De studenten vinden het ‘een goede zaak’ dat er straks weer wat te kiezen is. “Maar we vinden vooral dat er een partij moet komen die kijkt vanuit een ander perspectief dan Oras”, stelt

Durieux. Oras is in hun ogen vooral gericht op ontplooiing buiten de studie. “Wij willen een alternatief zijn door onze focus op onderwijsverbetering en studeerbaarheid. De kerntaak van de universiteit is voor ons onderwijs, daarna onderwijsprojecten en dan pas extracurriculaire activiteiten”, aldus Röhner.
Concrete plannen willen en kunnen ze nog niet noemen. Ze willen in elk geval werken aan een betere terugkoppeling van studenten naar docenten over de kwaliteit en organisatie van gegeven vakken en de plek van vakken in het curriculum. “Soms hebben studenten al jaren kritiek op een vak zonder dat er iets verandert.” Ook willen ze dat faculteiten beter aan studenten duidelijk maken wat het doel, het nut en de noodzaak van vakken is. Verder vinden ze dat onderzoek op faculteiten meer moet worden betrokken in het onderwijs.

Durieux en Röhner willen bij de verkiezingen en later in de studentenraad (sr) komen met ‘breed gedragen, goed onderbouwde ideeën’. Ze werken daarom nu aan een stevig en breed netwerk. “We hebben inmiddels intensief contact met ongeveer tien mensen en we zoeken nu studenten die zitting willen nemen in de sr, studenten die willen bijdragen aan beleid en studenten die klankbord willen zijn.” Ze hebben er speciaal het mailadres srpartijdelft@gmail.com voor in het leven geroepen. Ook zoeken ze contact met docenten. “Als klankbord, om te voorkomen dat we het college van bestuur lastigvallen met onuitvoerbare, onhaalbare plannen”, zegt Röhner.

Hun netwerk moet ook voorkomen dat hun partij – anders dan AAG en Het Principe – blijft steken in de Calimero-rol ten opzichte van Oras. Via hun netwerk willen ze blijvend voldoende stemmers trekken en het moet garant staan voor opvolgers in de raad en de opbouw van de partij. “Het is reëel dat we in de sr klein beginnen”, zegt Röhner. “Ons doel is komend jaar twee of drie zetels te behalen, maar over enkele jaren hopen we minstens de helft van de tien sr-zetels te bezetten.”

Ze zien de samenwerking met Oras met vertrouwen tegemoet. “Wij zijn geen tegenpartij. Oras zien we als partner. Samen moet je eruit komen”, aldus Durieux. Hij weet nu al dat hun sr-leden niet alle portefeuilles zullen bemannen. “Daar heb je geen mankracht voor.” Ook ten opzichte van het college van bestuur willen ze geen tegenpartij zijn. “We komen met onderbouwde initiatieven en kijken kritisch en vooral constructief naar het beleid van het cvb met nadruk op onderwijs.” 

srpartijdelft@gmail.com

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.