Education

Iets minder eerstejaars naar universiteit

In september begonnen ruim 44 duizend eerstejaars aan een universitaire bachelorstudie. Dat is 2,4 procent minder dan vorig jaar.

Er kwamen minder vwo’ers naar de universiteit (een daling van zes procent), terwijl het aantal buitenlandse studenten met acht procent toenam en ook iets meer hbo’ers voor een academische bachelor kozen (3,8 procent erbij).

Dit is het laatste studiejaar dat studenten nog een basisbeurs krijgen. Daarom ging ruim tachtig procent van de vwo’ers meteen na het eindexamen studeren, aldus de universiteiten, en dat is verhoudingsgewijs meer dan voorheen. Dat er toch minder dan vorig jaar gingen studeren, ligt dus aan het aantal jongeren: er waren gewoon minder vwo’ers.

Een jaar eerder was er ook al een stormloop op het hoger onderwijs onder dreiging van de hoge studieschulden in het leenstelsel. Toen werden de plannen echter een jaar uitgesteld en zodoende kreeg een nieuwe lichting jongeren een laatste kans op de basisbeurs. Het aantal eerstejaars was afgelopen september nog altijd tweeduizend hoger dan in september 2012.

De nieuwe studenten kozen vaker voor rechten (6,3 procent erbij) en techniek (3,2 procent erbij). Ook de ‘sectoroverstijgende’ studies als university colleges trokken meer studenten (11,4 procent erbij). Rechtsgeleerdheid en psychologie blijven de grootste opleidingen, gevolgd door geneeskunde.

Dankzij de groei in eerdere jaren is het aantal ingeschreven studenten aan de universiteiten weer naar recordhoogte gestegen tot 253 duizend. Er zwaaien minder studenten af dan erbij komen.

Uit de cijfers blijkt ook dat studenten na hun bacheloropleiding vaker van universiteit wisselen. Dat doet intussen bijna negentien procent van de afgestudeerde universitaire bachelors.

Aan de hogescholen was de krimp iets sterker. De hbo-opleidingen trokken bijna vier procent minder eerstejaars. Maar ook in het hbo was het totale aantal inschrijvingen nog nooit zo hoog: ruim 446 duizend studenten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.