Education

‘Iedere medezeggenschapsraad krijgt wat hij verdient’

Kamerleden zijn verbaasd dat studenten in de ene medezeggenschapsraad veel meer geld en middelen krijgen om het bestuur te controleren dan in de andere. Maar over de oplossing verschillen ze van mening.


Van studenten in een medezeggenschapsraad (MR) wordt verwacht dat ze meepraten over allerlei ingewikkelde kwesties. Maar vorige week bleek uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond en twee verenigingen van medezeggenschapraden dat er grote verschillen zijn in de manier waarop hogescholen en universiteiten MR- leden in staat stellen hun werk te doen. Sommige studenten krijgen honderden euro’s per maand, op andere instellingen kan er niet eens een printkaart vanaf.Daardoor is het goed mogelijk dat er ook grote verschillen zijn in de kwaliteit van medezeggenschap, vreest LSVb-voorzitter Kai Heijneman. Als leden amper tijd krijgen om alle rapporten, verslagen en beleidsstukken goed te bestuderen wordt het erg makkelijk om de medezeggenschap buitenspel te zetten.De SP en D66 pleiten daarom voor minimumnormen. “Bestuurders nemen vergaande beslissingen en daar hoort een serieuze medezeggenschap bij”, vindt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. “Kennelijk kun je het niet aan onderwijsinstellingen overlaten om dat goed te faciliteren. Daarom moet de minister maatregelen nemen. Anders zijn al haar mooie woorden over meer inspraak nogal vrijblijvend.”Paul van Meenen van D66 sluit zich daar bij aan. Zijn partij pleit al langer voor sterkere medezeggenschap. Studenten en docenten zouden het recht moeten krijgen om de hoofdlijnen van de begroting goed of af te keuren.PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing erkent dat de MR nu makkelijk buitenspel kan worden gezet, maar minimumnormen voor facilitering zijn volgens haar niet de oplossing. Als leden behoefte hebben aan vergoedingen of werkruimtes moeten ze dat met hun bestuur regelen. “Dat betekent dus geen minimumnormen maar maatwerk.”Ook het CDA voelt er weinig voor om vanuit Den Haag normen op te legen, maar Kamerlid Michel Rog doet wel een ander voorstel. Hij wil dat elke MR zijn eigen budget krijgt. “Dan hoeven ze niet de hand op te houden bij het bestuur, maar kunnen leden zelf besluiten waar ze hun geld aan besteden.”Hoewel ook de PVV meer macht wil voor de MR is Kamerlid Harm Beertema er huiverig voor om alles vanuit Den Haag te regelen. “Een MR die zijn mannetje staat moet zelf ook in staat zijn om faciliteiten af te dwingen. Iedere raad krijgt wat hij verdient. Leden die veel geld of uren krijgen voor hun werk, hebben kennelijk meer haar op de tanden. Ik zou zeggen, vecht ervoor. Sleep je gelijk maar voor de poorten van de hel weg.”Maandag vergadert de Tweede Kamer met minister Bussemaker over de vraag hoe bestuurders adequater gecontroleerd kunnen worden. De minister en de Kamer zien een belangrijke rol weggelegd voor de medezeggenschapsraden, maar verschillen van mening over de rechten die ze moeten krijgen.Bussemaker vindt instemmingsrecht op de begroting bijvoorbeeld geen goed idee, omdat de MR dan medeverantwoordelijk zou worden voor het bestuur. “Dan kunnen zij de bestuurders niet meer onafhankelijk controleren”, schreef zij eerder aan de Kamer.Onzin, vinden oppositiepartijen. “Dan zou ook de Tweede Kamer geen inspraak mogen hebben en dat lijkt me niet de bedoeling”, merkt Van Dijk (SP) op.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.