Education

Huygensprijs voor Majorana-onderzoek

Dr. Bernard van Heck ontving maandag de Christiaan Huygensprijs voor zijn promotieonderzoek in 2015 aan de Universiteit Leiden. Hij ontwikkelde een schakeling waarmee Majoranadeeltjes te besturen zijn. Qutech gebruikt zijn ontwerp bij de ontwikkeling van een quantumcomputer.

De uitreiking van de Christiaan Huygensprijs vond maandagmiddag 3 oktober plaats op het Malieveld in Den Haag als onderdeel van het Generation Discover Festival. De prijs, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een geldbedrag van 10.000 euro, werd uit gereikt door Jet Bussemaker, minister van OCW.

Het promotieonderzoek van Van Heck ligt op het raakvlak tussen quantum physics, nanotechnologie en de theorie van berekeningen. Van Heck heeft een computerschakeling ontwikkeld zodat berekeningen kunnen worden gemaakt met Majoranadeeltjes door middel van vervlechting of ‘braiding’. Van Heck heeft voor een grote doorbraak gezorgd door de ‘Coulomb-assisted braiding’. Dat is een methode om Majorana’s te vervlechten zonder ze daadwerkelijk te verplaatsen, gebruikmakend van de topologische lading van deze deeltjes. Berekeningen met Majoranadeeltjes als quantumbits staan aan de basis van de ontwikkeling van de quantumcomputer. De methode van Van Heck wordt daarbij als een zeer belangrijk aspect beschouwd.

De jury is onder de indruk van de wijze waarop Van Heck een brug heeft weten te slaan tussen een abstract wiskundig begrip en een praktische toepassing in de wereld van de elektronica. Iets wat tientallen jaren lang een gedachtenexperiment was, wordt dank zij zijn briljante theoretische ideeën werkelijkheid.

De Delftse onderzoeksgroep onder leiding van Leo Kouwenhoven heeft het ontwerp van Van Heck overgenomen voor de ontwikkeling van de kwantumcomputer. De realisatie van de quantumcomputer zou een prestatie van Nobelprijskaliber zijn. De maatschappelijke relevantie kan enorm zijn.

Bernard van Heck (1986, Rome, Italië) promoveerde op 6 mei 2015 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Quantum computation with Majorana modes in superconducting circuits. Promotores waren prof. dr Carlo Beenakker en dr. Anton Akhmerov. Van Heck, momenteel postdoc aan Yale University, studeerde eerder natuurkunde aan de Universiteit van Roma (‘La Sapienza’).

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die met zijn of haar promotieonderzoek een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, met oog voor de maatschappelijke relevantie. Bij toerbeurt staat een van de gebieden centraal die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629-1695) hebben kunnen ontwikkelen: wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde. Dit jaar waren er vijftien genomineerden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.