Education

Huurteams inzetten tegen te hoge huur

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de Jonge Socialisten delen maandagmiddag 17 augustus op de introductiemarkt meetlinten uit aan studenten om hun nieuwe kamer op te meten.

De vakbond stelt dat studenten vaak te veel betalen voor hun kamer en het niet aandurven hun huisbaas hier op aan te spreken. Daardoor heeft de wettelijke maximum huurprijs volgens de LSVb zijn waarde in de praktijk verloren.

Gerard Oosterwijk, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb): “In theorie is wettelijk alles goed geregeld, maar in de praktijk blijkt de drempel erg hoog om je huisbaas aan te klagen.”

Zogeheten ‘huurteams’ kunnen volgens de LSVb studenten helpen om voor hun recht op te komen. In die teams zitten experts die op eigen initiatief langs huurders gaan om op vrijblijvende basis advies te geven.

Het huurteam beoordeelt de kamer aan de hand van het puntensysteem en adviseert de student of een gang naar de huurcommissie terecht is.
Wanneer een huurder besluit dit te doen, helpt het huurteam de huurder bij de procedure en helpt zij bemiddelen tussen de student en de huurbaas.

Door betrokkenheid van de gemeente in deze huurteams is de huurbaas minder snel geneigd over te gaan tot dreigementen richting de huurder, zo denkt de LSVb.

Volgens Oosterwijk is Amsterdam met huurteams begonnen.”Vanuit de gemeente zelf, zonder dat studenten daar om vroegen.” Delft heeft nog geen huurteam. “Het zou het beste zijn als de gemeente met studenten samenwerkt. Je kunt zo’n team professioneel opzetten en studenten laten meewerken.”

,

Grootste winnaars van de dag waren Wibout Roukens en Sven Voormeren, die met hun afstudeeronderzoek respectievelijk de Bakkenist Jong Talent-prijs (voor informatiesystemen) en de Corus Jong Talent-prijs (werktuigbouwkunde en materiaalkunde) binnensleepten. Twee andere afstudeerprijzen gingen naar studenten van de Universiteit Utrecht. Aan de prijzen is een bedrag van tienduizend euro verbonden. 

Roukens ontwikkelde een informatiesysteem met touchscreen voor motoragenten en testte dat op gebruiksgemak in de praktijk. “Uiteindelijk hebben meer dan zestig motoragenten het systeem uitgeprobeerd. Ze vroegen me steeds wanneer ze het konden gebruiken, dus dat is een goed teken.” Roukens weet nog niet precies wat hij met zijn prijzengeld gaat doen. “Misschien een stuk van mijn studieschuld afbetalen. Het is wel prettig als dat weg is.” 

Voormeren won met zijn onderzoek naar hoe trillingen van de aandrijflijn van personenauto’s zich verplaatsen naar het binnenste. “Het was vooral erg leuk vanwege de mix van theorie en praktijk”, vertelt hij. Met de resultaten kan afstudeerbedrijf BMW het rijcomfort optimaliseren. “De resultaten zijn bemoedigend. Het is nu alleen de vraag of BMW ermee verder wil en zo ja, wie dat dan gaat doen.” Het gewonnen geld steekt hij misschien in een verhuizing. “Ik verhuis binnenkort naar Den Haag, dat is dichter bij mijn werk. Daarbij zou het geld goed van pas komen.”

Verder won wiskundestudente Menel Rahrah als beste vrouwelijke allochtone eerstejaars in de exacte vakken een aanmoedigingsprijs van 1250 euro (De Kartini-prijs). Wat haar zo aanspreekt in de wiskunde? “De logica. Iets is altijd juist of onjuist, daar kun je geen meningsverschil over hebben. Die duidelijkheid vind ik prettig.”
Naast bovengenoemde winnaars, gingen acht van de veertig aanmoedigingsprijzen voor de beste eerstejaars in de exacte vakken naar studenten van de TU Delft. Hun goede studieresultaten leverden hen elk vijfhonderd euro op.

De vakbond stelt dat studenten vaak te veel betalen voor hun kamer en het niet aandurven hun huisbaas hier op aan te spreken. Daardoor heeft de wettelijke maximum huurprijs volgens de LSVb zijn waarde in de praktijk verloren.

Gerard Oosterwijk, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb): “In theorie is wettelijk alles goed geregeld, maar in de praktijk blijkt de drempel erg hoog om je huisbaas aan te klagen.”

Zogeheten ‘huurteams’ kunnen volgens de LSVb studenten helpen om voor hun recht op te komen. In die teams zitten experts die op eigen initiatief langs huurders gaan om op vrijblijvende basis advies te geven.

Het huurteam beoordeelt de kamer aan de hand van het puntensysteem en adviseert de student of een gang naar de huurcommissie terecht is.
Wanneer een huurder besluit dit te doen, helpt het huurteam de huurder bij de procedure en helpt zij bemiddelen tussen de student en de huurbaas.

Door betrokkenheid van de gemeente in deze huurteams is de huurbaas minder snel geneigd over te gaan tot dreigementen richting de huurder, zo denkt de LSVb.

Volgens Oosterwijk is Amsterdam met huurteams begonnen.”Vanuit de gemeente zelf, zonder dat studenten daar om vroegen.” Delft heeft nog geen huurteam. “Het zou het beste zijn als de gemeente met studenten samenwerkt. Je kunt zo’n team professioneel opzetten en studenten laten meewerken.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.