Education

Huursubsidie voor kamerstudenten

Studenten die een kamer huren bij een woningcorporatie blijven voorlopig verstoken van huurtoeslag. Een meerderheid in de Tweede Kamer stelde op 2 juni voor deze groep huurders weer in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag.

Minister Van der Laan van Volkshuisvesting wil eerst een onderzoek naar de gevolgen.

 Regeringspartijen PvdA en CDA proberen de in 1997 afgeschafte huursubsidie voor kamerbewoners opnieuw in te voeren. In 2002 strandde een eerdere poging van het parlement op toenmalig volkshuisvestingsminister Henk Kamp (VVD).

Kamp vond destijds de subsidie voor alle kamerbewoners – ook degenen die bij een hospita wonen – te duur en fraudegevoelig. GroenLinks stelde voor om dan alleen huursubsidie te geven aan kamerhuurders bij woningcorporaties, maar dat initiatief bleef steken.

De kansen lijken echter gekeerd, mede dankzij de lobby van de woningcorporaties voor studenten. Die stellen dat de overheid juist goedkoper uit is als ze ook huurtoeslag geeft voor kamers van woningcorporaties zonder eigen keuken, sanitair en cv-ketel.

“Voor een zelfstandige woning met alle voorzieningen, die bijvoorbeeld 350 euro per maand kost, krijgt een student 140 euro huurtoeslag terug, terwijl een ongesubsidieerde kamer soms wel 250 euro kost”, zegt directeur Remco de Maaijer van Kences, koepelorganisatie van sociale studentenhuisvesters. Om die reden worden er sinds 1997 vrijwel alleen nog zelfstandige studentenwoningen gebouwd en die kosten de overheid meer subsidie.

Na herinvoering van de huurtoeslag kan de nieuwbouw van kamers en studentenwoningen weer snel in evenwicht komen, verwacht Kences. De gemiddelde huurtoeslag voor studenten zal dan gemiddeld zestig euro per maand lager uitvallen dan nu.

Een ander voordeel is dat studentenkamers dankzij de gedeelde voorzieningen minder vierkante meters opslokken. “Je kunt er meer van kwijt in een nieuwbouwproject én het bouwt sneller”, zegt De Maaijer, die bovendien wijst op de milieuvoordelen van gezamenlijke verwarming.

Een groter kamervolume is ook belangrijk in de strijd tegen het volgens Kences snel oplopende tekort aan studentenwoonruimte. De toename van het aantal eerstejaars is veel hoger dan geraamd en er komen veel meer studenten uit het buitenland naar Nederland dan omgekeerd.

Daardoor zouden er nu 23.000 studentenkamers en -woningen te weinig zijn. Dat tekort kan sneller worden ingelopen als de corporaties dankzij de toeslag meer kamers gaan bouwen.

Voor studenten die een kamer bij een hospita of andere commerciële huisbaas huren – driekwart van de uitwonenden – zal de nieuwe huurtoeslag niet gaan gelden. Dat zou naar schatting honderd miljoen kosten, bovendien zou de uitvoering erg kostbaar en fraudegevoelig zijn. “Daarom is dit waarschijnlijk de beste eerste stap, want als wij genoeg bouwen, zullen de marktprijzen omlaag gaan”, verwacht De Maaijer.

PvdA-kamerlid Staf Depla, die het voorstel dinsdag 2 juni aan de orde stelt bij minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie, was snel gewonnen voor het standpunt van Kences. Ook hij denkt dat huurtoeslag voor alle kamerbewoners een brug te ver is. “Dat is erg duur en fraudegevoelig. Daarom kiezen we net als vóór 1997 alleen voor kamers bij studentenhuisvesters, van wie de huren toch al gecontroleerd worden”.

Een ander argument is voor hem dat hij niet wil dat de huurtoeslag onder druk komt als er te veel mensen gebruik van gaan maken. “Studenten zijn wel arm, maar hebben meer uitzicht op verbetering dan de echte minima”.

Loubna Aammari, eerstejaars studente technische informatica, kreeg vrijdag 17 oktober een informaticabeurs van 2400 euro. De beurs is een initiatief van de informaticaopleidingen van de drie technische universiteiten. Elke universiteit koos een kandidaat op basis van eindexamenresultaten en motivatie. “Ik was altijd al dol op wiskunde en daarbij sprak de breedte van de opleiding mij aan”, verklaart Aammari haar motivatie. “Er komt veel meer bij kijken dan ik eerst dacht. En het is erg leuk iets te produceren dat echt door anderen gebruikt kan worden.” Dat ze gekozen werd voor de informaticabeurs kwam als een totale verrassing. “Mijn eerste reactie was verbazing. Daarna kwam er al snel een glimlach op mijn gezicht. Toch wel een mooie meevaller…”

Regeringspartijen PvdA en CDA probeerden op 2 juni de in 1997 afgeschafte huursubsidie voor kamerbewoners opnieuw in te voeren. In 2002 strandde een eerdere poging van het parlement op toenmalig volkshuisvestingsminister Henk Kamp (VVD).

Kamp vond destijds de subsidie voor alle kamerbewoners – ook degenen die bij een hospita wonen – te duur en fraudegevoelig. GroenLinks stelde voor om dan alleen huursubsidie te geven aan kamerhuurders bij woningcorporaties, maar dat initiatief bleef steken.

De kansen leken echter gekeerd. Er was een Kamermeerderheid voor herinvoering van de huurtoeslag voor deze groep, mede dankzij de lobby van de woningcorporaties voor studenten. Die stellen dat de overheid juist goedkoper uit is als ze ook huurtoeslag geeft voor kamers van woningcorporaties zonder eigen keuken, sanitair en cv-ketel.

Minister Van der Laan wil eerst een onderzoek naar de kosten en de uitvoering van herinvoering van de toeslag. Ook gaf hij de Kamer aan het onwenselijk te vinden dat alleen huurders van corporaties van herinvoering zouden profiteren. 

Herinvoering van de huurtoeslag zou betekenen dat de huur boven de 210 euro huur wordt vergoed. “Voor een zelfstandige woning met alle voorzieningen, die bijvoorbeeld 350 euro per maand kost, krijgt een student 140 euro huurtoeslag terug, terwijl een ongesubsidieerde kamer soms wel 250 euro kost”, zegt directeur Remco de Maaijer van Kences, koepelorganisatie van sociale studentenhuisvesters.

Om die reden worden er sinds 1997 vrijwel alleen nog zelfstandige studentenwoningen gebouwd en die kosten de overheid meer subsidie. Na herinvoering van de huurtoeslag kan de nieuwbouw van kamers en studentenwoningen weer snel in evenwicht komen, verwacht Kences. De gemiddelde huurtoeslag voor studenten zal dan gemiddeld zestig euro per maand lager uitvallen dan nu.

Een ander voordeel is dat studentenkamers dankzij de gedeelde voorzieningen minder vierkante meters opslokken. “Je kunt er meer van kwijt in een nieuwbouwproject én het bouwt sneller”, zegt De Maaijer, die bovendien wijst op de milieuvoordelen van gezamenlijke verwarming.

Een groter kamervolume is ook belangrijk in de strijd tegen het volgens Kences snel oplopende tekort aan studentenwoonruimte. De toename van het aantal eerstejaars is veel hoger dan geraamd en er komen veel meer studenten uit het buitenland naar Nederland dan omgekeerd.

Daardoor zouden er nu 23.000 studentenkamers en -woningen te weinig zijn. Dat tekort kan sneller worden ingelopen als de corporaties dankzij de toeslag meer kamers gaan bouwen. Ook daarnaar wil minister Van der Laan een onderzoek. Volgens het ministerie heeft hij signalen dat nieuwe studentencomplexen buiten stadscentra niet vol komen omdat studenten liever in het centrum wonen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.