Education

Huisvesting: teveel m2 en te weinig miljoenen

De TU heeft ten minste 120.000 vierkante meter ‘nuttig oppervlak’ voor huisvestingsdoeleinden te veel. Tegelijkertijd komt de instelling tot het jaar 2005 een 365 miljoen gulden tekort om de huisvesting en de renovatie goed aan te pakken.

br />
Deze twee conclusies trekt een stuurgroep die door het college van bestuur is ingesteld om een strategisch plan voor het vastgoed te maken. De stuurgroep heeft een tussenrapport gepresenteerd waarin een aantal ‘contouren’ voor nieuw huisvestingsbeleid worden geschetst en ‘beleidsvarianten’ worden neergezet.

Het rapport zegt dat de TU moet kiezen tussen enerzijds het continueren van de bestaande huisvestingssituatie, waarbij alleen de onvermijdelijke en allernoodzakelijkste verbeteringen worden uitgevoerd. In deze variant worden herhuisvestingskosten zoveel mogelijk vermeden. Anderzijds zou de TU zich kunnen gaan concentreren in het zogenaamde ‘middengebied’. In dat geval moet het gebied ten noorden van de Jaffalaan en de begraafplaats worden afgestoten en herontwikkeld. De faculteiten STM, MP, WTM en Geodesie (inclusief het OTB) moeten dan naar het middengebied verhuizen (tussen Jaffa en Kruithuisweg). Dat geldt dan ook voor het college van bestuur, het Facilitair Bedrijf, het Bureau en het Rekencentrum.

Deze indikking- en upgradingvariant wordt alleen haalbaar als de bereidheid bestaat allerlei voorzieningen te delen, en de ruimten beter te benutten, via verlengde openstellingen en invoering van flexibel gebruik van kantoorruimten.

De stuurgroep is tot de conclusie gekomen dat het noordelijk TU-gebied bij verkoop 25 miljoen gulden kan opbrengen, en het gebied ten zuiden van de Kruithuisweg zo’n 76 miljoen. Omdat deze laatste terreinen vooral op termijn perspectieven bieden voor waardevermeerdering en verkoop, raadt de stuurgroep aan dit gebied als ‘appeltje voor de dorst’ te bewaren.

Op termijn zal het gebied ten zuiden van de TU ontwikkeld worden met woningen, bedrijven en recreatiebos, en zal het openbaar vervoer aldaar verbeteren. De tijd komt dus dichterbij dat de TU niet meer aan de rand van de stad is gelegen.

Het college heeft ondertussen aangekondigd nog te willen onderzoeken of de panden in het gebied TU-Noord te behouden zijn, als schakel tussen oude stad en universiteit en uit eerbied voor deze universiteitsgebouwen. (R.M.)

Richard Meijer

De TU heeft ten minste 120.000 vierkante meter ‘nuttig oppervlak’ voor huisvestingsdoeleinden te veel. Tegelijkertijd komt de instelling tot het jaar 2005 een 365 miljoen gulden tekort om de huisvesting en de renovatie goed aan te pakken.

Deze twee conclusies trekt een stuurgroep die door het college van bestuur is ingesteld om een strategisch plan voor het vastgoed te maken. De stuurgroep heeft een tussenrapport gepresenteerd waarin een aantal ‘contouren’ voor nieuw huisvestingsbeleid worden geschetst en ‘beleidsvarianten’ worden neergezet.

Het rapport zegt dat de TU moet kiezen tussen enerzijds het continueren van de bestaande huisvestingssituatie, waarbij alleen de onvermijdelijke en allernoodzakelijkste verbeteringen worden uitgevoerd. In deze variant worden herhuisvestingskosten zoveel mogelijk vermeden. Anderzijds zou de TU zich kunnen gaan concentreren in het zogenaamde ‘middengebied’. In dat geval moet het gebied ten noorden van de Jaffalaan en de begraafplaats worden afgestoten en herontwikkeld. De faculteiten STM, MP, WTM en Geodesie (inclusief het OTB) moeten dan naar het middengebied verhuizen (tussen Jaffa en Kruithuisweg). Dat geldt dan ook voor het college van bestuur, het Facilitair Bedrijf, het Bureau en het Rekencentrum.

Deze indikking- en upgradingvariant wordt alleen haalbaar als de bereidheid bestaat allerlei voorzieningen te delen, en de ruimten beter te benutten, via verlengde openstellingen en invoering van flexibel gebruik van kantoorruimten.

De stuurgroep is tot de conclusie gekomen dat het noordelijk TU-gebied bij verkoop 25 miljoen gulden kan opbrengen, en het gebied ten zuiden van de Kruithuisweg zo’n 76 miljoen. Omdat deze laatste terreinen vooral op termijn perspectieven bieden voor waardevermeerdering en verkoop, raadt de stuurgroep aan dit gebied als ‘appeltje voor de dorst’ te bewaren.

Op termijn zal het gebied ten zuiden van de TU ontwikkeld worden met woningen, bedrijven en recreatiebos, en zal het openbaar vervoer aldaar verbeteren. De tijd komt dus dichterbij dat de TU niet meer aan de rand van de stad is gelegen.

Het college heeft ondertussen aangekondigd nog te willen onderzoeken of de panden in het gebied TU-Noord te behouden zijn, als schakel tussen oude stad en universiteit en uit eerbied voor deze universiteitsgebouwen. (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.