Ongecategoriseerd

Huisjongste

Officieel is Timothy Algera dakloos. Na een jaar werktuigbouwkunde is hij dit jaar met IO begonnen, en hij is al ingestemd op de Oudraadtweg 13. Er is alleen één probleempje:

Tot die tijd logeert hij in een kamer van iemand die er die avond toevallig niet is. Dat maakt hem wél officieel de HJ – samen met drie anderen, trouwens. Dat laatste komt wel goed uit, want zijn taken heten kortweg ‘de 6 p’s’, maar die zijn niet gering: pleur zetten, papier naar buiten brengen, prullenbak legen, pinten aanvullen, porno (de nieuwste Playboy) verzorgen, en patat halen (op zondag, voor bij Studio Sport). Eén groot voordeel: hij is dus gelukkig altijd de eerste die de Playboy leest.

 


 

De grootste winst van het bundelen van de vijftien vergunningen is dat de TU veel flexibeler wordt in de bedrijfsvoering, stelt arbo- en milieuadviseur Annemarie van de Vusse. “Als we in het verleden bijvoorbeeld een laboratorium van het ene naar het andere gebouw verhuisden, moesten we voor beide gebouwen de vergunning wijzigen, compleet met de hele procedure van aanvraag, ter inzage legging, verwerking van zienswijzen en afwikkeling van eventuele bezwaren. Bovendien mocht je pas bouwen of verhuizen als de vergunning er was.”


Nu wordt dat eenvoudiger. De TU wordt gezien als eenheid. Als een lab nu verhuist, maar de activiteiten hetzelfde blijven, mag dat binnen de vergunning. Het werk kan dan gewoon doorgaan.

“Wel moeten we een registratiesysteem opzetten om jaarlijks aan de gemeente te rapporteren waar welke activiteiten plaatsvinden en waar we bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen opslaan”, vertelt Van de Vusse. “En we moeten aangeven welke wijzigingen er zijn. Een tank erbij of weg, een laboratorium dat is verplaatst of als er met andere genetisch gemanipuleerde organismen gewerkt gaat worden.”


Een directe bezuiniging aan leges levert het de TU niet op. Maar het scheelt de arbo-medewerkers per wijziging volgens Van de Vusse zo een week aan voorbereiding, overleg met de gemeente, eventuele aanpassingen na zienswijzen en soms een procedure voor de rechter.

Onder de nieuwe gemeentelijke vergunning vallen alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de TU. Dat zijn grofweg de gebouwen van de faculteiten. Erbuiten vallen logistiek & milieu en de warmtekrachtcentrale. Die hebben beide een provinciale milieuvergunning. Ook het Reactor Instituut Delft valt buiten de vergunning; die heeft een ministeriële vergunning. Omdat sport & cultuur geen onderwijs- of onderzoeksfaciliteit is, houdt die een eigen gemeentelijke vergunning.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.