Education

Huisbaas van het jaar vraagt geen borg

De huisbaas van het jaar vraagt zijn huurders geen borg
en brengt geregeld hun oud papier en lege flessen weg. Huisbazen zijn tenslotte niet allemaal huisjesmelkers.


De jongerenafdeling van de VVD reikt de prijs voor de beste huisbaas uit om tegenwicht te bieden aan de jaarlijkse verkiezing van de ‘huisjesmelker van het jaar’ die de Landelijke Studenten Vakbond en de Socialistische Partij organiseren. Zij brengen dramatische verhalen van studenten over hun huisbaas naar buiten, maar volgens de jonge liberalen vallen er ook genoeg mooie voorbeelden te geven.


Studenten konden hun huisbaas nomineren voor de prijs. De inzendingen werden beoordeeld op “motivatie en creativiteit”. Er is gekeken of de huurprijs niet te hoog is en hoe de huisbaas omgaat met brandveiligheid en onderhoud.


Winnaar Henk Hofman uit Tolbert verhuurt in Groningen een studentenhuis dat ‘Cambrinus’ heet. “Onze huisbaas is echt een topper!”, aldus bewoner Koen Mulder. “Bij het tekenen van ons contract kregen we gelijk een uitdraai van het puntensysteem, zodat we dat zelf in huis konden controleren. Ook werd er gezorgd voor een nieuwe badkuip, een CV in plaats van gaskachels en voor komende winter wordt al het enkelglas vervangen door dubbelglas.”


Hofman krijgt een trofee en een oorkonde. De bewoners winnen “een straatnaambord met de naam van hun huis en een voorraad bier”, aldus de JOVD’ers.

Dat stellen de ‘Bètastudenten van Nederland’ in een manifest dat ze donderdag om één uur ‘s middags aanbieden aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van onderwijs. Ze roepen het kabinet op de aangekondigde maatregelen te heroverwegen.
‘Bètastudenten van Nederland’ verenigt vijftien studentenorganisaties, waaronder de studentenraad van de TU Delft en Delftse studentenvakbond VSSD. Samen protesteren ze tegen het sociaal leenstelsel in de masterfase en de langstudeerdersregeling.

De organisaties noemen vijf negatieve gevolgen van de maatregelen. Allereerst ontmoediging om een techniek- of bètastudie te volgen. Door de kabinetsmaatregelen wordt het volgen van masters duurder, zeker voor bèta-, techniek- en onderzoeksmasters, omdat die langer zijn. Ook zouden bèta- en techniekstudenten om aan extra hoog collegegeld te ontkomen per jaar meer studiepunten moeten halen omdat de studies langer zijn.
Ten tweede loopt volgens de studenten het tekort aan afgestudeerden in de bèta- en technieksector verder op. Daarnaast vrezen ze voor een braindrain omdat studenten om financiële redenen in het buitenland een master zullen gaan volgen en daar vervolgens blijven werken.

Verder stellen de studenten dat ‘jarenlange miljoeneninvesteringen om de technologiesector te stimuleren teniet worden gedaan’. Ten slotte vrezen ze dat de kwaliteit van de opleidingen zal verslechteren. De boete voor langstudeerders zal universiteiten vooral prikkelen om studenten snel aan een diploma te helpen in plaats van hoogwaardig onderwijs te bieden. De studenten vinden ook dat de maatregelen wrang zijn voor studenten die zich breed willen ontwikkelen.

Het protest van de studenten komt pal na een protest- en hulpbrief van 3TU, waarin de drie technische universiteiten zijn verenigd. Volgens 3TU heeft het op korte termijn invoeren van boetes voor langstuderen ‘perverse en negatieve’ effecten voor arbeidsmarkt, studenten en instellingen. Alle inspanningen van universiteiten en regering via het platform Bèta Techniek worden ‘ín één klap teniet gedaan’, menen ze.

www.delta.tudelft.nl/22154

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.