Education

‘Houtje-touwtjeoplossingen’ voor eerstejaars TU

Aankomende eerstejaars aan de TU krijgen vanwege ruimtegebrek misschien colleges in theater of bioscoop, en tentamens in sporthallen, tenten of een kerk. ‘Houtje-touwtje oplossingen’, vindt de studentenraad.


Hoewel studenten zich dit jaar vroeger moesten aanmelden, is het aantal eerstejaars nog onzeker. Scholieren konden een dubbele voorkeur opgeven en kunnen ook nog zakken voor hun (her)examens. Hoewel het exacte aantal pas in september bekend zal zijn, rekent de universiteit nu al op acht procent groei.


Wat daarbij volgens directeur onderwijs en studentenzaken Timo Kos in ieder geval nodig is, is een zaal met vierhonderd extra zitplaatsen voor onderwijs. De universiteit wil daarvoor tijdelijk extra amphizalen inhuren, misschien in theater De Veste of in een bioscoop.


Voor tentamens bij grote groepen wordt gedacht aan tenten, een kerk en een eigen of een externe sporthal. Voor tentamens en colleges aan kleinere groepen heeft de universiteit het Science Centre, Yes!Delft, Hogeschool InHolland, de Haagse Hogeschool, Portakabins en Lijm & Cultuur in gedachte.


De studentenraad (sr) noemde het afgelopen donderdag in een overleg met het college van bestuur een ‘vervelend idee’ dat eerstejaars studenten tentamen moeten doen in een tent of colleges moeten volgen in een bioscoop. “Houtje-touwtjeoplossingen”, zei Vincent Steenkamp. “Dit jaar waren ook al capaciteitsproblemen zichtbaar en zijn tentamens in het weekend ingepland. Onderwijs mag niet afhankelijk zijn van faciliteiten, het moet te allen tijde gefaciliteerd zijn.”


Collegelid Anka Mulder antwoordde ‘ook niet blij te zijn met houtje-touwtjeoplossingen’. “Avondroostering moet kunnen, maar is voor eerstejaars niet fijn. Het meeste moeten we op de campus roosteren.” Het verbaasde het aangeschoven lid van de raad van toezicht Laetitia Smits van Oyen dat de sr ‘zo vasthoudt aan 9 tot 5’ onderwijs. De sr antwoordde haar dat studenten ’s avonds leren en hun sociale leven hebben met niet alleen bier, maar ook sport en cursussen.


De discussie ontstond na een presentatie van vastgoed over de ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen op de campus en de bovengenoemde problemen op de korte termijn. De TU wil uiteindelijk naar:


• tien procent meer onderwijszalen

• vernieuwing van onderwijszalen (verbouw of nieuwbouw)

• een betere kwaliteit studiewerkplekken, projectruimten (met reserveringssysteem) en practicumruimten (die van EWI wordt verplaatst naar de Veemhal.)

• een focus op instructiezalen in plaats van collegezalen (omdat de vraag naar die laatste in tien jaar afneemt) 


Meer kleinschalige zalen ontwikkelt vastgoed al bij de renovatie van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, bij de laagbouw van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en bij de renovatie en nieuwbouw van Technische Natuurwetenschappen. 


Er gaan geen grote amphizalen weg. Volgens Timo Kos zal door blended learning (een mix van online en campus onderwijs) de vraag naar grote zalen afnemen. “Met grote aantallen eerstejaars is roostering wel ingewikkeld. De eerste drie weken zit het mudvol, daarna minder. Liever meer blended learning dan meer grote hoorcolleges.”


Verder is vastgoed bezig met de ontwikkeling van een digitale tentamenzaal aan de Drebbelweg, waar enkele honderden plekken fulltime beschikbaar zullen zijn. Hierdoor hoeft de opstelling voor digitale tentamens niet telkens te worden opgebouwd en afgebroken.


Learning environment

Tevens komt er een zogenoemde ‘learning environment’. Daaronder verstaat vastgoed een centrale strook op de campus – van de TU Library via de Aula naar Industrieel Ontwerpen – voor: onderwijsruimtes, zelfstudieplekken, new media/moocs/online colleges, ontmoeting, exposities, conferenties, bedrijvendagen en speciale activiteiten.


Onderdeel daarvan is een nieuw te ontwikkelen gebouw voor een learning centre, dat jaren geleden ook al op de verlanglijst van de TU stond. Vanuit de Aula gezien komt die aan de linkerzijde van het plein voor Industrieel Ontwerpen. Daarin komen studiezalen en is ruimte om te werken. De dienst onderwijs en studentenzaken is nu bezig met een voorstel voor het college. Juist vanwege de stijgende aantallen eerstejaars is het de bedoeling dat dit gebouw er snel komt. Een nieuw pand zou goedkoper zijn dan huisvesting in bestaande panden.


Een ander onderdeel betreft de 260 studieplekken in de kantine van de Aula tijdens tentamenweken. De graduate school is al vanuit 3mE in kantoren van de TU Library gehuisvest. Het New Media Centre zit bij Industrieel Ontwerpen. De extension school o2e (open and online education) komt daar nog bij. De openbare ruimte van de strook is bedoeld stalling van fietsen en voor activiteiten voor en door studenten.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.