Education

Hoorzitting op komst over bevoegdheden studentenraad

De studentenraad van TBM en het cvb zijn opgeroepen om 9 juni in Woerden te verschijnen voor een hoorzitting. Inzet van de juridische strijd zijn de bevoegdheden van de studentenraad van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM).

Het college van bestuur keurde begin dit jaar het faculteitsreglement af omdat hierin te veel inspraak voor studenten geregeld zou zijn. De studenten van TBM schakelden onderwijsjurist Pors in om de zaak aanhangig te maken bij de geschillencommissie in Woerden.

Het hoofd Juridische Zaken, mr. J. Krul, stelt dat de commissie in Woerden niet bevoegd is om uitspraak te doen in deze kwestie. ,,De commissie is in het leven geroepen om geschillen over medezeggenschap te beoordelen. De studentenraad van TBM heeft beroep aangetekend tegen de goedkeuring van een cvb-besluit. Dat is geen medezeggenschapsprobleem, dus is de commissie niet de geëigende instantie om hierover een oordeel te vellen”, meent Krul.

Waar de studenten dan wel beroep hadden kunnen aantekenen tegen het cvb-besluit, weet Krul ook niet. ,,De wet sluit in dit geval beroep uit.” Hij vindt het inschakelen van de commissie een ‘creatieve’ zet van de studenten.

Inzet van de juridische strijd zijn de bevoegdheden van de studentenraad van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Het college van bestuur keurde begin dit jaar het faculteitsreglement af omdat hierin te veel inspraak voor studenten geregeld zou zijn. De studenten van TBM schakelden onderwijsjurist Pors in om de zaak aanhangig te maken bij de geschillencommissie in Woerden.

Het hoofd Juridische Zaken, mr. J. Krul, stelt dat de commissie in Woerden niet bevoegd is om uitspraak te doen in deze kwestie. ,,De commissie is in het leven geroepen om geschillen over medezeggenschap te beoordelen. De studentenraad van TBM heeft beroep aangetekend tegen de goedkeuring van een cvb-besluit. Dat is geen medezeggenschapsprobleem, dus is de commissie niet de geëigende instantie om hierover een oordeel te vellen”, meent Krul.

Waar de studenten dan wel beroep hadden kunnen aantekenen tegen het cvb-besluit, weet Krul ook niet. ,,De wet sluit in dit geval beroep uit.” Hij vindt het inschakelen van de commissie een ‘creatieve’ zet van de studenten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.