Education

Hoogleraren zijn voor selectie aan de poort

De overgrote meerderheid van de Nederlandse hoogleraren is voor een strengere selectie van studenten. Ook zouden er minder studenten tot de universiteit moeten worden toegelaten.

Dat blijkt uit een enquète onder ruim vierhonderd hoogleraren door het weekblad Vrij Nederland en wetenschapsacademie Knaw. Maar liefst 87 procent van hen vindt dat universiteiten meer mogelijkheden moeten krijgen om studenten te selecteren op kennis, motivatie, talent en inzicht. Briljante studenten moeten meer begeleiding krijgen en slechte studenten moeten worden weggestuurd.

Verder kraken de professoren het Innovatieplatform. Daar zouden de universiteiten weinig van te verwachten hebben, vindt een grote meerderheid. Driekwart vindt de voornemens om de kenniseconomie te stimuleren loze praat. Ruim de helft vindt dat het platform onder leiding van premier Balkenende geen bijdrage levert aan het wetenschappelijke klimaat in Nederland.

Het innovatieplatform is in september 2003 door de regering ingesteld en heeft als opdracht om voorstellen te ontwikkelen om de innovatiekracht van Nederland te versterken.

Inmiddels is in Den Haag duidelijk geworden dat staatssecretaris Nijs aan de slag kan met haar plannen voor selectie aan de poort en collegegelddifferentiatie. De motie van PvdA-er Tichelaar werd deze week aangenomen door een bescheiden kamermeerderheid, en maakt de weg vrij voor de wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn. Daarnaast zorgde een CDA-motie voor een aantal randvoorwaarden. Om die partij gerust te stellen zegde de bewindsvrouw toe dat de uiteindelijke wet voldoende handvatten zal bieden om te bepalen aan welke eisen een topopleiding moet voldoen. Tijdens de experimenten met het selectiegereedschap van het hoger onderwijs wil Nijs geen voorwaarden stellen, omdat dat de proef maar belemmert. (HOP)

Dat blijkt uit een enquète onder ruim vierhonderd hoogleraren door het weekblad Vrij Nederland en wetenschapsacademie Knaw. Maar liefst 87 procent van hen vindt dat universiteiten meer mogelijkheden moeten krijgen om studenten te selecteren op kennis, motivatie, talent en inzicht. Briljante studenten moeten meer begeleiding krijgen en slechte studenten moeten worden weggestuurd.

Verder kraken de professoren het Innovatieplatform. Daar zouden de universiteiten weinig van te verwachten hebben, vindt een grote meerderheid. Driekwart vindt de voornemens om de kenniseconomie te stimuleren loze praat. Ruim de helft vindt dat het platform onder leiding van premier Balkenende geen bijdrage levert aan het wetenschappelijke klimaat in Nederland.

Het innovatieplatform is in september 2003 door de regering ingesteld en heeft als opdracht om voorstellen te ontwikkelen om de innovatiekracht van Nederland te versterken.

Inmiddels is in Den Haag duidelijk geworden dat staatssecretaris Nijs aan de slag kan met haar plannen voor selectie aan de poort en collegegelddifferentiatie. De motie van PvdA-er Tichelaar werd deze week aangenomen door een bescheiden kamermeerderheid, en maakt de weg vrij voor de wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn. Daarnaast zorgde een CDA-motie voor een aantal randvoorwaarden. Om die partij gerust te stellen zegde de bewindsvrouw toe dat de uiteindelijke wet voldoende handvatten zal bieden om te bepalen aan welke eisen een topopleiding moet voldoen. Tijdens de experimenten met het selectiegereedschap van het hoger onderwijs wil Nijs geen voorwaarden stellen, omdat dat de proef maar belemmert. (HOP)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.