Education

Hoogleraren willen leerstoel technocultuur

Twee hoogleraren, Young van Natuurkunde en Dirken van IO, pleiten voor de instelling van een bijzondere leerstoel technocultuur.

De leerstoel moet TU’ers leren om technische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan in een breder perspectief te zien. Er zijn vanuit het katholieke, reformatorische en humanistische gedachtengoed al bijzonder hoogleraren aangesteld aan de TU Delft. Volgens Dirken is het goed daaraan een leerstoel met joods-christelijke grondslag toe te voegen. ,,Maar ook technische ontwikkelingen in een meer algemeen ethisch perspectief moeten worden bekeken”, aldus Dirken.

Een nog niet bestaande stichting zal de leerstoel bekostigen via donaties en sponsoren. Volgens Dirken wordt de stichting pas opgericht als zeker is dat de leerstoel er komt.

Rector Wakker staat in beginsel positief tegenover het voorstel. Hij vindt het belangrijk dat er wordt gekeken naar effecten van sociale systemen op de techniek. Volgens hem moet de bijzonder hoogleraar zich niet alleen moet richten op de joods-christelijke relatie, maar meer een algemene invulling aan het vak geven; een richting die Dirken ook aangeeft. Wakker ziet de nieuwe leerstoel in het kader van de grotere keuzevrijheid binnen de opleidingen. ,,Er komen minder verplichte vakken. De mogelijkheden om de vrije ruimte in te vullen moet zeer divers worden.”

De leerstoel moet TU’ers leren om technische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan in een breder perspectief te zien. Er zijn vanuit het katholieke, reformatorische en humanistische gedachtengoed al bijzonder hoogleraren aangesteld aan de TU Delft. Volgens Dirken is het goed daaraan een leerstoel met joods-christelijke grondslag toe te voegen. ,,Maar ook technische ontwikkelingen in een meer algemeen ethisch perspectief moeten worden bekeken”, aldus Dirken.

Een nog niet bestaande stichting zal de leerstoel bekostigen via donaties en sponsoren. Volgens Dirken wordt de stichting pas opgericht als zeker is dat de leerstoel er komt.

Rector Wakker staat in beginsel positief tegenover het voorstel. Hij vindt het belangrijk dat er wordt gekeken naar effecten van sociale systemen op de techniek. Volgens hem moet de bijzonder hoogleraar zich niet alleen moet richten op de joods-christelijke relatie, maar meer een algemene invulling aan het vak geven; een richting die Dirken ook aangeeft. Wakker ziet de nieuwe leerstoel in het kader van de grotere keuzevrijheid binnen de opleidingen. ,,Er komen minder verplichte vakken. De mogelijkheden om de vrije ruimte in te vullen moet zeer divers worden.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.