Education

Hommeles SNC: brandbrief Ruud van den Houte

Ruud van den Houte stopte onlangs per direct als docent fotografie bij de afdeling Sport en Cultuur. Hij stuurde begin oktober een brandbrief naar collegae, cursisten, medewerkers, management en bestuursleden van het Sport- en Cultuurcentrum TU Delft. Hieronder de brief van Van den Houte.

 7 oktober 2009

In dit schrijven wil ik graag uit de doeken doen, waarom ik stop met fotografiecursussen geven en ik maak bij dezen melding van de huidige wantoestanden op het Cultuurcentrum.

Mijn naam is Ruud van den Houte. In oktober 1999 begon ik fotografiecursussen te geven op het Cultuurcentrum TU Delft. Ik kwam binnen op een centrum met een goede sfeer met wederzijds respect tussen het management en de docenten. Dankzij de bevlogen directeur Cees Rotteveel. Studenten stonden voor aanvang van het nieuwe seizoen in de rij om zich in te schrijven. Resultaat: altijd volle cursussen! Er werd een boekje uitgegeven waarin alle cursussen vermeld stonden. Een boekje dat zijn uitwerking niet miste!

Toen zo’n 6 jaar geleden Sport en Cultuur ging fuseren en huidig directeur Raymond Browne zijn intrede deed, begon geleidelijk de verzakelijking en begon -mijns inziens- voor Cultuur ook langzaam het schip te zinken.
Het succesvolle Cultuur cursussenboekje werd niet meer uitgegeven (dat was niet modern genoeg), want er was nu een website en dus kon de student zich alleen nog online aanmelden. De website wordt al jaren door studenten als zeer gebruiksonvriendelijk ervaren, en al jaren is deze hetzelfde gebleven. Op aandringen van de docenten zou dit seizoen het cursussenboekje zijn herintrede doen om zodoende meer cursisten te werven: dit is niet gebeurd!

Mensen die in de weg zitten of teveel kosten worden eruit gewerkt: Jacqueline Papendrecht, die voor Browne’s komst het centrum runde, wordt uit het management gewerkt en vervolgens wordt Cultuur – na het vertrek van Bas Verlaat – overgedragen aan de onervaren en ‘kneedbare’ jongedame Anouk de Ruiter, die vervolgens met de methode ‘botte bijl’ eenrichtingsverkeer (haar quote: ‘maar, ik ben jouw baas!’) het hele centrum binnenstebuiten keert. Applaus! Overeenkomsten met ervaren docenten worden opgezegd. Nieuwe lesschema’s en tijdsblokken worden gedwongen ingevoerd, je moet je als docent maar aanpassen, want tegenspraak wordt niet geduld en er is geen bereidheid tot enig compromis. Het management begrijpt ook niet waarom iemand af en toe boos wordt…..

Veel goede docenten, zoals gitaardocenten Derek en Egbert, fotografiedocent Frank Diemel zijn – na een conflict met het management – al vertrokken.

Het aantal cursisten op Cultuur is door de jaren dramatisch teruggelopen: ik hoor om mij heen dat er dit seizoen maar heel weinig cursussen doorgaan. Er wordt namelijk niet of nauwelijks aan PR gedaan (we zetten het op de site en dan gaat het toch vanzelf?)

De Try Culture avonden in september trokken nauwelijks bezoekers………..Me dunkt!

Ja maar, roept de directie vol trots: we hebben dit jaar 200 meer inschrijvingen! Hoe kan dat dan? Omdat Sport en Cultuur bij elkaar opgeteld worden! De aanwas bij Sport compenseert het verlies bij Cultuur: zo kom je wel aan je cijfertjes….. Hoe lang is dit nog vol te houden?

Waar wel in geïnvesteerd wordt, zijn veel feestjes (Zomerfestival, Infomarkt/Sport en Cultuurmarkt OWEE week, 30th anniversary of Culture etc.) die wellicht noodzakelijk en goed zijn voor het imago van het Centrum, maar dit staat in schril contrast met het huidige cursussen- en docentenbeleid.

De cursusprijs en het aantal cursisten wordt gekoppeld aan het honorarium van de docent. Heeft je cursus niet het vereiste aantal leerlingen, dan wordt ie zonder pardon 1 week voor aanvang gecancelled. De cursusadministratie is een puinhoop en er wordt niet nagedacht over oplossingen (‘Als je 15 cursisten hebt, dan stuur er toch gewoon 5 naar huis’) om cursussen toch te laten doorgaan.

Er is gewoonweg geen hart voor de zaak en vakbekwame docenten worden niet gerespecteerd en gekoesterd, maar tot vijand gemaakt. Een nieuw onderdeel van het ‘dynamisch programmeren’ is: er is geen contract, overeenkomst of gentlemen’s agreement. De docent heeft dus nul rechten en kan zonder problemen ingeruild worden. Lees: als je te lastig wordt, kan ik je zo ‘ontslaan’! Dit soort dreigementen zijn onlangs letterlijk geuit.

Nadat ik per email het management meedeelde dat ik per direct ging stoppen met lesgeven, kreeg ik – geheel volgens verwachting – geen reactie. Kenmerkend voor het huidige management! Een goede manager vraagt zich af waarom iemand vertrekt…. Mijn huidige cursisten wordt verteld dat de cursus een week wordt uitgesteld, dus inmiddels wordt koortsachtig gezocht naar een vervanger.

Ik moet zeggen dat ik het nog lang uitgehouden heb, omdat ik hoopte dat het weer goed zou komen. Maar helaas, als ik kijk wat er het afgelopen 1,5 jaar allemaal gebeurd is, staat mijn mond nog zeker 1,5 jaar open. Ik zal trachten een opsomming te maken….

1. In het kader van ‘de dynamiek’ organiseerde ik regelmatig (met collega Jaap Oldenkamp) met veel plezier speciale fotografie-events (Studentschietstudent avonden, lezingen van gerenomeerde fotografen (o.a. Ad van Denderen, Marcel van der Vlugt), foto-excursies (oa. Haven Antwerpen).

Sinds het nieuwe beleid is dit niet meer mogelijk omdat alles opeens tot op de cent kostendekkend moet zijn en het centrum het eventuele financieel tekort bij ons, organisatoren, neerlegt. Dat kan echt niet!

Of als je offerte niet precies klopt, heb je een groot probleem. Zo is in april een foto-excursie naar de scheepliften van Thieu (onder Brussel) afgeblazen, omdat de offerte 70 euro te hoog uitviel en het centrum niet borg wilde staan voor deze excursie, terwijl wij al zo’n 30 aanmeldingen hadden. Dit soort reactie’s werkt zeer demotiverend, want je krijgt het gevoel dat er nul waardering is.

2. En dan wordt er dit jaar weer eens iets nieuws verzonnen (dynamiek!): iedere media-docent moet 1x per jaar een speciale fotografie/videoavond organiseren, met als conditie: indien er niet voldoende toeloop is, wordt de boel afgeblazen en wordt er niets uitbetaald aan de docent.

3. Er zou een onderzoek komen naar de algemeen geldende uurtarieven op Cultuurcentra op verschillende universiteiten om zodoende te komen tot eenduidig uurtarief voor alle docenten. Dus geen verschillen meer (de huidige uurtarieven variëren van 24 euro tot 45 euro per uur) Beloofd is dat dit in mei 2009 en zeker voor de aanvang van het nieuwe seizoen bekend zou zijn: mooi niet dus.Die afspraak wordt dus niet nagekomen
Veel docenten worden al jaren onderbetaald en tarieven blijven vaak jarenlang hetzelfde en niet altijd wordt men gewezen op het recht op b.v. voorbereidingsuren.

Ingehuurde studenten werken voor dezelfde tarieven als ervaren docenten.

Wie weet wat de directie’s Bigger Plan is met Cultuur? Meldt u aub!
Wat ik wel weet is dat Cultuur veroordeeld is tot de ondergang als dit beleid zo verder gaat, maar misschien is dat wel de bedoeling. Want de directeur staat erbij en kijkt er naar (en blijft zelf buiten schot). Sport draait goed en waarom zou je je dan druk maken over Cultuur ……
Ik betreur het dat de verschillende vakgroepen en docenten geen blok hebben kunnen of willen vormen tegen de ‘management-terreur’ en de boel plat hebben kunnen leggen, maar ja, zo gaat dat, een freelancer trekt zijn eigen plan en sommigen zullen het geld niet kunnen missen.

Het Cultuurcentrum denkt de docenten te bezitten en hun als gewillige jaknikkende marionetten te kunnen inzetten. Ik heb 10 jaar lang met veel plezier de gemotiveerde studenten en medewerkers van de TU Delft in fotografie onderwezen, maar ik laat als docent niet langer met me sollen! Ik vind het wel erg jammer dat het zo heeft moeten lopen.

Ik hoop daarom dat de leden van het bestuur eens een onafhankelijk onderzoek laten doen naar het werkelijke reilen en zeilen van de directie en het management van het Sport- en Cultuurcentrum.

Als de huidige incapabele verantwoordelijken gezellig op hun plaats blijven zitten, zal Cultuur verder de afgrond in geholpen worden en dat zou zonde zijn!

Ik wens iedereen waar ik in afgelopen jaren prettig mee samengewerkt heb, het allerbeste toe!

Tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Ruud van den Houte

Op 19 oktober heeft Van den Houte een ‘poeslief’ gesprek gevoerd met directeur Raymond Browne en Anouk de Ruiter. “Er zou van alles veranderen, ze hadden er van geleerd, maar concreet was er niets. Allemaal prachtige managementtaal.”
Op 2 november heeft hij met ex-docent gitaar Egbert de Vries gesproken met O&S-directeur Anka Mulder. Volgens de ex-docenten zijn hun klachten daarbij ‘serieus genomen’.

Binnenkort weet de TU Delft hoeveel promovendi zij heeft en waar deze in hun promotietraject zitten. In maart wordt namelijk een volgsysteem voor promovendi geïntroduceerd. “Als het ict-gebeuren eenmaal klaar is, kan het van start”, bevestigt projectleider Ingrid Emmerik. Door koppeling van gegevens van verschillende faculteiten moet meer overzicht ontstaan. “We kunnen straks bijvoorbeeld gemakkelijk zien of promovendi achter lopen.” Ook kan het systeem een betrouwbare prognose maken van wanneer iemand klaar zal zijn. Hans Suijkerbuijk, coördinator van het promovendusbeleid: “Het geeft de begeleider een goed stuk gereedschap in handen om het promotietraject bij te houden.” Het systeem biedt het college van bestuur houvast bij het maken van beleid. Suijkerbuijk heeft er vertrouwen in dat het volgsysteem snel zal draaien. “Alle hick-ups en technische problemen zijn bekeken en de benodigde stappen zijn genomen. Bovendien is de afstemming met de decanen al gebeurd.”

7 oktober 2009

In dit schrijven wil ik graag uit de doeken doen, waarom ik stop met fotografiecursussen geven en ik maak bij dezen melding van de huidige wantoestanden op het Cultuurcentrum.

Mijn naam is Ruud van den Houte. In oktober 1999 begon ik fotografiecursussen te geven op het Cultuurcentrum TU Delft. Ik kwam binnen op een centrum met een goede sfeer met wederzijds respect tussen het management en de docenten. Dankzij de bevlogen directeur Cees Rotteveel. Studenten stonden voor aanvang van het nieuwe seizoen in de rij om zich in te schrijven. Resultaat: altijd volle cursussen! Er werd een boekje uitgegeven waarin alle cursussen vermeld stonden. Een boekje dat zijn uitwerking niet miste!

Toen zo’n 6 jaar geleden Sport en Cultuur ging fuseren en huidig directeur Raymond Browne zijn intrede deed, begon geleidelijk de verzakelijking en begon -mijns inziens- voor Cultuur ook langzaam het schip te zinken.

Het succesvolle Cultuur cursussenboekje werd niet meer uitgegeven (dat was niet modern genoeg), want er was nu een website en dus kon de student zich alleen nog online aanmelden. De website wordt al jaren door studenten als zeer gebruiksonvriendelijk ervaren, en al jaren is deze hetzelfde gebleven. Op aandringen van de docenten zou dit seizoen het cursussenboekje zijn herintrede doen om zodoende meer cursisten te werven: dit is niet gebeurd!

Mensen die in de weg zitten of teveel kosten worden eruit gewerkt: Jacqueline Papendrecht, die voor Browne’s komst het centrum runde, wordt uit het management gewerkt en vervolgens wordt Cultuur – na het vertrek van Bas Verlaat – overgedragen aan de onervaren en ‘kneedbare’ jongedame Anouk de Ruiter, die vervolgens met de methode ‘botte bijl’ eenrichtingsverkeer (haar quote: ‘maar, ik ben jouw baas!’) het hele centrum binnenstebuiten keert. Applaus! Overeenkomsten met ervaren docenten worden opgezegd. Nieuwe lesschema’s en tijdsblokken worden gedwongen ingevoerd, je moet je als docent maar aanpassen, want tegenspraak wordt niet geduld en er is geen bereidheid tot enig compromis. Het management begrijpt ook niet waarom iemand af en toe boos wordt…..

Veel goede docenten, zoals gitaardocenten Derek en Egbert, fotografiedocent Frank Diemel zijn – na een conflict met het management – al vertrokken.

Het aantal cursisten op Cultuur is door de jaren dramatisch teruggelopen: ik hoor om mij heen dat er dit seizoen maar heel weinig cursussen doorgaan. Er wordt namelijk niet of nauwelijks aan PR gedaan (we zetten het op de site en dan gaat het toch vanzelf?) De Try Culture avonden in september trokken nauwelijks bezoekers………..Me dunkt!

Ja maar, roept de directie vol trots: we hebben dit jaar 200 meer inschrijvingen! Hoe kan dat dan? Omdat Sport en Cultuur bij elkaar opgeteld worden! De aanwas bij Sport compenseert het verlies bij Cultuur: zo kom je wel aan je cijfertjes….. Hoe lang is dit nog vol te houden?

Waar wel in geïnvesteerd wordt, zijn veel feestjes (Zomerfestival, Infomarkt/Sport en Cultuurmarkt OWEE week, 30th anniversary of Culture etc.) die wellicht noodzakelijk en goed zijn voor het imago van het Centrum, maar dit staat in schril contrast met het huidige cursussen- en docentenbeleid.

De cursusprijs en het aantal cursisten wordt gekoppeld aan het honorarium van de docent. Heeft je cursus niet het vereiste aantal leerlingen, dan wordt ie zonder pardon 1 week voor aanvang gecancelled. De cursusadministratie is een puinhoop en er wordt niet nagedacht over oplossingen (‘Als je 15 cursisten hebt, dan stuur er toch gewoon 5 naar huis’) om cursussen toch te laten doorgaan.

Er is gewoonweg geen hart voor de zaak en vakbekwame docenten worden niet gerespecteerd en gekoesterd, maar tot vijand gemaakt. Een nieuw onderdeel van het ‘dynamisch programmeren’ is: er is geen contract, overeenkomst of gentlemen’s agreement. De docent heeft dus nul rechten en kan zonder problemen ingeruild worden. Lees: als je te lastig wordt, kan ik je zo ‘ontslaan’! Dit soort dreigementen zijn onlangs letterlijk geuit.

Nadat ik per email het management meedeelde dat ik per direct ging stoppen met lesgeven, kreeg ik – geheel volgens verwachting – geen reactie. Kenmerkend voor het huidige management! Een goede manager vraagt zich af waarom iemand vertrekt…. Mijn huidige cursisten wordt verteld dat de cursus een week wordt uitgesteld, dus inmiddels wordt koortsachtig gezocht naar een vervanger.

Ik moet zeggen dat ik het nog lang uitgehouden heb, omdat ik hoopte dat het weer goed zou komen. Maar helaas, als ik kijk wat er het afgelopen 1,5 jaar allemaal gebeurd is, staat mijn mond nog zeker 1,5 jaar open. Ik zal trachten een opsomming te maken….

1. In het kader van ‘de dynamiek’ organiseerde ik regelmatig (met collega Jaap Oldenkamp) met veel plezier speciale fotografie-events (Studentschietstudent avonden, lezingen van gerenomeerde fotografen (o.a. Ad van Denderen, Marcel van der Vlugt), foto-excursies (oa. Haven Antwerpen).

Sinds het nieuwe beleid is dit niet meer mogelijk omdat alles opeens tot op de cent kostendekkend moet zijn en het centrum het eventuele financieel tekort bij ons, organisatoren, neerlegt. Dat kan echt niet!

Of als je offerte niet precies klopt, heb je een groot probleem. Zo is in april een foto-excursie naar de scheepliften van Thieu (onder Brussel) afgeblazen, omdat de offerte 70 euro te hoog uitviel en het centrum niet borg wilde staan voor deze excursie, terwijl wij al zo’n 30 aanmeldingen hadden. Dit soort reactie’s werkt zeer demotiverend, want je krijgt het gevoel dat er nul waardering is.

2. En dan wordt er dit jaar weer eens iets nieuws verzonnen (dynamiek!): iedere media-docent moet 1x per jaar een speciale fotografie/videoavond organiseren, met als conditie: indien er niet voldoende toeloop is, wordt de boel afgeblazen en wordt er niets uitbetaald aan de docent.

3. Er zou een onderzoek komen naar de algemeen geldende uurtarieven op Cultuurcentra op verschillende universiteiten om zodoende te komen tot eenduidig uurtarief voor alle docenten. Dus geen verschillen meer (de huidige uurtarieven variëren van 24 euro tot 45 euro per uur) Beloofd is dat dit in mei 2009 en zeker voor de aanvang van het nieuwe seizoen bekend zou zijn: mooi niet dus.Die afspraak wordt dus niet nagekomen
Veel docenten worden al jaren onderbetaald en tarieven blijven vaak jarenlang hetzelfde en niet altijd wordt men gewezen op het recht op b.v. voorbereidingsuren. Ingehuurde studenten werken voor dezelfde tarieven als ervaren docenten.

Wie weet wat de directie’s Bigger Plan is met Cultuur? Meldt u aub!
Wat ik wel weet is dat Cultuur veroordeeld is tot de ondergang als dit beleid zo verder gaat, maar misschien is dat wel de bedoeling. Want de directeur staat erbij en kijkt er naar (en blijft zelf buiten schot). Sport draait goed en waarom zou je je dan druk maken over Cultuur ……
Ik betreur het dat de verschillende vakgroepen en docenten geen blok hebben kunnen of willen vormen tegen de ‘management-terreur’ en de boel plat hebben kunnen leggen, maar ja, zo gaat dat, een freelancer trekt zijn eigen plan en sommigen zullen het geld niet kunnen missen.

Het Cultuurcentrum denkt de docenten te bezitten en hun als gewillige jaknikkende marionetten te kunnen inzetten. Ik heb 10 jaar lang met veel plezier de gemotiveerde studenten en medewerkers van de TU Delft in fotografie onderwezen, maar ik laat als docent niet langer met me sollen! Ik vind het wel erg jammer dat het zo heeft moeten lopen.

Ik hoop daarom dat de leden van het bestuur eens een onafhankelijk onderzoek laten doen naar het werkelijke reilen en zeilen van de directie en het management van het Sport- en Cultuurcentrum.

Als de huidige incapabele verantwoordelijken gezellig op hun plaats blijven zitten, zal Cultuur verder de afgrond in geholpen worden en dat zou zonde zijn!

Ik wens iedereen waar ik in afgelopen jaren prettig mee samengewerkt heb, het allerbeste toe!

Tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Ruud van den Houte

Naschrift redactie: Op 19 oktober heeft Van den Houte een ‘poeslief’ gesprek gevoerd met directeur Raymond Browne en Anouk de Ruiter. “Er zou van alles veranderen, ze hadden er van geleerd, maar concreet was er niets. Allemaal prachtige managementtaal.”
Op 2 november heeft hij met ex-docent gitaar Egbert de Vries gesproken met O&S-directeur Anka Mulder. Volgens de ex-docenten zijn hun klachten daarbij ‘serieus genomen’.

Zie ook: ‘Hommeles bij afdeling sport en cultuur’ en ‘Hommeles bij SNC: kritiek (ex-)docenten’

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.