Campus

In Holland staat een woonwijk

De komende tien jaar moeten volgens de Vinex-nota ongeveer achthonderdduizend huizen worden gebouwd, waarvan het merendeel in de Randstad. Op de tentoonstelling ‘In Holland staat een huis’ in het Nederlands Archtectuurinstituut (NAi) laten landschapsarchitect Adriaan Geuze en zijn bureau West 8 zien hoe groot die bouwopgave is.

br />
Van een hoeveelheid van achthonderdduizend huizen kun je je nauwelijks een voorstelling maken. Het wordt al inzichtelijker als je bedenkt dat het gaat om tweemaal de totale woningvoorraad van Amsterdam. Om een indruk te geven van dit aantal heeft Adriaan Geuze en zijn bureau achthonderdduizend miniatuurhuisjes uit dertien kubieke meter hout gezaagd.

Op de openingsdag van de tentoonstelling ‘In Holland staat een huis’ waren de huisjes te zien onder de arcade van het NAi. Dertig vrijwilligers, die gerecruteerd zijn onder studenten van de faculteit Bouwkunde, zijn een dag lang bezig geweest om de huisjes te groeperen tot een suburbane woonwijk. Bij het zien daarvan dringt tot je door om wat voor gigantische huizenzee het gaat.

Na de opening zijn de huisjes op hopen gestort in de Balkonzaal van het NAi. Daar hangen ook foto’s die medewerkers van Geuze schoten op willekeurige plaatsen in bestaande uitbreidingswijken binnen de Randstad. Ze bezochten honderdtwintig lokaties en maakten lukraak foto’s van rijtjeshuizen, geluidswallen, parken, winkelcentra, sporthallen, kunstwerken en restaurants.

De foto’s, die tevens zijn opgenomen in een boek, moeten een antwoord geven op de vraag hoe de randstedelijke woonwijken er momenteel uit zien. Van het totaalbeeld word je bepaald niet vrolijk. Wat opvalt is de kneuterigheid en de overstelpende hoeveelheid straatmeubilair in de vorm van verkeersborden, afscheidingspalen, afvalcontainers en wat dies meer zij.

Door de kwantiteit van de komende bouwopgave en de kwaliteit van de huidige suburbs in beeld te brengen, wil Geuze de discussie over de Vinex-lokaties en over het Groene Hart grondig opfrissen. Het Groene Hart, dat binnen de ruimtelijke ordening een heilig huisje is, blijkt in werkelijkheid helemaal niet het natuurparadijs zoals het in nota’s wordt voorgesteld. Ook daar is het verstedelijkingsproces ver voortgeschreden. Dat laat zich prachtig illustreren met de plattegrond van de Randstad gemaakt door Lucas Verwey.

De discussie waartoe Adriaan Geuze met ‘In Holland staat een huis’ bijdraagt, zal in de komende tijd ook in een ander verband in het NAi aan de orde komen. Op zondag 14 mei vindt een debat plaats over de ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke aspecten van de toekomst van de Randstad naar aanleiding van het essay ‘Randstad Holland’ van Vincent van Rossem. Hij betoogt dat het idee van de compacte stad achterhaald is. De overheid zou zich enkel moeten bemoeien met de stadsvernieuwing en de bouw van nieuwe wijken moeten overlaten aan de vrije markt. In dat geval wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoners die voor het merendeel een vrijstaand huis willen met een tuin.

De tentoonstelling ‘In Holland staat een huis’ is t/m 23 juli te zien in het NAi. Het gelijknamige boek met vijfhonderd kleurenfoto’s van de suburbs van de Randstad kost 39,50 gulden. Het essay ‘Randstad Holland’, dat eveneens is uitgegeven door het NAi, kost 19,50 gulden.

Mannus van der Laan


Achthonderdduizend miniatuurhuisjes uit dertien kubieke meter hout werden door studenten bouwkunde tot een suburbane woonwijk gegroepeerd

De komende tien jaar moeten volgens de Vinex-nota ongeveer achthonderdduizend huizen worden gebouwd, waarvan het merendeel in de Randstad. Op de tentoonstelling ‘In Holland staat een huis’ in het Nederlands Archtectuurinstituut (NAi) laten landschapsarchitect Adriaan Geuze en zijn bureau West 8 zien hoe groot die bouwopgave is.

Van een hoeveelheid van achthonderdduizend huizen kun je je nauwelijks een voorstelling maken. Het wordt al inzichtelijker als je bedenkt dat het gaat om tweemaal de totale woningvoorraad van Amsterdam. Om een indruk te geven van dit aantal heeft Adriaan Geuze en zijn bureau achthonderdduizend miniatuurhuisjes uit dertien kubieke meter hout gezaagd.

Op de openingsdag van de tentoonstelling ‘In Holland staat een huis’ waren de huisjes te zien onder de arcade van het NAi. Dertig vrijwilligers, die gerecruteerd zijn onder studenten van de faculteit Bouwkunde, zijn een dag lang bezig geweest om de huisjes te groeperen tot een suburbane woonwijk. Bij het zien daarvan dringt tot je door om wat voor gigantische huizenzee het gaat.

Na de opening zijn de huisjes op hopen gestort in de Balkonzaal van het NAi. Daar hangen ook foto’s die medewerkers van Geuze schoten op willekeurige plaatsen in bestaande uitbreidingswijken binnen de Randstad. Ze bezochten honderdtwintig lokaties en maakten lukraak foto’s van rijtjeshuizen, geluidswallen, parken, winkelcentra, sporthallen, kunstwerken en restaurants.

De foto’s, die tevens zijn opgenomen in een boek, moeten een antwoord geven op de vraag hoe de randstedelijke woonwijken er momenteel uit zien. Van het totaalbeeld word je bepaald niet vrolijk. Wat opvalt is de kneuterigheid en de overstelpende hoeveelheid straatmeubilair in de vorm van verkeersborden, afscheidingspalen, afvalcontainers en wat dies meer zij.

Door de kwantiteit van de komende bouwopgave en de kwaliteit van de huidige suburbs in beeld te brengen, wil Geuze de discussie over de Vinex-lokaties en over het Groene Hart grondig opfrissen. Het Groene Hart, dat binnen de ruimtelijke ordening een heilig huisje is, blijkt in werkelijkheid helemaal niet het natuurparadijs zoals het in nota’s wordt voorgesteld. Ook daar is het verstedelijkingsproces ver voortgeschreden. Dat laat zich prachtig illustreren met de plattegrond van de Randstad gemaakt door Lucas Verwey.

De discussie waartoe Adriaan Geuze met ‘In Holland staat een huis’ bijdraagt, zal in de komende tijd ook in een ander verband in het NAi aan de orde komen. Op zondag 14 mei vindt een debat plaats over de ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke aspecten van de toekomst van de Randstad naar aanleiding van het essay ‘Randstad Holland’ van Vincent van Rossem. Hij betoogt dat het idee van de compacte stad achterhaald is. De overheid zou zich enkel moeten bemoeien met de stadsvernieuwing en de bouw van nieuwe wijken moeten overlaten aan de vrije markt. In dat geval wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoners die voor het merendeel een vrijstaand huis willen met een tuin.

De tentoonstelling ‘In Holland staat een huis’ is t/m 23 juli te zien in het NAi. Het gelijknamige boek met vijfhonderd kleurenfoto’s van de suburbs van de Randstad kost 39,50 gulden. Het essay ‘Randstad Holland’, dat eveneens is uitgegeven door het NAi, kost 19,50 gulden.

Mannus van der Laan


Achthonderdduizend miniatuurhuisjes uit dertien kubieke meter hout werden door studenten bouwkunde tot een suburbane woonwijk gegroepeerd

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.