Education

Hogescholen willen studenten strenger selecteren

Hogescholen moeten meer mogelijkheden krijgen om instroomeisen te stellen aan studenten. Die oproep deed Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, zojuist aan minister Bussemaker.


Kwaliteit en studiesucces liggen niet vanzelfsprekend in elkaars verlengde, zei De Graaf vandaag bij opening van het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen. “Natuurlijk willen we allemaal dat de lat hoog ligt. Maar: you can’t have your cake and eat it too. Studiesucces is buitengewoon moeilijk te beïnvloeden voor hogescholen, omdat zoveel externe factoren in het spel zijn.”


Toch worden hogescholen in “de Haagse werkelijkheid” aangesproken op rendementscijfers en prestaties. Instellingen lopen daar niet voor weg, benadrukte De Graaf, maar kwaliteit moet boven rendement gaan. En als de politiek wil dat de hogescholen meer studenten sneller later afstuderen, moeten ze meer mogelijkheden krijgen om extra eisen te stellen.


De pabo’s bijvoorbeeld, kunnen het niveau alleen drastisch verhogen als ze eisen mogen stellen aan het taal- en rekenniveau van eerstejaars, hield De Graaf zijn gehoor voor. Met name mbo’ers zouden lang niet altijd over de lat kunnen springen. “Ook ik wil graag de toegankelijkheid van het hbo bewaken, maar niemand heeft er iets aan als een groot gedeelte van de studenten er na een jaar al weer mee moet ophouden. Ik vind het teleurstellend dat de politiek dat niet onder ogen wil zien, maar ons wel de maat wil nemen. Dat moet anders.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.