Education

‘Hoger onderwijs mag blij zijn’

Het hoger onderwijs mag blij zijn met het beleid van Halbe Zijlstra, vindt de staatssecretaris zelf. Hij bezuinigt bijna niets, zegt hij in een interview met Vrij Nederland van deze week.

Polderparade
Prof.dr. Alfred Kleinknecht is in de polderparade van het economische tijdschrift TPEdigitaal gezakt van de zesde naar de zevende plaats. In de polderparade staan veertig hedendaagse Nederlandse en Belgische economen die in de jaren 2004-2008 het meest geciteerd zijn in zeven economische Nederlandse en Vlaamse tijdschriften. Uit de ‘Jaarlijst 2007 en 2008’ blijkt dat Kleinknecht, professor economics of innovation bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management, zakte door de opmars van Ruud de Mooij. Die laatste is hoogleraar economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoofd van de sector arbeidsmarkt en welvaartsstaat van het Centraal Planbureau. Kleinknecht werd in 2008 relatief weinig geciteerd: 0,8 maal (co-auteurs delen een punt als hun artikel wordt geciteerd) tegen 7,58 maal voor De Mooij. Onbetwiste lijstaanvoerder blijft de Tilburgse econoom Lans Bovenberg.

Krakers weg
De krakers van het rijksmonument aan het De Vries van Heijstplantsoen moeten er per 8 maart uit zijn. Dat heeft de rechter donderdag 4 februari bepaald. Eigenaar van het pand, studentenhuisvester Duwo, had een kort geding tegen de krakers aangespannen. Reden was dat het tot nu toe niet lukte de krakers schriftelijk te laten beloven dat ze zouden vertrekken uit het voormalige scheikundegebouw op het moment dat Duwo het gebouw en terrein zou ontwikkelen. Vanaf 8 maart worden 294 woningen voor buitenlandse studenten gebouwd. De krakers kwamen bij de rechtszaak niet opdagen. Duwo had daar al op gerekend. Vooraf was met hen afgesproken dat als zij verstek lieten gaan, Duwo de proceskosten voor zijn rekening zou nemen. Volgens Sander Jongerling van Duwo zijn de krakers hun verhuizing al aan het voorbereiden.

Declaraties
Declaraties van het college van bestuur van de TU Delft komen niet op internet. De Universiteit van Maastricht doet dat sinds een paar weken wel, maar TU-collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg vindt publicatie op internet ‘lichtelijk overdreven’. “Iedereen mag de map komen inzien”, zegt Van den Berg. “Ik heb niets te verbergen. Het gaat om lunches, diners, overnachtingen en tickets voor dienstreizen. Ik denk dat er niks spannends te beleven valt. De accountant kijkt er naar.”

Woonmilieu
Het terrein achter de gebouwen van TNO aan de Schoemakerstraat wordt de komende jaren ontwikkeld tot een ‘groenstedelijk woonmilieu in een parkachtige setting’. Afgelopen maandag is daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente Delft en ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft. Die combinatie bestaat uit gebiedsontwikkelaar AM en woningcorporatie Staedion. Het gaat om een gebied van 17 hectare naast de campus, dat wordt omsloten door de professorenwijk, rijksweg A13, het Delftechpark en de Schoemakerstraat. Op het terrein staan enkele oudere gebouwen die worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt volgens de gemeente en de ontwikkelaars ‘een grote variëteit aan woonmilieus, woningtypen en ruimtes voor werken’. Die bebouwing wordt met andere voorzieningen ‘onderdeel van het groen en voorzien van een doorlopende openbare groene ruimte.’ Die opzet moet kenniswerkers aantrekken.

Betaald parkeren
De brief van de TU aan de gemeenteraad met plannen voor betaald parkeren op de campus is doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders (b&w). Op verzoek van studentenpartij Stip zijn er ook notulen meegegaan van het college van bestuur (cvb) van de TU. Studentenvakbond VSSD wees Stip erop dat het cvb het parkeerbeleid in die notulen al weer ‘on hold’ wilde zetten. Die informatie en protesten van bewoners kunnen volgens Stip-commissielid Frank Gorte mogelijk helpen bij de uitwerking van het parkeerbeleid ‘en misschien tot een andere uitkomst leiden’. Dat bleek vorige week bij een vergadering van de gemeentelijke commissie Ruimte en Verkeer. Die wacht nu een raadsvoorstel van b&w af.

Opening
De Haagse Hogeschool Delft aan de Rotterdamseweg opent donderdag 11 februari zijn expertisecentrum met een symposium getiteld ‘Energie, mechatronica en innovatieprocessen’ – niet toevallig ook de drie onderzoeksgebieden van de Delftse vestiging. Het expertisecentrum biedt bedrijven de mogelijkheid om praktijkgericht onderzoek te laten doen. De belangrijkste doelgroep is tot nu toe de glastuinbouw, maar ook anderen zijn welkom, zegt de Hogeschool.

http://www.dehaagsehogeschool.nl/

Technet
Het onderzoekslaboratorium van de afdeling process & energy (faculteit 3mE) krijgt dinsdag 16 februari bezoek van het kennisnetwerk Technet Delft, een vereniging voor technische bedrijven in de regio en hun werknemers. Gastheer voor de avond is prof.dr. Geert-Jan Witkamp. Een aantal technieken zal in het zonnetje gezet worden, waaronder het procedé om zout en water van elkaar te scheiden door bevriezing (eutectische vrieskristallisatie of EFC). Hans Evers en dr. Elif Genceli vertellen over een mogelijke energiebesparing van 50-90 procent. Verder zal drs. Jaap van Spronsen uiteenzetten dat het verven van textiel in superkritisch CO2 (een fase tussen gas en vloeibaar in) zowel water als geld en het milieu spaart. De excursie is een van de maandelijkse bezoeken die Technet Delft voor hun leden organiseert.

www.technetdelft.nl

Olie
De TU Delft en Shell starten een nieuw samenwerkingsprogramma voor het ontwikkelen van innovatieve technologie om meer olie en gas te winnen uit ondergrondse reservoirs. De onderzoekers willen nieuwe meet- en regeltechniek ontwikkelen om de ondergrond in kaart te brengen. Verder willen ze onderzoeken of olie en gas gewonnen kan worden door het  injecteren van koolstofdioxide en polymeren in de reservoirs. Aan het programma zullen acht Delftse promovendi meedoen.

Verreweg het grootste deel van het VN-interview gaat over Zijlstra’s cultuurbeleid, maar hij doet ook enkele uitspraken over hoger onderwijs. Zoals deze: “Van de achttien miljard die we bezuinigen, komt uiteindelijk maar tien miljoen bij het hoger onderwijs vandaan. Dat is bijna nul, op zo’n grote begroting.”

Hij vindt het ‘armoedig’ dat bestuurders zoals Roelof de Wijkerslooth van de Radboud Universiteit Nijmegen desalniettemin over een daling van de kwaliteit reppen en impliciet dreigen om diploma’s van onvoldoende kwaliteit af te geven.

De woede van studenten over de langstudeerdersregeling kan hij zich beter voorstellen. “Tuurlijk doet die maatregel pijn. Maar het is ook geen vakantietijd. Je investeert in je eigen toekomst. Daar mag je best wat voor over hebben. Overigens blijft de overheid nog steeds driekwart van de studiekosten betalen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.