Education

Hoger beroepsonderwijs steeds selectiever

Hogescholen onderwerpen meer studenten dan ooit aan decentrale selectie. Maar liefst 136 hbo-opleidingen stelden voor aankomend collegejaar een numerus fixus in.

Het aantal opleidingen met een studentenstop is in drie jaar tijd explosief gegroeid: in 2013 hadden 67 hbo-opleidingen er een, vorig jaar waren dat er 103 en dit jaar maar liefst 136. Een meerderheid van de opleidingen doet niet meer aan loting, maar vergeeft alle plekken middels een decentrale selectieprocedure. Studenten moeten dan bijvoorbeeld een sollicitatiebrief schrijven, hun cv inleveren of op gesprek komen.

Opvallend is dat dit jaar voor het eerst tien lerarenopleidingen een studentenstop hebben. Zeven daarvan hebben meer aanmeldingen dan er capaciteit is. Dat betekent dat die opleidingen studenten mogen gaan selecteren. In april liet minister Bussemaker van Onderwijs nog weten dat ze liever geen toelatingsselectie wil voor lerarenopleidingen omdat ze eerst meer wil weten over “nut en noodzaak”. Maar via een omweg kunnen deze lerarenopleidingen hun studenten alsnog aan de poort selecteren.

Ook twaalf opleidingen chemie en biologie & medisch laboratoriumonderzoek hebben voor het eerst een numerus fixus. Daar ontstond dit najaar ophef over, omdat het ministerie veel geld uitgeeft aan programma’s om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek. In tegenstelling tot wat de minister heeft voorspeld, is er ook op die opleidingen niet voor iedereen plek.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste fixusopleidingen bachelorstudies in de gezondheidszorg. Dat heeft voor een deel te maken met de arbeidsmarktperspectieven, maar ook met de toestroom van uitgelote geneeskundestudenten: die zaten voorheen ongemotiveerd in de collegebanken, om na een jaar weer te vertrekken als ze alsnog werden ingeloot voor geneeskunde. Omdat aankomend studenten zich maar voor één fixusstudie mogen aanmelden, kan dat nu niet meer.

In het wetenschappelijk onderwijs stelden 63 opleidingen een numerus fixus in voor aankomend collegejaar, zeven minder dan vorig jaar. Een aantal deeltijdopleidingen hebben hun studentenstop losgelaten en er zijn minder rechtenopleidingen met een fixus dan vorig jaar.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.