Short

Hoe te leren van de coronacrisis

De coronacrisis is nog niet voorbij, maar de eerste evaluaties van het coronabeleid verschijnen al in de pers, onder wetenschappers en bij beroepsverenigingen. Dat constateren de hooglerarenbestuurskunde  Hans de Bruijn (TU Delft) en Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij schreven het rapport Leren van Covid-19 voor de Nederlandse School Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. De auteurs stellen vast dat evaluaties vaak uitgaan van onbewuste opvattingen over hoe het virus bestreden had moeten worden. Heeft een commissie bijvoorbeeld oog voor de gebrekkige inschatting van benodigde IC-capaciteit vooraf, of vooral voor de flexibele opschaling die daarna volgde? Evaluatiecommissies moeten hun perspectief motiveren, betogen de auteurs, en liefst meerdere perspectieven hanteren. Dat kan leiden tot instemming of kritiek, maar in elk geval tot een volgende stap in het leren van de crisis.

Science editor Jos Wassink

Do you have a question or comment about this article?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.