Education

Hoe de TU wil besparen op onderwijsruimte

Verplichte inschrijving per vak, aanpassingen in het roosterproces en meten van bezetting en benutting van onderwijsruimtes zouden de TU geld en vierkante meters kunnen besparen, aldus het college van bestuur.

Niet alle studieplekken zijn even goed te vinden als die bij de bibliotheek. (Foto: Thomas Zwart)

De TU gebruikt meer vierkante meters aan vastgoed dan andere universiteiten en zou volgens het college van bestuur (cvb) failliet gaan als dat niet verandert. Het college wil daarom een zuiniger gebruik van vierkante meters voor onderzoek (labs), kantoren en onderwijsruimtes. Voor dat laatste werkte een werkgroep van de dienst Onderwijs en Studentenzaken een plan uit: het project ‘onderwijsknoppen’.


Volgens de opdracht van de werkgroep zijn er twee haalbare manieren (‘knoppen’) om zuiniger om te gaan met onderwijsruimte:


  • Het aantal onderwijsplekken per student verlagen van 0,9 naar 0,75
  • Het aantal studieplekken per student verlagen van 0,25 naar 0,20


De werkgroep keek hiervoor naar roostering en standaard aanmelding voor onderwijs. Dat laatste blijkt de TU als een van de weinige universiteiten niet te vragen van studenten. Het is volgens de werkgroep cruciaal om te weten wat de vraag is naar onderwijs en hoe zalen worden bezet en benut. 3mE houdt sinds september een pilot voor aanmelding bij de bacheloropleidingen.


Nu is vanuit de opleidingen niet helder welke vraag er naar onderwijs was en hoe die uiteindelijk in het rooster is ingepast. Hierdoor is de vraag naar onderwijs nu en in de toekomst minder goed te plannen. Verder is onduidelijk hoeveel studenten er precies komen of gaandeweg wegblijven. In Wageningen UR zouden roosteraars ongeveer tien procent efficiënter kunnen roosteren door het meten van de bezetting en benutting. Datzelfde zou aan de TU vijf procent efficiëntie opleveren, blijkt uit handmatige tellingen. Ook zou het verruimen van de roosteruren potentieel winst opleveren.


Studieplekken


Van de studieplekken blijkt ruim een derde slecht tot matig vindbaar, aldus de werkgroep. Studenten geven studiefaciliteiten lage cijfers in de Nationale Studenten Enquête. Dat lijkt een relatie te hebben met groepsgroottes zoals bij 3mE en oudere gebouwen zoals dat van Civiele Techniek en Geowetenschappen, en de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica en Technische Natuurwetenschappen.


In haar rapport noemt de werkgroep als mogelijke maatregelen:


  • Verruimen van roosteruren
  • Optimaliseren van het roosterproces
  • Aanmelden voor onderwijs
  • Meten van bezetting en benutting
  • Optimaliseren van onderwijsruimtes
  • Optimaliseren van studieplekken


Het cvb kiest er niet voor om roosteruren aan te passen of bij te bouwen voor groei. Wel wil hij dat studenten zich voortaan gaan aanmelden voor onderwijs, dat inefficiënte ruimtes worden getransformeerd en dat het roosterproces strakker en uniformer plaatsvindt met een webtool om de vraag naar onderwijs vast te stellen. Verder zouden er een wifi meetsysteem en een gebruikerstool moeten komen voor de vindbaarheid en meervoudig gebruik van onderwijsplekken.


Gecombineerd met een groei van studentenaantallen zou dat binnen 2 tot 4 jaar het aantal onderwijsplekken per student verlagen van 0,9 naar 0,81 en het aantal studieplekken met 8 procent verlagen. Het roosteren zou aanzienlijk optimaliseren, maar het vastgoedprobleem zou niet geheel zijn opgelost.


Volgens de werkgroep valt extra winst te behalen met het intensiveren van contacturen, door lesuren te verkorten naar 30, 35 of 40 minuten met tien roosteruren op een dag. Dat zou de hoeveelheid onderwijsruimtes per student nog extra kunnen verlagen naar in totaal 0,75 per student. Die optie wordt onderzocht.


Studentenraad


Naar aanleiding van dit plan zette de studentenraad (sr) grote vraagtekens bij het aanmelden voor onderwijs. Hij vroeg afgelopen maandag in een overleg met het cvb naar de consequenties bij niet aanmelden, of niet komen opdagen na wel aanmelden. Het laatste heeft vooralsnog geen gevolgen, hoewel het volgens het college niet de bedoeling is dat studenten zich voor bijvoorbeeld het dubbele aantal vakken gaan aanmelden, en dan later wel zien of ze komen. In dat geval is namelijk ook een dubbele capaciteit nodig.


Studenten die zich niet aanmelden, worden niet toegelaten. De sr wees erop dat studenten dan vertraging op kunnen lopen. You can’t have your cake and eat it”, antwoordde collegelid Anka Mulder. “Er kan niet geld naar docenten én naar vierkante meters vastgoed. Meten is het meest onschuldige om te doen. Wat vind jij erger: te laat aanmelden en studievertraging oplopen of slechter onderwijs?” De sr was nog niet overtuigd, maar had wel een oplossing voor het vinden van studieplekken: een vindbaarheidstool.

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.