Campus

Heuglijke feiten rond vrouwendag

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) wordt stilgestaan bij de achterstand die vrouwen hebben ten opzichte van mannen. Er valt ook iets te vieren: in het Nederlandse hoger onderwijs presteren vrouwen al jaren beter dan mannen.

Name: Han Keijzers (29)
Nationality: Dutch
Supervisor: Professor Leo Kouwenhoven (Faculty of Applied Sciences)
Subject: Study of quantum phenomena in nano-mechanical systems
Thesis defense: In about eighteen months

“If you make a picture of a guitar string, you will know two things: first, the picture will show the exact shape of the string; and second, you will know the exact time the picture was taken. This is an example of a classical mechanical system. Let’s now assume you have a quantum string. Because of another theory of physics, you can’t take such a picture because it’s impossible to know the exact position and the time simultaneously.

I want to study this kind of quantum phenomena. The fundamental reason for this is to know more about when the classical world transforms into the quantum world. The quantum world consists of particles, like photons, electrons and atoms. You can study these tiny particles with lasers, but with nanotechnology you can study them even better.

It’s already possible to measure the vibration of a nanostring that has a diameter of only 1.5 nanometres. If you realize that a nanometer is only one-billionth of a meter, or only about ten small atoms next to each other, you will understand that this is an incredibly small size. By cooling a short nanostring to 25 millikelvin, which is just above the absolute zero point of -273 °C, its mechanical vibration has the smallest possible amplitude. This is called the quantum mechanical ground state.
I can already measure the amplitude of a nanostring vibration with help of radio waves. A disadvantage of this method is that the nanostring becomes warmer, and consequently the amplitude of its vibrations increases. This means it is no longer a quantum mechanical phenomenon.

I’m developing a new method to measure the vibration of a nanostring, but then without this increase in temperature. Hopefully this will be possible with help of superconductors, which are materials that have no resistance to the flow of electricity. Making a sample is the hardest thing to do: it involves placing a nanostring between two superconductors, like one would do when suspending a pencil on top of two books. However, in this case, the nanostring isn’t even visible under an optical microscope, and you cannot grab hold of it easily, either.

Fortunately, working in a strong team helps a lot. I get lots of assistance from my colleagues in the Quantum Transport group. Yet sometimes it’s frustrating to work in one of the best groups, with the best facilities, and still not be able to make a good sample. It’s very difficult to do research on the nanoscale. What I like a lot is that my research is a kind of scientific expedition, in which I can never predict what the outcome will be.”

Een van de mooiste argumenten voor de emancipatie van vrouwen staat op naam van de negentiende-eeuwse filosoof John Stuart Mill: die vond het ‘quite superfluous’ om vrouwen iets te verbieden wat ze van nature niet kunnen. Laat het ze maar proberen, zei hij.

Gordijntje
Maar niet iedereen kon zulke argumenten op waarde schatten. Vrouwen waren eeuwenlang niet welkom aan universiteiten. In 1636 moest de 29-jarige Anna Maria van Schurman achter een gordijntje zitten om colleges te volgen aan de universiteit van Utrecht.

Aletta Jacobs
Het zou nog bijna tweeënhalve eeuw duren, tot 1871, voordat Aletta Jacobs (1854-1929) als eerste Nederlandse vrouw officieel werd toegelaten tot de universiteit. Zij werd arts en groeide uit tot Nederlands bekendste feministe.

Hoger onderwijs
Tegenwoordig zijn vrouwen bepaald geen uitzondering meer in het hoger onderwijs, laat staan dat hun capaciteiten ter discussie staan. Enkele statistieken op een rij.

Universiteiten
Er studeren relatief steeds meer vrouwen aan de universiteiten. Van de eerstejaars bachelorstudenten is inmiddels 56 procent vrouw en 44 procent man: dertienduizend om tienduizend studenten.

Studiesucces
Na vijf jaar studeren heeft nog niet de helft van alle mannelijke wo-studenten de bul behaald, tegenover bijna tweederde van de vrouwen. Na acht jaar studeren heeft 75 procent van de vrouwen haar bul, tegen 65 procent van de mannen.

Promovendi
Meer dan een derde van het wetenschappelijk personeel aan de universiteiten is vrouw, terwijl dat tien jaar geleden nog maar een kwart was. Dat is vooral te danken aan de toename van het aantal vrouwelijke promovendi en universitair docenten.

Hoogleraren
Alleen schiet het nog niet erg op met het aandeel vrouwelijke hoogleraren. Het neemt langzaam toe, maar slechts 12,4 procent van alle hoogleraren is vrouw. Daarmee bungelen we onderaan in de internationale vergelijkingen. Onder Nederlandse promovendi is 43,6 procent vrouw.

Hogescholen
Ook in het hoger beroepsonderwijs starten meer vrouwen dan mannen: 56 duizend om 48 duizend. Dus aan het begin van het studiejaar is 46 procent van de eerstejaars hbo-studenten man, terwijl 54 procent vrouw is.

Verschillen
Vijf jaar later heeft bijna tweederde van de vrouwen het hbo-diploma behaald, tegenover minder dan de helft van de mannen. In de jaren erna wordt het verschil kleiner: 73 procent van de vrouwen en 63 procent van de mannen heeft na acht jaar het hbo-diploma op zak.

Mannen kiezen vaker voor economische en technische opleidingen dan vrouwen, maar ook binnen die opleidingen presteren vrouwen beter dan mannen.

Docenten
Er werken iets meer mannelijke dan vrouwelijke docenten in het hbo, maar daar lijkt verandering in te komen: onder dertigers zijn vrouwelijke docenten in de meerderheid. Vrouwen werken vaker dan mannen in deeltijd, maar onder de dertigers is het verschil maar klein.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.