Education

Het onderwijs in de komkommertijd

Op 27 juni verscheen het laatste nummer van Delta voor de zomer. Daarna begon de komkommertijd in het nieuws. Toch gebeurde er nog wel iets aan het onderwijsfront.

Een overzicht.


Figuur 1 Er is meer geld nodig voor informatica-onderzoek, om te voorkomen dat Nederlander afzakt tot de ‘nieuwe generatie derde-wereldlanden’

28 juni – Het is voor de economie van groot belang dat Nederland meedoet in de ‘eredivisie’ van de software-industrie. Dat kan alleen als er meer geld komt voor informatica-onderzoek . Over de besteding daarvan moeten wetenschappers, bedrijfsleven en overheid samen gaan overleggen. Dat schreef de Verkenningscommissie Informatica. Als Nederland op informatica-gebied de boot mist, dreigt het af te zakken tot de ‘nieuwe generatie derde-wereldlanden’, vindt de commissie.

5 juli – Minister Ritzen en de vakbonden werden het eens over een nieuwe cao voor het onderwijs. Het personeel gaat er volgens het akkoord tot eind 1998 tenminste 3,5 procent in salaris op vooruit; de werkweek wordt gemiddeld 36 uur. Het akkoord kost minister Ritzen ongeveer 1,3 miljard gulden. Dat ligt precies tussen de aanvankelijke eisen van de bonden – die maatregelen voor 1,6 miljard hadden geëist – en het bod van Ritzen, dat 1 miljard bedroeg.

9 juli – Minister Ritzen besloot de universiteiten en hogescholen alvast 240 miljoen gulden uit te betalen voor projecten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Drie universiteiten en negen hogescholen moeten nog wel eerst een nieuw kwaliteitsplan schrijven. Het geld komt uit het zogeheten studeerbaarheidsfonds , een pot met 500 miljoen gulden.

10 juli – Landelijke beoordelingen van onderzoek zetten onderzoekers onder druk. Ze geven bestuurders een instrument in handen om degenen die onder de maat presteren aan te pakken, de drang om te publiceren neemt toe en de overvloed aan diverse evaluaties levert ook op zichzelf al veel extra werk op. Dat bleek uit een rapport van het onderzoekscentrum CSHOB over de eerste ervaringen met onderzoekbeoordelingen .

11 juli – Minister Ritzen stelde een commissie van wijze mannen en vrouwen in die alternatieven moet bedenken voor het omstreden lotingssysteem voor studies met een studentenstop, zoals geneeskunde. Het systeem van gewogen loting kwam dezezomer opnieuw ter discussie door het geval van Meike Vernooy, een gymnasiaste die ondanks een gemiddeld eindexamencijfer van 9,6 niet ingeloot werd voor de studie geneeskunde.

11 juli – De markt moet méér en de overheid minder invloed krijgen op het hoger onderwijs. Om de universiteiten van belemmerende regels te verlossen, moeten zij wellicht de privaatrechtelijke status krijgen. Minister Ritzen gaat dat dit najaar onderzoeken. Ritzens voornemen vloeide voort uit het project ‘ marktwerking , deregulering en wetgevingskwaliteit’, waarmee het hele kabinet bezig is.

18 juli – Enkele duizenden studenten werden deze zomer opgeschrikt door een brief die inhield dat zij negenhonderd gulden extra collegegeld moesten betalen. De brief was verstuurd door de Informatie Beheer Groep, maar bleek te berusten op verkeerde gegevens. De IBG verstuurde 53.000 van zulke brieven. Ze waren bestemd voor studenten die al zes jaar studeren. Die hebben geen recht meer op een beurs, maar nog wel één jaar op een lening. De universiteiten en hogescholen mogen deze groep een hoger collegegeld in rekening brengen. Half juli bleek echter dat de gegevens op grond waarvan de IBG de 53.000 studenten aanschreef lang niet altijd klopten.

12 augustus – De Informatie Beheer Groep heeft sinds begin augustus 57 eerstejaars-studenten geholpen die in een andere stad wilden studeren. Zij kunnen via de IBG ruilen met een student die (ook) niet tevreden is met de toegewezen stad. Ruim 350 studenten meldden zich voor zo’n ruil aan. De IBG bemiddelde deze zomer voor het eerst bij het ruilen van plaatsen.

12 augustus – Het aantal ontwerpers-in-opleiding aan de universiteiten is vorig jaar met een kwart gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal telden de universiteiten in 1995 1473 volledige banen minder dan in 1994. Dat is een daling van de werkgelegenheid van 3,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van de vereniging van universiteiten VSNU. Nog steeds daalt het aantal hogere banen het minst. Er waren vorig jaar één procent minder banen voor hoogleraren en universitair hoofddocenten. Het aantal universitair docenten daalt met drie, het aantal aio’s met vijf procent.
(HOP/H.Ob./M.t.W.)

,

Op 27 juni verscheen het laatste nummer van Delta voor de zomer. Daarna begon de komkommertijd in het nieuws. Toch gebeurde er nog wel iets aan het onderwijsfront. Een overzicht.


Figuur 1 Er is meer geld nodig voor informatica-onderzoek, om te voorkomen dat Nederlander afzakt tot de ‘nieuwe generatie derde-wereldlanden’

28 juni – Het is voor de economie van groot belang dat Nederland meedoet in de ‘eredivisie’ van de software-industrie. Dat kan alleen als er meer geld komt voor informatica-onderzoek . Over de besteding daarvan moeten wetenschappers, bedrijfsleven en overheid samen gaan overleggen. Dat schreef de Verkenningscommissie Informatica. Als Nederland op informatica-gebied de boot mist, dreigt het af te zakken tot de ‘nieuwe generatie derde-wereldlanden’, vindt de commissie.

5 juli – Minister Ritzen en de vakbonden werden het eens over een nieuwe cao voor het onderwijs. Het personeel gaat er volgens het akkoord tot eind 1998 tenminste 3,5 procent in salaris op vooruit; de werkweek wordt gemiddeld 36 uur. Het akkoord kost minister Ritzen ongeveer 1,3 miljard gulden. Dat ligt precies tussen de aanvankelijke eisen van de bonden – die maatregelen voor 1,6 miljard hadden geëist – en het bod van Ritzen, dat 1 miljard bedroeg.

9 juli – Minister Ritzen besloot de universiteiten en hogescholen alvast 240 miljoen gulden uit te betalen voor projecten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Drie universiteiten en negen hogescholen moeten nog wel eerst een nieuw kwaliteitsplan schrijven. Het geld komt uit het zogeheten studeerbaarheidsfonds , een pot met 500 miljoen gulden.

10 juli – Landelijke beoordelingen van onderzoek zetten onderzoekers onder druk. Ze geven bestuurders een instrument in handen om degenen die onder de maat presteren aan te pakken, de drang om te publiceren neemt toe en de overvloed aan diverse evaluaties levert ook op zichzelf al veel extra werk op. Dat bleek uit een rapport van het onderzoekscentrum CSHOB over de eerste ervaringen met onderzoekbeoordelingen .

11 juli – Minister Ritzen stelde een commissie van wijze mannen en vrouwen in die alternatieven moet bedenken voor het omstreden lotingssysteem voor studies met een studentenstop, zoals geneeskunde. Het systeem van gewogen loting kwam dezezomer opnieuw ter discussie door het geval van Meike Vernooy, een gymnasiaste die ondanks een gemiddeld eindexamencijfer van 9,6 niet ingeloot werd voor de studie geneeskunde.

11 juli – De markt moet méér en de overheid minder invloed krijgen op het hoger onderwijs. Om de universiteiten van belemmerende regels te verlossen, moeten zij wellicht de privaatrechtelijke status krijgen. Minister Ritzen gaat dat dit najaar onderzoeken. Ritzens voornemen vloeide voort uit het project ‘ marktwerking , deregulering en wetgevingskwaliteit’, waarmee het hele kabinet bezig is.

18 juli – Enkele duizenden studenten werden deze zomer opgeschrikt door een brief die inhield dat zij negenhonderd gulden extra collegegeld moesten betalen. De brief was verstuurd door de Informatie Beheer Groep, maar bleek te berusten op verkeerde gegevens. De IBG verstuurde 53.000 van zulke brieven. Ze waren bestemd voor studenten die al zes jaar studeren. Die hebben geen recht meer op een beurs, maar nog wel één jaar op een lening. De universiteiten en hogescholen mogen deze groep een hoger collegegeld in rekening brengen. Half juli bleek echter dat de gegevens op grond waarvan de IBG de 53.000 studenten aanschreef lang niet altijd klopten.

12 augustus – De Informatie Beheer Groep heeft sinds begin augustus 57 eerstejaars-studenten geholpen die in een andere stad wilden studeren. Zij kunnen via de IBG ruilen met een student die (ook) niet tevreden is met de toegewezen stad. Ruim 350 studenten meldden zich voor zo’n ruil aan. De IBG bemiddelde deze zomer voor het eerst bij het ruilen van plaatsen.

12 augustus – Het aantal ontwerpers-in-opleiding aan de universiteiten is vorig jaar met een kwart gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal telden de universiteiten in 1995 1473 volledige banen minder dan in 1994. Dat is een daling van de werkgelegenheid van 3,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van de vereniging van universiteiten VSNU. Nog steeds daalt het aantal hogere banen het minst. Er waren vorig jaar één procent minder banen voor hoogleraren en universitair hoofddocenten. Het aantal universitair docenten daalt met drie, het aantal aio’s met vijf procent.
(HOP/H.Ob./M.t.W.)

Op 27 juni verscheen het laatste nummer van Delta voor de zomer. Daarna begon de komkommertijd in het nieuws. Toch gebeurde er nog wel iets aan het onderwijsfront. Een overzicht.


Figuur 1 Er is meer geld nodig voor informatica-onderzoek, om te voorkomen dat Nederlander afzakt tot de ‘nieuwe generatie derde-wereldlanden’

28 juni – Het is voor de economie van groot belang dat Nederland meedoet in de ‘eredivisie’ van de software-industrie. Dat kan alleen als er meer geld komt voor informatica-onderzoek . Over de besteding daarvan moeten wetenschappers, bedrijfsleven en overheid samen gaan overleggen. Dat schreef de Verkenningscommissie Informatica. Als Nederland op informatica-gebied de boot mist, dreigt het af te zakken tot de ‘nieuwe generatie derde-wereldlanden’, vindt de commissie.

5 juli – Minister Ritzen en de vakbonden werden het eens over een nieuwe cao voor het onderwijs. Het personeel gaat er volgens het akkoord tot eind 1998 tenminste 3,5 procent in salaris op vooruit; de werkweek wordt gemiddeld 36 uur. Het akkoord kost minister Ritzen ongeveer 1,3 miljard gulden. Dat ligt precies tussen de aanvankelijke eisen van de bonden – die maatregelen voor 1,6 miljard hadden geëist – en het bod van Ritzen, dat 1 miljard bedroeg.

9 juli – Minister Ritzen besloot de universiteiten en hogescholen alvast 240 miljoen gulden uit te betalen voor projecten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Drie universiteiten en negen hogescholen moeten nog wel eerst een nieuw kwaliteitsplan schrijven. Het geld komt uit het zogeheten studeerbaarheidsfonds , een pot met 500 miljoen gulden.

10 juli – Landelijke beoordelingen van onderzoek zetten onderzoekers onder druk. Ze geven bestuurders een instrument in handen om degenen die onder de maat presteren aan te pakken, de drang om te publiceren neemt toe en de overvloed aan diverse evaluaties levert ook op zichzelf al veel extra werk op. Dat bleek uit een rapport van het onderzoekscentrum CSHOB over de eerste ervaringen met onderzoekbeoordelingen .

11 juli – Minister Ritzen stelde een commissie van wijze mannen en vrouwen in die alternatieven moet bedenken voor het omstreden lotingssysteem voor studies met een studentenstop, zoals geneeskunde. Het systeem van gewogen loting kwam dezezomer opnieuw ter discussie door het geval van Meike Vernooy, een gymnasiaste die ondanks een gemiddeld eindexamencijfer van 9,6 niet ingeloot werd voor de studie geneeskunde.

11 juli – De markt moet méér en de overheid minder invloed krijgen op het hoger onderwijs. Om de universiteiten van belemmerende regels te verlossen, moeten zij wellicht de privaatrechtelijke status krijgen. Minister Ritzen gaat dat dit najaar onderzoeken. Ritzens voornemen vloeide voort uit het project ‘ marktwerking , deregulering en wetgevingskwaliteit’, waarmee het hele kabinet bezig is.

18 juli – Enkele duizenden studenten werden deze zomer opgeschrikt door een brief die inhield dat zij negenhonderd gulden extra collegegeld moesten betalen. De brief was verstuurd door de Informatie Beheer Groep, maar bleek te berusten op verkeerde gegevens. De IBG verstuurde 53.000 van zulke brieven. Ze waren bestemd voor studenten die al zes jaar studeren. Die hebben geen recht meer op een beurs, maar nog wel één jaar op een lening. De universiteiten en hogescholen mogen deze groep een hoger collegegeld in rekening brengen. Half juli bleek echter dat de gegevens op grond waarvan de IBG de 53.000 studenten aanschreef lang niet altijd klopten.

12 augustus – De Informatie Beheer Groep heeft sinds begin augustus 57 eerstejaars-studenten geholpen die in een andere stad wilden studeren. Zij kunnen via de IBG ruilen met een student die (ook) niet tevreden is met de toegewezen stad. Ruim 350 studenten meldden zich voor zo’n ruil aan. De IBG bemiddelde deze zomer voor het eerst bij het ruilen van plaatsen.

12 augustus – Het aantal ontwerpers-in-opleiding aan de universiteiten is vorig jaar met een kwart gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal telden de universiteiten in 1995 1473 volledige banen minder dan in 1994. Dat is een daling van de werkgelegenheid van 3,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van de vereniging van universiteiten VSNU. Nog steeds daalt het aantal hogere banen het minst. Er waren vorig jaar één procent minder banen voor hoogleraren en universitair hoofddocenten. Het aantal universitair docenten daalt met drie, het aantal aio’s met vijf procent.
(HOP/H.Ob./M.t.W.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.