Education

‘Herziening examens nodig’

Het is noodzakelijk dat de examenprocedure bij de faculteit Bouwkunde wordt herzien, meent prof.ir. C.J.M. Weeber.Hoogleraar woningbouw Weeber is het eens met de kritiek die dr.

R.J. Sierksma heeft geuit op de gang van zaken in het algemeen rond de examens bij Bouwkunde. Uit protest tegen de huidige procedure weigerde Sierksma september vorig jaar zijn handtekening te zetten onder een examen. Hij is van mening dat mentoren die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een afstudeerproject niet in de examencommissie mogen zitten. Weeber betitelt dit als ‘de verliefdheid van de docent’.

,,Ik ben zelf ervoor om de werkstukken door externen te laten beoordelen. Die kunnen van andere universiteiten komen of het kunnen docenten zijn die niet bij de plannen betrokken zijn geweest.”

Ook de kritiek van Sierksma op de hoge cijfers bij de afstudeerders onderschrijft Weeber. ,,De faculteit lijkt slechts genieën te hebben toegelaten tot haar collegezalen en ateliers”, stelt Sierksma. Een Weeber: ,,Dat komt omdat het afstuderen op de faculteit Bouwkunde zo veel tijd in beslag neemt. Als je de studietijd verkort, krijg je vanzelf lagere cijfers. Die lange studieduur is een al langer spelend probleem. Studenten in de eindfase van de studie werken er vaak bij, op architectenbureaus. Dat houdt het afstuderen op.”

Dat de student bij het afstuderen zelfstandig moet handelen, is een probleem volgens Weeber. Ze zijn gewend aan modules van acht weken, en die zijn dan plotseling weg. De studeerbaarheid is ook een punt, zegt hij. ,,Ze moeten een meesterproef afleggen die grote invloed heeft op de verdere toekomst van de student.” Met vertraging tot gevolg.

Het probleem is niet nieuw, de visitatiecommissie bouwkunde heeft de problemen die Sierksma signaleert al opgemerkt, aldus Weeber. De faculteit onderzoekt de komende maanden wat er aan de examenprocedure moet veranderen.

Het is noodzakelijk dat de examenprocedure bij de faculteit Bouwkunde wordt herzien, meent prof.ir. C.J.M. Weeber.

Hoogleraar woningbouw Weeber is het eens met de kritiek die dr. R.J. Sierksma heeft geuit op de gang van zaken in het algemeen rond de examens bij Bouwkunde. Uit protest tegen de huidige procedure weigerde Sierksma september vorig jaar zijn handtekening te zetten onder een examen. Hij is van mening dat mentoren die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een afstudeerproject niet in de examencommissie mogen zitten. Weeber betitelt dit als ‘de verliefdheid van de docent’.

,,Ik ben zelf ervoor om de werkstukken door externen te laten beoordelen. Die kunnen van andere universiteiten komen of het kunnen docenten zijn die niet bij de plannen betrokken zijn geweest.”

Ook de kritiek van Sierksma op de hoge cijfers bij de afstudeerders onderschrijft Weeber. ,,De faculteit lijkt slechts genieën te hebben toegelaten tot haar collegezalen en ateliers”, stelt Sierksma. Een Weeber: ,,Dat komt omdat het afstuderen op de faculteit Bouwkunde zo veel tijd in beslag neemt. Als je de studietijd verkort, krijg je vanzelf lagere cijfers. Die lange studieduur is een al langer spelend probleem. Studenten in de eindfase van de studie werken er vaak bij, op architectenbureaus. Dat houdt het afstuderen op.”

Dat de student bij het afstuderen zelfstandig moet handelen, is een probleem volgens Weeber. Ze zijn gewend aan modules van acht weken, en die zijn dan plotseling weg. De studeerbaarheid is ook een punt, zegt hij. ,,Ze moeten een meesterproef afleggen die grote invloed heeft op de verdere toekomst van de student.” Met vertraging tot gevolg.

Het probleem is niet nieuw, de visitatiecommissie bouwkunde heeft de problemen die Sierksma signaleert al opgemerkt, aldus Weeber. De faculteit onderzoekt de komende maanden wat er aan de examenprocedure moet veranderen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.