Education

Hertentamens 2013 sneller nakijken

Docenten krijgen volgend jaar minder tijd om hertentamens van augustus na te kijken. Dat biedt eerder uitsluitsel over het bindend studieadvies en afronding van de bachelor. Sommige docenten voorzien problemen.


Het college van bestuur heeft besloten de hertentamens van 2013 te vervroegen van eind augustus naar de tweede week van augustus. Docenten moeten ze uiterlijk de vrijdag van de week na het hertentamen hebben nagekeken. Nu geldt nog een nakijktermijn van drie weken en hebben studenten pas eind september hun definitieve bindend studieadvies (bsa).


Docenten blijken niet op de hoogte te zijn en reageren wisselend. Een docent bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek – die niet met zijn naam in de krant wil – voorziet problemen. “Wij hebben hier enorm grote hoeveelheden studenten en weinig docenten. Wij hebben onze rust ook nodig.”


Er bestaan volgens deze docent wel plannen om het vak te verschuiven naar eerder in het kwartaal, maar nu voorziet hij met 440 eerstejaars en lage slagingspercentages een opkomst van 200 tot 300 studenten. “Een stand-by inzetten kan, maar augustus is de vakantieperiode.”

Jan Anne Annema, docent bij Techniek, Bestuur en Management, noemt problemen ‘onzin’. “Als je het van tevoren te horen krijgt, kun je er rekening mee houden. Je moet het tóch een keer nakijken en ik vind dat dat sowieso snel moet. Er is altijd wat te regelen.”


Docent drinkwater Peter de Moel van Civiele Techniek en Geowetenschappen voorziet voor zichzelf geen problemen, maar wel bij anderen. Die zouden volgens hem tussentoetsen en werkstukken mee kunnen laten tellen voor het tentamen. Hij noemt deze maatregel in vakantietijd ‘een beetje onzin’. “Nu dwing je docenten plotseling weer om dingen te bedenken en creëer je nog meer werk. Dit is een knutselmaatregel.” Volgens Erik Tempelman, docent bij Industrieel Ontwerpen (IO), zou niet een bsa-eis leidend moeten zijn, maar datgene wat didactisch het best is voor studenten. Zij zouden tentamens na vijf weken moeten herkansen in plaats van na de huidige tien bij IO, omdat dan de stof minder is weggezakt. Het zou volgens René van Egmond, universitair hoofddocent bij IO, een oplossing zijn als docenten te horen krijgen welke hertentamens ze als eerste moeten nakijken.


Het liefst zou de TU herkansingen vóór de zomervakantie houden, zegt beleidsmedewerker Niek Graafland. “Dat doen ze in Rotterdam. Daar heb je tot in de derde week van juli herkansingen. Er zit bij de TU heel weinig ruimte in het programma. Je zou een week kerstvakantie moeten opofferen of de extra onderwijsweek in mei-juni moeten cancelen. Lastig.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.