Education

Herkansingen twistpunt in compromis BSA

Het wel of niet meetellen van de augustusherkansingen bij het bindend studieadvies, blijft een twistpunt tussen college van bestuur en studentenraad.

De meeste van de twaalf randvoorwaarden die de studentenraad (sr) stelt aan de invoering van het bindend studieadvies (bsa), heeft het college van bestuur overgenomen in haar compromisvoorstel.
Zo krijgen studenten een eerste indicatie van de studievoortgang in december en een pre-advies in maart, voor het definitieve advies (juli/augustus) wordt uitgedeeld. Bij elk advies krijgen studenten uit de risicogroep bovendien een begeleidingsgesprek. Verder wordt in een procedure vastgelegd hoe om te gaan met bijzondere omstandigheden. Ook mogen studenten die een negatief advies hebben gehad, een jaar lang gebruikmaken van de begeleidingsfaciliteiten van de TU.
Tot slot is de door de studenten gewenste kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het bsa na drie jaar in het collegevoorstel terug te vinden. Wel specificeert het college dat die evaluatie zal plaatsvinden op het door haar gestelde doel: het terugdringen van de studie-uitval in latere jaren. “We zijn tevreden dat het bestuur goed geluisterd heeft”, vertelt studentenraadslid Menno van der Kamp van Oras.
Toch blijven er nog twistpunten. Zo wil de sr dat studenten die de bsa-norm nog niet gehaald hebben op eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen proberen die norm alsnog te halen tijdens de augustusherkansingen. In het compromisvoorstel van het college wordt alleen gesproken over een overgangsregeling voor het jaar 2009-2010. Daarna worden augustusherkansingen niet meer meegewogen in het bindend advies.
Bovendien stelt het college aan dat overgangsjaar extra voorwaarden: alleen studenten die tot en met de vierde tentamenperiode meer dan 26 ects hebben gehaald, mogen herkansen. Dat is ‘te mager’, vindt de studentenraad.
Ook in andere zaken – zoals het verkrijgen van instemmingsrecht in plaats van adviesrecht bij toekomstige veranderingen van het bsa – heeft de sr niet haar zin gekregen. Maar dat heeft volgens de studenten op dit moment minder prioriteit. “We hebben en houden adviesrecht. Onze prioriteit blijft de augustusherkansingen.”
Daarom is de sr niet van plan zomaar met het compromis in te stemmen. “Het voorstel ligt nu opnieuw bij ons ter advies. Als dat negatief is, dan gaan we de molen weer in. Er is haast bij, want het moet 1 september klaar zijn.”
Donderdag bespreken sr en cvb het compromisvoorstel in hun maandelijkse overlegvergadering. “We zullen daar opnieuw onze bezwaren uitdragen”, benadrukt van der Kamp.

Architecture
’My Public Space’
NAI, Rotterdam
www.nai.nl
An exhibition that makes it clear that public space in Europe is much less public and accessible than we think. Through Oct. 19, Tues.-Sat., 10:00-17:00, Sun. 11:00-17:00, 8 euro.

Cinema
’Closely Watched Trains’
Filmhuis Den Haag, The Hague
www.filmhuisdenhaag.nl
90 minutes of cinematic perfection: funny, sad, exquisitely shot, beautiful to look at and insightful. Sep. 12, 19:30, 7 euro.

Concerts
’World Music’
Regentenkamer, The Hague
www.regentenkamer.nl
East is east and west is west and never the twain shall meet, but it doesn’t hold true for music! Sep. 11, 20:00, 7.50 euro.

’Limbo Lounge’
Off Corso, Rotterdam
www.off-corso.nl
New Trombone Collective and guest musicians. Sep. 11, 23:00, 10 euro.

’Lunch Concert’
Municipality building, Rotterdam
www.rotterdam.nl
Ophelia Trio with works by Loeffler, Franck and Voorvelt. Sep. 11, 13:00-13:30, free, reservation obligatory.

’Zuco 103’
WATT, Rotterdam
www.watt-rotterdam.nl
Cheerful danceable music with latin influences and rock beats. Sep. 12, 20:30, 14 euro.

’Fleetwood Mac Special’
L’Esprit, Rotterdam
www.lesprit.nl
Rhythm & Blues, Greenmac (UK). Sep. 12, 20:00, 7.50 euro.

’Rose Hill Drive’
Rotown, Rotterdam
www.rotown.nl
Sounds like: Wolfmother, Black Crows and Led Zeppelin. Sep. 13, 21:00, 8 euro.

Disco and Parties
’Ellen Allien and Modeselektor’
WATT, Rotterdam
www.watt-rotterdam.nl
Dance with minimaldiva Ellen Allein and electronica masters from Germany. Sep. 12, 23:00, 12 euro.

’The City is Yours’
Paard van Troje, The Hague
www.paard.nl
Dance. Line up: Drrie, Boris Werner, Sandeep, Unders and others. Sep. 13, 23:00, 8.50 euro.

Exhibitions
’China in Posters’
Kunsthal, Rotterdam
www.kunsthal.nl
Kunsthal presents a broad selection of Chinese posters from the largest authoritative collections in the world. Through Sep. 21, Tues.-Sat. 10:00-17:00, Sun. 11:00-17:00, 8.50/5 euro.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.