Education

‘Herijking niet bedoeld als reorganisatie’

Het ‘proces herijking’ is niet bedoeld als brede reorganisatie van de TU. Dat meldde het college van bestuur tijdens een vergadering met de ondernemingsraad.


Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG) krijgt niet twee reorganisaties over zich heen. “Het is niet de bedoeling dat herijking nog eens over civiel heen dondert”, antwoordde collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg op de vraag van de ondernemingsraad (or) of de reorganisatie bij de afdeling bouw niet is ingehaald door de collegebrief over proces herijking.


In deze brief geeft het college faculteiten de opdracht om in 2011 een nulbegroting te hebben en na te gaan hoe ze kunnen bezuinigen (‘flexibiliseren’) als ze tien procent minder geld vanuit de overheid krijgen. De or noemt dit een reorganisatie, maar volgens het college is dat niet zo bedoeld.


Het vernieuwingsplan voor CiTG (niet te verwarren met de reorganisatie bij de afdeling bouw) is volgens het college een voorloper van wat de rest van de universiteit wacht met proces herijking. “Of dat tot reorganisaties gaat leiden, zien we dan weer”, zei Van den Berg.


De or noemde het ontoelaatbaar dat het reorganisatieplan bij civiel zich toespitst op de afdeling bouw. Die vertoont verwantschap met de faculteit Bouwkunde, maar daar is volgens de or geen invulling aan gegeven, terwijl in het vernieuwingsplan wel wordt gekeken naar samenwerking met Bouwkunde.


Dat vernieuwingsplan, zo stelt de or, is tot stand gekomen zonder communicatie met de achterban. “Vrijwel het gehele corps van hoogleraren is collectief buitengesloten”, zei or-lid Hans van Schagen. “Draagvlak ontbreekt.” Decaan Louis de Quelerij bestreed dat. “Er is wel degelijk met hoogleraren gesproken. Dat niet iedereen er gelukkig mee is, is voorspelbaar.”


De Quelerij zei niet te begrijpen dat de or nog vragen heeft over de financiële onderbouwing voor de reorganisatie. Hij verwees naar een financiële analyse van de afgelopen vijf jaar. Na lang aandringen bij de collegevoorzitter kreeg de or toestemming om Daan Hoogwater – oud-voorzitter van de or-commissie financiën – te laten uitzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen bij civiel.


Volgens Van den Berg heeft dat laatste echter alles te maken met de manier waarop het geld van de overheid bij de universiteit wordt uitgedeeld. Hij zei beducht te zijn voor gezoek in het verleden en noemde dit ‘zonde van de tijd’.


Bovendien zouden de financiële gevolgen van het niet tijdig tijdschrijven al zijn uitgezocht en met afdelingsvoorzitters doorgepraat. Vier van de vijf afdelingsvoorzitters schreven afgelopen zomer in een brief aan De Quelerij dat een correct beeld van de financiële situatie bij civiele techniek ontbreekt door haperende tijdregistratie.


Tot slot bracht de or naar voren dat bij civiel al aan acht mensen is gevraagd te vertrekken. Van den Berg antwoordde daarop dat het niet is toegestaan mensen al te benaderen voor een afvloeiingsregeling als er geen besluit is. “Als mensen nu al geconfronteerd worden met aanbiedingen dan hoort dat niet.”

Buitenlandse studenten vinden dat Nederlanders maaltijden onderwaarderen. Misschien zit hier wel een kern van waarheid in. De workshop Kunstlab: ‘Make a meal of it’ biedt uitkomst.
Verwacht geen kookworkshop waarin je leert om voor je huisgenoten een culinair hoogstandje op tafel te zetten. Want tijdens de zeven woensdagavonden die dit kunstlab duurt, ligt de nadruk op de combinatie van kunst, ontwerpen en voedsel. Onderwerp is de beleving van een maaltijd en het ontwerp ervan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankleding van de tafel, deelnemers en omgeving. Na een periode van zeven weken presenteer je het kunstwerk in de vorm van een diner van én voor alle deelnemers.
Tijdens de sessies in het cultureel centrum benader je het onderwerp ‘voedsel’ vanuit verschillende invalshoeken. Kunstenaars en designers uit verschillende vakgebieden verzorgen lezingen en begeleiding. Zo geeft food designer Katja Gruijters de eerste avond een lezing. Ze houdt zich al jaren bezig met trends in de voedselindustrie en ontwikkelt nieuwe concepten rondom eten en drinken. Andere bekende namen zijn die van vrijkunstenaar Peter Dejong en schilderes/tekenares Camille Warringa. Samen vormen zij Eco-Sneldesign en werken onder andere aan het ontwikkelen van sieraden uit afval. Maar ook keramiste Ellen Rijnsdorp, meubelmaker Paul Bartels en sieraadontwerpster Froukje Idsardi begeleiden een deel van de workshop. Genoeg invalshoeken dus om een totaal ontwerp van een maaltijd te kunnen maken.
Woensdag 18 maart vindt de kick off plaats tussen 18.00 en 20.00 uur. Deze bijeenkomst kost niets en je pikt meteen de eerste presentatie van Katje Gruijters mee. De complete cursus kost voor studenten dertig euro en vindt plaats op woensdagavond. Laat zien dat voedsel ook in Nederland meer kan zijn dan een snelle maaltijd. 

www.snc.tudelft.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.