Education

‘Helft studenten heeft wel eens psychische problemen’

De helft van alle studenten heeft psychische klachten, meldde de Landelijke Studenten Vakbond afgelopen weekend. “Maar ze hoeven niet allemaal in behandeling”, sust voorzitter Kai Heijneman.


Afgelopen weekend publiceerde de LSVb een onderzoek over de psychische klachten van studenten. EenVandaag wijdde er een uitzending aan. Studiedruk en financiële problemen geven studenten stress, aldus de LSVb. En dat is bovendien een taboe.


Volgens het onderzoek onder ruim elfhonderd studenten heeft bijna een kwart momenteel psychische problemen (van vermoeidheid tot depressie, van demotivatie tot faalangst) en heeft nog eens een kwart er eerder in de opleiding last van gehad. Vrouwen iets meer dan mannen, hbo’ers iets meer dan academici.


Verklaren jullie de helft van alle studenten tot patiënt?

“Nee, de problemen zijn lang niet allemaal even erg. Een depressie is wel iets ernstiger dan flinke stress voor een tentamen. Ze hebben er ook niet allemaal gedurende hun hele studie last van. We hebben een open vraag gesteld: heb je wel eens last gehad van psychische problemen? En de helft zei van wel.”


Heeft niet iedereen stress?

“Jawel, en dat kan ook heel gezond zijn. Maar als het zo stressvol wordt dat het je dagelijks leven en functioneren in de weg zit, is het iets anders. Als je moeite krijgt om je studie af te maken, dan heb je te veel stress. Hoe snel dat gebeurt, is per persoon verschillend.”


Jullie wijzen op de financiële zorgen van studenten. Is de basisbeurs een medicijn tegen psychische problemen?

“Dat vind ik wat ver gaan. Maar het geeft rust als je weet dat je wel rond kunt komen. Studenten voelen steeds meer druk om snel te studeren en ze moeten steeds vaker ernaast werken om de eindjes aan elkaar te knopen.”


Mag je de psychische problemen van studenten gebruiken voor een politieke lobby?

“Het onderzoek is niet bedoeld als instrument tegen maatregelen waar we inderdaad tegen zijn, zoals het leenstelsel en het bindend studieadvies. Maar politieke partijen schetsen nu vaak het beeld van studenten die alleen maar denken: lang leve de lol. Studenten geven in groten getale aan dat de druk nu al erg hoog is.”


Slechts 27 studenten noemden kabinetsmaatregelen als mogelijk oorzaak voor hun problemen.

“Maar de deelnemers noemden ook de studiedruk. Waar komt die druk dan vandaan? Dat is een tweede. Misschien ligt het aan het bindend studieadvies of het kabinetsbeleid, misschien volgen ze gewoon een zware studie. Maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste.”


Wat is dan het belangrijkste?

“Dat we het bespreekbaar maken. We hebben al e-mails gehad van studenten die zeggen: ik dacht dat ik de enige was. Wat ons betreft kijken universiteiten en hogescholen nog eens goed naar de begeleiding van studenten. In Amsterdam hebben ze een goed systeem met een studentenhuisarts. Maar op een heleboel universiteiten en hogescholen is het minder goed geregeld.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.