Education

Hbo-student toch vaker wanbetaler dan academicus

Zijn er werkelijk meer wanbetalers onder universitaire studenten dan onder hbo’ers? Nee, zegt het CBS. Er staat een foutje in de tabel over het betalen van zorgverzekeringen.


Vorige week bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers naar buiten over wanbetalers van de zorgverzekeringspremie. Slechts 0,7 procent heeft langer dan zes maanden de premie niet overgemaakt. Dat zijn minder dan vierduizend studenten.


Geen groep is zo betrouwbaar voor zorgverzekeraars als studenten. Alleen gehuwden zonder kinderen scoren net zo goed. Zijn ze niet getrouwd of hebben ze kinderen, dan hebben ze ook vaker betalingsproblemen.


Het verschil tussen hbo’ers en wo’ers sprong in het oog. Volgens de tabel is 0,3 procent van de hbo-studenten wanbetaler, terwijl wo-studenten drie keer zo vaak (0,9 procent) een flinke schuld bij hun zorgverzekeraar hebben. Hoe kan dat? Zijn academici werkelijk zo slordig en hbo’ers zo praktisch?


Maar er is een foutje in de tabel van het CBS geslopen. Hbo en wo zijn per ongeluk omgewisseld. Bij nader inzien blijken academici juist minder vaak in de problemen te komen dan hbo’ers. De fout wordt zo snel mogelijk rechtgezet, aldus het CBS.


In totaal hebben maar liefst 275 duizend Nederlanders een ernstige betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar, waaronder één op de tien bijstandsgerechtigden en één op de twintig alleenstaande ouders.


Wanbetalers worden aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen, die de premie voor de basisverzekering rechtstreeks bij hun werkgever of uitkeringsinstantie gaat innen. Er komt een boete van dertig procent bovenop. De premie kost dan maandelijks zo’n 145 euro. Wie geen baan heeft, krijgt het Centraal Justitieel Incassobureau op zijn dak.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.