Short

‘Harde knip’ tussen bachelor en master ter discussie

De strenge scheidslijn tussen bachelor- en masteropleidingen verdwijnt misschien een jaar, nu de coronacrisis voor studievertraging zorgt. De universiteiten doen binnenkort een voorstel – als ze tenminste tot een gezamenlijk standpunt komen. De vraag is wat je hier precies over afspreekt, want hoe zacht wordt de knip precies? Moet deze lichting bachelorstudenten (net als de doorstuderende mbo’ers) vóór 1 januari hun bachelordiploma op zak hebben? Maar als ze nu een vak missen dat alleen in maart of april wordt aangeboden? Je zou kunnen kiezen voor een echte zachte knip: zie maar wanneer je je bachelordiploma precies behaalt, als je maar klaar bent voordat je je master afrondt. Wat ook kan meespelen, is dat de belangen van de verschillende universiteiten uiteenlopen. Sommige, met name in de Randstad, zijn gebaat bij de harde knip. Ze trekken veel studenten van andere universiteiten. Misschien daalt hun instroom bij een zachte knip, omdat studenten dan uit praktische overwegingen geneigd zullen zijn aan hun eigen universiteit te blijven. (HOP, Bas Belleman)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.