Education

​Handvol bezorgde telefoontjes over TU-studenten

Het ‘Meldpunt Bezorgd?’ heeft in de laatste anderhalf jaar vijf meldingen gekregen over Delftse studenten die zich terugtrokken en problemen hadden.

De meldingen kwamen in drie gevallen vanuit de TU, één keer op advies van de TU en één keer van een bezorgde moeder. Het bleek te gaan om onder meer psychische problemen, eenzaamheid en depressies. Meldingen over radicalisering heeft het meldpunt niet gehad.

De fractie Democratisch Beleid wil het onderwerp op de agenda zetten van de ondernemingsraad naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hilversum. Daar eiste een TU-student onder bedreiging van een neppistool zendtijd op bij het NOS-journaal. Volgens een studiegenoot was hij al drie weken niet op college verschenen.

Studenten, promovendi en medewerkers kunnen bij Meldpunt Bezorgd? terecht als zij zich zorgen maken om een ander binnen de universiteit, zonder dat die persoon hulp zoekt. De TU werkt daarvoor sinds een jaar of zes samen met het meldpunt, dat bereikbaar is op nummer 0900-0400405.

Deze samenwerking kwam voort uit gesprekken die de rector had tijdens de serie ‘De Krant: lezen met de rector’. In studentenhuizen sprak hij studenten die zich zorgen maakten over huisgenoten die niet meer op de faculteit kwamen en onbereikbaar werden, maar zelf geen hulp zochten.

Na een melding bij het meldpunt krijgt de persoon in kwestie bezoek aan huis. “We proberen contact te maken, het vertrouwen te winnen en te kijken wat er speelt”, zegt Bianca Lucas, procesregisseur van Meldpunt Bezorgd? “Daarna proberen we de persoon door te geleiden naar de zorg. We behandelen mensen niet zelf.”

Lucas wijst er op dat veel studenten waarschijnlijk uit andere steden komen en de weg naar zorg in Delft niet zo goed kennen. “Het kan zijn dat ze niet zoveel contact met anderen hebben of dat hun studie tegenvalt. Schaamte over problemen kan ook een rol spelen, want: ‘je bent jong en dan hoort je studietijd toch leuk te zijn’”

delta.tudelft.nl/29426

Meldpunt Bezorgd? 0900-0400405

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.