Opinion

Habibie

Onze nieuwe Indonesische president kan wat de TU Delft betreft gerust zijn. Twee TU-coryfeeën hebben zich via Delta van vorige week aanhangers van hem getoond.

Ir. M. Baarspul ontpopte zich zelfs als een exceptioneel bewonderaar. Rector magnificus Wakker onthield zich wijselijk van politiek getinte uitspraken, maar uitte zich esoterich-lovend in technologische zin.

(Baarspul: ,,Als er één man in staat is de Indonesische bevolking klaar te stomen voor democratie, dan is dat Habibie. Die man heeft wel meer wonderen verricht. Het opzetten van de Indonesische vliegtuigindustrie bijvoorbeeld.” Rector: ,,Op technologisch gebied is Habibie een visionair, iemand met grote gaven.”)

Als rechtgeaarde aanhangers gaan beiden voorbij aan feitelijkheden die tegen hun idool spreken, zoals

a) het feit dat Habibie zich zo’n twintig jaar, als beschermeling van de vorige president, niets aan democratie gelegen liet liggen, maar juist meefunctioneerde met en meeprofiteerde van het autoritaire bewind

b) het feit, dat het monetaire slop waarin Indonesië nu zit mede veroorzaakt is door de flop van de visioenen van de man met de grote (uit-)gaven. Indonesië is nog niet zo ver dat een eigen vliegtuigindustrie van belang zou zijn; bovendien werden de gelden voor het opzetten van die industrie onttrokken aan het budget ten behoeve van zaken van essentieel groter belang. Als zo’n project nog flopt ook is een visioen daaromtrent alleen maar verwerpelijk! De aankoop door Habibie van tweedehands Duitse oorlogsschepen, die nu liggen te verroesten, is eveneens een miskleun ten nadele van het volk.

Al in de tijd dat ondergetekende in dienst was van de TU (destijds TH) werd van de studenten gevraagd zich te bezinnen op de verwevenheid tussen Wetenschap, Technologie en Maatschappij. Ondergetekende had onder meer als taak groepen studenten in deze te coachen. De bezinning op de verwevenheid tussen W, T en M is mijns inziens van blijvende noodzaak om de technologie te kunnen overleven. Niettemin rekent de heer Baarspul zijn wonderdoener diens technologische oogkleppen kennelijk niet aan.

Eén van de mannen die tot voor kort verantwoordelijk waren voor het imago van Indonesië volgens Prediker 10:16, zou nu als ‘toevallig’ president bewerkstelligen dat Prediker 10:17 op Indonesië van toepassing gaat worden? Voor dit wonder zou dank aan God meer dan op zijn plaats zijn!

Onze nieuwe Indonesische president kan wat de TU Delft betreft gerust zijn. Twee TU-coryfeeën hebben zich via Delta van vorige week aanhangers van hem getoond. Ir. M. Baarspul ontpopte zich zelfs als een exceptioneel bewonderaar. Rector magnificus Wakker onthield zich wijselijk van politiek getinte uitspraken, maar uitte zich esoterich-lovend in technologische zin.

(Baarspul: ,,Als er één man in staat is de Indonesische bevolking klaar te stomen voor democratie, dan is dat Habibie. Die man heeft wel meer wonderen verricht. Het opzetten van de Indonesische vliegtuigindustrie bijvoorbeeld.” Rector: ,,Op technologisch gebied is Habibie een visionair, iemand met grote gaven.”)

Als rechtgeaarde aanhangers gaan beiden voorbij aan feitelijkheden die tegen hun idool spreken, zoals

a) het feit dat Habibie zich zo’n twintig jaar, als beschermeling van de vorige president, niets aan democratie gelegen liet liggen, maar juist meefunctioneerde met en meeprofiteerde van het autoritaire bewind

b) het feit, dat het monetaire slop waarin Indonesië nu zit mede veroorzaakt is door de flop van de visioenen van de man met de grote (uit-)gaven. Indonesië is nog niet zo ver dat een eigen vliegtuigindustrie van belang zou zijn; bovendien werden de gelden voor het opzetten van die industrie onttrokken aan het budget ten behoeve van zaken van essentieel groter belang. Als zo’n project nog flopt ook is een visioen daaromtrent alleen maar verwerpelijk! De aankoop door Habibie van tweedehands Duitse oorlogsschepen, die nu liggen te verroesten, is eveneens een miskleun ten nadele van het volk.

Al in de tijd dat ondergetekende in dienst was van de TU (destijds TH) werd van de studenten gevraagd zich te bezinnen op de verwevenheid tussen Wetenschap, Technologie en Maatschappij. Ondergetekende had onder meer als taak groepen studenten in deze te coachen. De bezinning op de verwevenheid tussen W, T en M is mijns inziens van blijvende noodzaak om de technologie te kunnen overleven. Niettemin rekent de heer Baarspul zijn wonderdoener diens technologische oogkleppen kennelijk niet aan.

Eén van de mannen die tot voor kort verantwoordelijk waren voor het imago van Indonesië volgens Prediker 10:16, zou nu als ‘toevallig’ president bewerkstelligen dat Prediker 10:17 op Indonesië van toepassing gaat worden? Voor dit wonder zou dank aan God meer dan op zijn plaats zijn!

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.