Education

Gymleraren gepasseerd in plannen voor bewegingsonderwijs

​Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt negen miljoen euro beschikbaar voor nascholing van juffen en meesters die gymles geven. Leraren lichamelijke opvoeding zijn er niet blij mee. “Bewegingsonderwijs is niet iets dat je er even bij doet.”

Zorg nu eerst maar eens dat de échte gymdocenten van de ALO allemaal een baan vinden, reageert Cees Klaassen, directeur van de Vakvereniging leraren lichamelijke opvoeding (KVLO) op de miljoenen die de staatssecretaris wil uitgeven aan nascholing van juffen en meesters. “Iemand die één of twee uurtjes bewegingsonderwijs geeft, noemen wij geen specialist.”

Toch is dat precies wat staatssecretaris Dekker voorstelt. Het ministerie van Onderwijs heeft met basisscholen afgesproken dat over twee jaar alle kinderen minstens twee uur bewegingsonderwijs krijgen van een bevoegde docent. Die hoeft geen diploma te hebben van de ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding). Ook een pabo-afgestudeerde die extra vakken bewegingsonderwijs heeft gevolgd is bevoegd.

Dus is er tot 2017 jaarlijks drie miljoen euro beschikbaar om zittende leerkrachten via de lerarenbeurs bij te scholen, schrijft Dekker in zijn ‘Plan van aanpak bewegingsonderwijs’. Dekker wil afspraken maken met de pabo’s om die scholing op zich te nemen.

Klaassen vindt dat “acceptabel”, maar hamert er op dat groepsleerkrachten die gymlessen geven daar minstens een dag in de week mee bezig zouden moeten zijn. Alleen dan kunnen ze zich enigszins specialiseren in het vak. Maar die voorwaarde is in het plan van de staatssecretaris niet terug te vinden. “Dat vinden wij een gemiste kans”, reageert Klaassen. “Kinderen moeten les krijgen van een specialist. Anders hebben we straks de situatie dat scholen alle groepsleerkrachten maar bevoegd maken. Dat is voor de kwaliteit op de lange termijn niet goed.”

Cees Vervoorn, lector topsport en onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, beaamt dat. “Onderzoek toont aan dat vakleerkrachten een grotere invloed hebben op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs dan docenten die een kunstje geleerd hebben. Dat dit plan vooral gericht is op het bijscholen van pabo-afgestudeerden vind ik daarom jammer.”

Daarnaast vreest hij dat afgestudeerden van de ALO straks aan het kortste eind trekken, omdat basisscholen met het geld van de staatssecretaris hun gymleraren gaan vervangen door groepsleerkrachten. “Daar kan wel wat spanning ontstaan.”

De staatssecretaris zet, naast de miljoenen voor nascholing, ook in op “matching” van werkloze gymdocenten en scholen met vacatures. Daar gaat namelijk iets mis: veel jonge afgestudeerden zijn werkloos, terwijl basisscholen klagen dat ze geen bevoegde mensen kunnen vinden.

“Laten we dat eerst oplossen, voor we miljoenen stoppen in nascholing van basisschooldocenten”, zegt Klaassen van de KVLO. “Dat lijkt me stukken goedkoper.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.