Campus

Gronings convenant tegen alcoholmisbruik onder studenten

Groningse leden van studentenverenigingen moeten op alcoholcursus. Dit is een van de maatregelen om het alcoholmisbruik tegen te gaan. Hoe zit het eigenlijk in Delft?

Hoe zit het in Delft? Lees het onderaan dit artikel.


Met twintig concrete maatregelen willen het Groningse stadsbestuur, de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en acht studentenorganisaties het alcoholmisbruik onder studenten tegengaan. En die afspraken zijn niet vrijblijvend.


Het rommelt al een tijdje bij Groningse studentenverenigingen. Met name Vindicat is de afgelopen jaren in het nieuws geweest wegens drankmisbruik, mishandeling en wangedrag. De vereniging verloor haar bestuursbeurzen van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool en het stadsbestuur dreigde met sluiting van de sociëteit.


Hoog tijd voor een cultuurverandering, vond onder meer de Groningse burgemeester Peter den Oudsten. Op zijn initiatief gingen alle partijen om tafel om na te denken over verantwoord alcoholgebruik. Gisteren ondertekenden ze een convenant met twintig concrete maatregelen.


Maatschenker

Zo moeten voortaan niet alleen de barvrijwilligers, maar alle verenigingsleden binnen een half jaar een alcoholcursus volgen. Studenten kunnen deze test – bestaande uit twintig multiple choice-vragen – binnen een kwartiertje online invullen. Het barpersoneel krijgt het iets moeilijker en moet de zogenoemde IVA-cursus ‘face-to-face’ volgen. De gemeente neemt 12 euro per deelnemer voor haar rekening, de studentenvereniging betaalt 6,75 euro. Ook moeten de sociëteiten meer voorlichting geven over bewust alcoholgebruik.


Om te voorkomen dat glazen tot het randje worden gevuld met alcohol, mag het barpersoneel sterke drank niet langer direct uit de fles of losse pols schenken. Maatschenkers zijn vanaf nu verplicht. De prijs van een glaasje fris mag nooit hoger zijn dan van een alcoholisch drankje. Er moet bovendien altijd de optie zijn om alcoholvrij bier te kiezen. Niemand mag worden verplicht alcohol te drinken.


Nuchter

Ook krijgen de sociëteiten meer verantwoordelijkheden om voor hun leden te zorgen. Als iemand ondanks alles toch te dronken is om veilig thuis te komen, moeten ze hulp organiseren. Wie zich misdraagt, moet actief worden aangepakt. Het bestuur heeft altijd de autoriteit om leden te weigeren of naar huis te sturen. Er moet minimaal één nuchter persoon aanwezig zijn die deze taken op zich neemt.


Het ondertekenen van het convenant is niet vrijblijvend. De afspraken tellen mee als accreditatievoorwaarde. Houden de studentenverenigingen zich er niet aan, dan verliezen ze mogelijk hun bestuursbeurzen van de universiteit of hogeschool. Ook mogen ze dan niet meer meedoen aan officiële gelegenheden. De betrokken partijen bespreken twee keer per jaar hoe het ervoor staat en na drie jaar volgt een evaluatie.


Zwak punt

Een zwak punt is dat de afspraken alleen gelden binnen het verenigingsgebouw. Jaarclubs, disputen en studentenhuizen liggen volgens de ondertekenaars buiten de directe invloedssfeer van de besturen. Bij het convenant zijn de grootste studentenverenigingen van Groningen aangesloten: Albertus Magnus, Bernlef, Cleopatra, Dizkartes, de Gereformeerde Studenten Vereniging (GSV), Navigators, Unitas en Vindicat.


HOP, Melanie Zierse


Hoe zit het in Delft?


  • Vijf grote Delftse studentenverenigingen (Proteus Eretes, Delftsch Studenten Corps, Virgiel, Jansbrug en de Delftsche Studenten Bond) tekenden vorig jaar een intentieverklaring om drankmisbruik tegen te gaan. “Met voorlichting over alcoholgebruik heb je al een goede eerste slag gemaakt.” Wil je meer weten? Lees dit artikel.
  • Delta sprak vorig jaar vlak voor de OWee met arts Nico van der Lely van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf Gasthuis. “Vroeger leerde je tijdens de OWee de stad kennen. Dat is nu anders, de OWee is vooral een zuipfeest geworden. De TU is dat ook zat, de samenleving verandert.” Lees het volledige interview hier.

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.