Education

Groene vaart

Het roer moet om in de Nederlandse zeevaart. Scheepsbouwers, reders en verladers willen met grotere en schonere schepen de maritieme CO2-uitstoot tegen 2050 halveren.


De Nederlandse zeevaart wil vanaf 2020 energieneutraal groeien en vanaf 2050 50% minder CO2 uitstoten dan in 2020. Dit staat in het ‘Convenant Energie Efficiency en CO2-reductie zeevaart’ dat 14 december is ondertekend door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), reders, verladers, scheeps- en waterbouwers.


Minister Schultz van Haegen: “Groen varen biedt kansen voor de Nederlandse zeevaart. Investeren in schone schepen loont. Minder brandstofverbruik betekent minder kosten voor reders en dat is goed nieuws voor de concurrentiepositie én het milieu!”


De huidige CO2-uitstoot door de zeevaart bedraagt ongeveer 2,7% van de totale wereldwijde uitstoot. Door de verwachte forse groei van de internationale zeevaart neemt het aandeel in de wereldwijde uitstoot toe. Overheden en bedrijfsleven staan nu voor de uitdaging om de milieudruk zo sterk mogelijk te verminderen en tegelijkertijd de concurrentiekracht van de zeescheepvaart te verbeteren.


De sector heeft de afgelopen jaren de CO2-uitstoot per ton/kilometer al verlaagd door schaalvergroting en verbeterde ontwerpen. Zo is de laadcapaciteit van schepen vergroot en de efficiency van de voortstuwing toegenomen. Verbeteringen in het ontwerp van de scheepsromp resulteren in minder brandstofverbruik bij dezelfde vaarsnelheid.


Volgens een studie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) uit 2009 kan de zeevaart zijn CO2-uitstoot nog met zo’n 25 tot 75 procent verminderen. In het convenant hebben de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Scheepsbouw Nederland (Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie (VNSI) en Vereniging Holland Marine Equipment (HME)), Vereniging van Waterbouwers en verladersorganisatie EVO daartoe afspraken gemaakt. 

Shell-prijs
De Shell Bachelor Master Prijs 2010 gaat bij de bachelors zeker naar een student van de TU Delft. Ook de faculteit is bekend: Technische Natuurwetenschappen. Dat blijkt uit de deze week bekendgemaakte nominaties. De kanshebbers zijn Tobias Coppejans en Aletta Kaas, die beiden molecular science & technology studeren. De prijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt en is bestemd voor de beste afstudeerscripties over duurzaamheid en technologie van bachelor en masterstudenten. Het is een initiatief van Shell en de drie technische universiteiten. De kans is groot dat bij de uitreiking op 15 februari ook een TU-student de prijs voor masterstudenten wint. Sjoerd Wille (maritieme techniek) en Remco Addink (werktuigbouwkunde), zijn twee van de vijf genomineerden. Addink won in november de Young Wild Idea prijs. Hij wil met een magneetveld uit afvalwarmte elektriciteit opwekken.

Keurmerk
De faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) heeft als eerste een masteropleiding die zich ‘internationaal programma’ mag noemen. Het gaat om de opleiding engineering and policy analysis (EPA). De erkenning komt van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en is een keurmerk voor opleidingen die zich willen onderscheiden op hun internationale oriëntatie. EPA was onderdeel van een pilot van de NVAO met twintig onderwijsprogramma’s die onder meer werden beoordeeld op visie op internationalisering, onderwijzen en leren, en leerresultaten.

Gewrichtsprothesen
Dr.ir. Edward Valstar krijgt vrijdag 28 januari de Anna Prijs tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Hij werkt bij de afdeling biomechanica van 3mE, die nauw samenwerkt met de Biomechanics and Imaging Group (BIG) van het Leids Universitair Medisch Centrum. De BIG onderzoekt loslating van prothesen en ondersteunt met computernavigatietechnieken implantatie van prothesen. Valstar draagt met fundamenteel technische informatie bij aan het onderzoek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van tienduizend euro, een oorkonde en een plaquette.

Studiereis
De studentenraadsfractie van Oras gaat van 7 tot en met 23 februari op studiereis naar Zuid-Korea. Daar onderzoekt zij hoe de Zuid-Koreanen omgaan met ict in het onderwijs en hoe bedrijven samenwerken met universiteiten. Ook komt uitwisseling met de TU aan bod. De studenten bezoeken de Seoul National University, de private universiteit Bostec en het Korean Advanced Institute of Science and Technology dat uitwisselingen kent met Industrieel Ontwerpen. Verder spreken zij met het Nuffic en Samsung.

Bedrijvendagen
Studenten die zich willen oriënteren op hun carrière of op zoek zijn naar een stage, kunnen van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 februari inspiratie opdoen bij De Delftse Bedrijvendagen. 104 Nationale en internationale bedrijven presenteren zich in de aula, studenten kunnen hun cv laten checken en informeel praten met recruiters.
Op 1, 2 en 3 februari zijn er sollicitatietrainingen.

www.ddb.tudelft.nl

Proeflessen
Hou je van dans, zang, muziek, fotografie, cabaret of theater? En wil je weten of lessen wat voor jou zijn? Kom dan op woensdag 2 februari tussen 19.00 en 22.30 uur naar de open avond Cultuur bij het Sport- en Cultuurcentrum. Daar kun je docenten ontmoeten, lessen uitproberen en met cultuurstudentenverenigingen kennismaken. Later in het jaar is het niet meer mogelijk om een proefles te volgen.

www.snc.tudelft.nl/cultuur

Nieuwe bachelor
De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) en het Erasmus Medisch Centrum werken aan een nieuwe bacheloropleiding: bionanoscience. Dat is althans de werktitel van de opleiding die zich bevindt op het snijvlak van natuurkunde, biologie, geneeskunde en fysica. Onderzoek op dit gebied neemt volgens Rob Mudde, onderwijsdirecteur van TNW, een enorme vlucht. Het initiatief van de opleiding lag bij het Erasmus MC, dat moeilijk mensen kon vinden voor onderzoek op dit gebied. “Je moet fysisch kunnen werken, de basis van natuurkunde hebben en snappen hoe het biologisch systeem werkt op cel- en subcelniveau”, zegt Mudde. “Een opleiding daarvoor bestaat nog niet echt.” Mudde denkt dat de opleiding vooral aantrekkelijk is voor meiden omdat zij appelleert aan gezondheid. De ondernemingsraad meent dat bionanoscience te specifiek is voor een bachelor, maar Mudde zegt dat de opleiding juist breed georiënteerd is. De opleiding begint op zijn vroegst in september 2012.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.