Science

Goodbye old bulbs

The light from electricity devouring old-fashioned bulbs will soon be extinguished. The European Union recently restricted the sale of incandescent light bulbs.

“There is some misunderstanding about this measure,” says Dr Wouter Koek, a TU alumnus now working for the Dutch Metrology Institute (VSL). “Retailers in Europe aren’t allowed to buy new stocks of frosted or coated glass bulbs – the most common bulbs. They can however still trade in translucent bulbs of 80 watts or less. 

I have no idea how many frosted bulbs are stockpiled in containers at the Port of Rotterdam, but when those are sold out, people might suddenly buy a lot more clear bulbs. That could be a side-effect of this ruling.”
Compact fluorescent lamps and light emitting diodes are not very popular. Although they are more economical in the long run, because they use up to 80 percent less energy and don’t burn out as quickly, the light they emit is harsh compared to the old bulbs.
“Well, that’s not completely true,” Koek says. “People are prejudiced because of stories they hear or bad experiences they had ten years ago. There are energy efficient lamps that produce very comfortable light.”
Bart Roodenburg, a specialist in electrical energy conversion (EEMCS faculty), argues that the discussions about energy savings prompted by this measure are distorted.

The European Union calculated that if all EU countries exchanged their old bulbs for fluorescent lamps, the EU would consume 40 terawatt less electricity. Roodenburg doubts such calculations.
“Only a few percent of the electricity is transformed to light in incandescent light bulbs, the rest is converted to heat,” he says. “We often need heating, and although it’s of course ridiculous to heat rooms with bulbs, we should nevertheless consider that side-effect.”

Roodenburg also wonders if frequently turning compact fluorescent lamps on and off – as one does with lights in   toilets for instance – will drastically shorten their lifespan: “Manufacturers should be clear about such things.”
Koek also worries about the lack of reliable information: “Wrong information leads to wrong expectations, and hence a bad reputation for new technology. That happened with the compact fluorescents, and it could also happen to LED-lamps. It’s unfortunate that even members of our government promote a certain LED-lamp, saying it emits the same amount of light as old-fashioned, 60 watt bulbs, when the factual proof for such a claim seems to be missing.”
Six months ago VSL caused an uproar with a study showing that the light output of certain commercially available light bulbs was only 25% of what was previously claimed. Koek: “I had hoped we’d all seen the light since then.

Minister Cramer heeft zestig miljoen euro beschikbaar gesteld voor proefprojecten voor de ondergrondse opslag van het broeikasgas koolstofdioxide in Barendrecht en Geleen.
In Barendrecht wordt het broeikasgas opgeslagen in twee voormalige aardgasvelden. Shell zal daar een deel van de CO2 die het bedrijf overhoudt als bijproduct van waterstoffabricage in de velden injecteren.
In Geleen komt CO2 onder steenkoollagen op achttienhonderd meter diepte terecht. Het gas is afkomstig uit de ammoniakfabriek van DSM, die daar recht boven ligt. Een aantal vergunningsprocedures moet nog doorlopen worden, daarna kan begonnen worden met de opslag.
“Het ziet er naar uit dat het er eindelijk van komt”, reageert prof.dr.ir. Ad Verkooijen (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen). “Toch moet ik het nog zien gebeuren, met die sterke not in my backyard-lobby”, voegt de onderzoeker van de afdeling energietechnologie er snel aan toe. “De Nederlandse regering staat erom bekend dat ze niet erg doortastend is.”
Door het broeikasgas ondergronds op te slaan, wil de overheid de hoeveelheid broeikasgas die in de atmosfeer terechtkomt reduceren. ‘Schoon fossiel’ heet die oplossing. Het wordt beschouwd als een tussenstap op weg naar echte duurzame energiebronnen.
Een nobel streven. Maar in Barendrecht is de bevolking er minder over te spreken. Kan die CO2 niet ontsnappen, vragen sommigen zich af.
“Nee, daar hoeven ze niet bang voor te zijn”, zegt Verkooijen resoluut. “Rampen waar mensen aan refereren, zoals die van Lake Nyos, zijn onmogelijk.” Lake Nyos is een meer in Kameroen vol opgeloste koolstofdioxide die in 1986 een C02-wolk voortbracht die aan honderden mensen het leven kostte.
Maar CO2 opgelost in water levert koolzuur, en dat is corrosief spul. “Mocht er daardoor lekkage ontstaan in de stalen injectiepijpen, dan kan er altijd nog worden ingegrepen”, pareert Verkooijen, die een dergelijk scenario niet uitsluit. “De buizen worden continu in de gaten gehouden.”
Verkooijen is zelf betrokken bij een schoonfossiel project met Nuon en een aantal andere groepen van de TU, waaronder proces en energie en Delftchemtech.
Nuon wil CO2 afvangen bij zijn kolenvergassingseenheid in Buggenum. In die energiecentrale zet men kolen om in syngas, een mengeling van koolstofmonoxide en waterstofgas. Het koolstofmonoxide kan uit het mengsel gevist worden. Dat gaat makkelijker dan het verwijderen van koolstofdioxide uit de rookgassen die de meeste energiecentrales produceren.
Toch kan ook aan het scheidingsproces bij vergassingsinstallaties veel verbeterd worden. Het afvangen van het gas kost veel extra energie. “Op dit moment zijn we postdocs en promovendi aan het werven die moeten onderzoeken hoe het proces energiezuiniger kan”, zegt Verkooijen.
Het oorspronkelijke idee was om de techniek, na tests in Buggenum, grootschalig toe te passen bij de nieuw te bouwen multi fuel-centrale Magnum bij de Eemshaven. In die centrale moet, naast kolen, biomassa vergast worden. Maar de aanleg van deze energiecentrale is voorlopig stilgezet.

De Raad van State heeft de milieuvergunning die de provincie Groningen aan Nuon had verstrekt voor de bouw van de energiecentrale deze week vernietigd. Volgens de Raad doet Nuon onvoldoende haar best om de uitstoot van dioxines, furanen, zware metalen en zwaveldioxide te beperken.

De oplevering van de centrale stond gepland voor 2011. Maar het is nu nog maar de vraag of de centrale er komt. “Formeel is geen beslissing genomen over de bouw van de multi fuel-centrale”, laat een woordvoerder weten. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.