Education

​Goed diploma helpt Mohammed niet zomaar aan werk

Turken, Marokkanen en andere niet-westerse allochtonen vinden maar moeilijk een baan, zelfs met een diploma van een universiteit of hogeschool op zak. Het verschil met autochtonen is sinds de economische crisis groter geworden.

Vlak na afstuderen hebben zes op de tien allochtonen werk, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Autochtonen hebben het makkelijker op de arbeidsmarkt: van hen zijn acht op de tien aan de slag.

Het hoeft overigens niet om een goede baan te gaan. “Zelfs als ze in hun studentenbaantje blijven hangen en twee dagen in de week achter de bar staan, tellen ze mee als afgestudeerden met werk”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. En ook als ze van arren moede een eigen bedrijfje beginnen.

De crisisjaren blijken voor allochtonen ingrijpender dan voor autochtonen. En ze hadden toch al een achterstand. Zo’n 72 procent van de allochtone afgestudeerden vond vóór de crisis van 2009 vrijwel meteen werk, tegen 87 procent van de autochtonen. Nu is de kloof wijder: 58 tegen 81 procent.

De werklozen onder deze afgestudeerden komen overigens niet of nauwelijks in de bijstand terecht. Ze hebben er vaak geen recht op. Van Mulligen: “En de meeste hoogopgeleiden vinden uiteindelijk heus wel werk.”

En degenen zonder werk of uitkering? “Daar zitten vast veel boemerangkinderen tussen”, vermoedt Van Mulligen. “Kinderen die tijdelijk weer bij hun ouders gaan wonen omdat ze geen eigen inkomen hebben.”

Het ligt ook een beetje aan de studie. “Met sommige afgestudeerden kun je de grachten dempen”, zegt Van Mulligen, “terwijl ze in andere sectoren allemaal snel een baan vinden.”

Maar dat kan het verschil tussen allochtonen en autochtonen niet verklaren. “Ook als we corrigeren voor leeftijd en sector blijft het verschil groot”, zegt Van Mulligen. “Daar hebben we eerder analyses van gemaakt.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.