Education

Gesteggel in or om datum verkiezingen

Een bezwaar tegen de voorgenomen verkiezingsdatum van 19 mei is door de ondernemingsraad ongegrond verklaard.De verkiezingen voor de onderdeelscommissies (odc’s) van de ondernemingsraad (or) zijn definitief vastgesteld op 19 mei.

Op die dag vinden ook de studentenraadsverkiezingen plaats. Het vaststellen van die datum verliep niet zonder slag of stoot. Vlak voor de or-vergadering van vorige week woensdag werd bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde tijdstip.

Dat bezwaar werd ingediend door Rien Bos, secretaris van de bedrijfsledengroep van de AbvaKabo, waarin ook or-lid Frans Bazen zitting heeft. Bert van Zomeren (Democratisch Beleid) eiste tekst en uitleg van Frans Bazen, die in deze kwestie een dubbelrol zou spelen. Bazen’s fractie had eerder een mislukte poging ondernomen om de verkiezingen via een amendement uit te stellen. Van Zomeren beschuldigde de AbvaKabo-fractie ervan ‘via een omweg toch nog hun gelijk te willen halen’.

Omdat Bazen na het vertrek van De Tombe voorgedragen was voor het vice-voorzitterschap, wilde DB woensdag een wijziging in de vergaderagenda; eerst de behandeling van het bezwaarschrift en pas dan verkiezing van voorzitter en vice-voorzitter. Volgens Van Zomeren zou de discussie over het bezwaarschrift van invloed zijn op zijn stemgedrag bij die verkiezing. AbvaKabo ging niet akkoord met die agendawijziging, maar dit werd later toch door stemming afgedwongen.

Het bezwaar van Bos richtte zich op de publieke bekendmaking van de verkiezingsdatum. Doordat deze twee dagen te laat in Delta verscheen, zou de AbvaKabo niet in staat zijn om zorgvuldig kieslijsten op te stellen en een ledenvergadering uit te schrijven. Bos zat 4 maart, toen het besluit in de or werd genomen, wel op de publieke tribune. De or nam geen genoegen met zijn ‘zwakke onderbouwing’ en verklaarde het bezwaar ongegrond. Ook enkele AbvaKabo-leden stemden tegen het bezwaar, waaronder Bazen. Hij werd later zonder stemming tot vice-voorzitter gekozen.

Tijdens de komende verkiezingen wordt er niet met kiesgroepen gewerkt. Het onderscheid tussen wetenschappelijk en beheers- en ondersteunend personeel vervalt. Collegevoorzitter De Voogd zei een onevenwichte samenstelling te vrezen, maar aanvaardde het voorstel ‘op experimentele basis’.

Een bezwaar tegen de voorgenomen verkiezingsdatum van 19 mei is door de ondernemingsraad ongegrond verklaard.

De verkiezingen voor de onderdeelscommissies (odc’s) van de ondernemingsraad (or) zijn definitief vastgesteld op 19 mei. Op die dag vinden ook de studentenraadsverkiezingen plaats. Het vaststellen van die datum verliep niet zonder slag of stoot. Vlak voor de or-vergadering van vorige week woensdag werd bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde tijdstip.

Dat bezwaar werd ingediend door Rien Bos, secretaris van de bedrijfsledengroep van de AbvaKabo, waarin ook or-lid Frans Bazen zitting heeft. Bert van Zomeren (Democratisch Beleid) eiste tekst en uitleg van Frans Bazen, die in deze kwestie een dubbelrol zou spelen. Bazen’s fractie had eerder een mislukte poging ondernomen om de verkiezingen via een amendement uit te stellen. Van Zomeren beschuldigde de AbvaKabo-fractie ervan ‘via een omweg toch nog hun gelijk te willen halen’.

Omdat Bazen na het vertrek van De Tombe voorgedragen was voor het vice-voorzitterschap, wilde DB woensdag een wijziging in de vergaderagenda; eerst de behandeling van het bezwaarschrift en pas dan verkiezing van voorzitter en vice-voorzitter. Volgens Van Zomeren zou de discussie over het bezwaarschrift van invloed zijn op zijn stemgedrag bij die verkiezing. AbvaKabo ging niet akkoord met die agendawijziging, maar dit werd later toch door stemming afgedwongen.

Het bezwaar van Bos richtte zich op de publieke bekendmaking van de verkiezingsdatum. Doordat deze twee dagen te laat in Delta verscheen, zou de AbvaKabo niet in staat zijn om zorgvuldig kieslijsten op te stellen en een ledenvergadering uit te schrijven. Bos zat 4 maart, toen het besluit in de or werd genomen, wel op de publieke tribune. De or nam geen genoegen met zijn ‘zwakke onderbouwing’ en verklaarde het bezwaar ongegrond. Ook enkele AbvaKabo-leden stemden tegen het bezwaar, waaronder Bazen. Hij werd later zonder stemming tot vice-voorzitter gekozen.

Tijdens de komende verkiezingen wordt er niet met kiesgroepen gewerkt. Het onderscheid tussen wetenschappelijk en beheers- en ondersteunend personeel vervalt. Collegevoorzitter De Voogd zei een onevenwichte samenstelling te vrezen, maar aanvaardde het voorstel ‘op experimentele basis’.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.