Education

Geodeten doen eerste meting

De eerstejaars studenten geodesie maakten deze week kennis met richtingsmetingen, afstandsmetingen en waterpassen tijdens hun eerste prakticum landmeetkunde.