Education

Geodesie verhuist het aardgericht onderzoek

De faculteit Geodesie heeft haar aardgericht ruimteonderzoek (ARO) verplaatst naar Delft en de radiosterrenwacht in Westerbork. Door deze maatregel kon het ‘dure’ observatorium in Kootwijk worden gesloten.

br />
De financiële lasten van de dependance in Kootwijk werden voor Geodesie te hoog. Faculteiten krijgen niet meer alle vierkante meters ruimte die ze in gebruik hebben vergoed. Het college van bestuur bracht de subsidie terug van 550 duizend tot 250 duizend gulden en daarnaast kwam er een einde aan stimuleringsgelden. Om die financiële aderlating het hoofd te bieden, besloot de faculteitsraad al in 1993 tot een reorganisatie.

De tien personeelsleden van het observatorium zijn inmiddels teruggekeerd naar Delft en zetten hun onderzoek en gegevensverwerking aan de TU voort. De eigenlijke waarneming van satellieten en het onderzoek van GPS (plaatsbepaling per satelliet) en gravimetrie (zwaartekrachtsveldanalyses) worden ondertussen verricht vanuit de radiosterrenwacht in Westerbork.

Met deze maatregelen verwacht de secretaris-beheerder van Geodesie, ir. A van Lamsweerde, jaarlijks ‘enkele tonnen’ te besparen. De verzameling van onderzoeksgegevens, wat voorheen in Kootwijk werd verricht, kon volgens hem probleemloos worden overgeheveld naar Westerbork, omdat het goed aansluit op de bestaande infrastructuur van de radiosterrenwacht. Naast het gebouw van Geodesie is voorts een testplatform voor lasermetingen gebouwd. Met deze aanpassingen kan het bestaande onderzoek gewoon doorgaan.

Het opvallende koepelgebouw op de Veluwe is overgedragen aan het Facilitair Bedrijf. In samenspraak met de gemeente Apeldoorn wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. Wordt die niet gevonden, dan komt het gebouw onder de slopershamer. (L.d.V.)

De faculteit Geodesie heeft haar aardgericht ruimteonderzoek (ARO) verplaatst naar Delft en de radiosterrenwacht in Westerbork. Door deze maatregel kon het ‘dure’ observatorium in Kootwijk worden gesloten.

De financiële lasten van de dependance in Kootwijk werden voor Geodesie te hoog. Faculteiten krijgen niet meer alle vierkante meters ruimte die ze in gebruik hebben vergoed. Het college van bestuur bracht de subsidie terug van 550 duizend tot 250 duizend gulden en daarnaast kwam er een einde aan stimuleringsgelden. Om die financiële aderlating het hoofd te bieden, besloot de faculteitsraad al in 1993 tot een reorganisatie.

De tien personeelsleden van het observatorium zijn inmiddels teruggekeerd naar Delft en zetten hun onderzoek en gegevensverwerking aan de TU voort. De eigenlijke waarneming van satellieten en het onderzoek van GPS (plaatsbepaling per satelliet) en gravimetrie (zwaartekrachtsveldanalyses) worden ondertussen verricht vanuit de radiosterrenwacht in Westerbork.

Met deze maatregelen verwacht de secretaris-beheerder van Geodesie, ir. A van Lamsweerde, jaarlijks ‘enkele tonnen’ te besparen. De verzameling van onderzoeksgegevens, wat voorheen in Kootwijk werd verricht, kon volgens hem probleemloos worden overgeheveld naar Westerbork, omdat het goed aansluit op de bestaande infrastructuur van de radiosterrenwacht. Naast het gebouw van Geodesie is voorts een testplatform voor lasermetingen gebouwd. Met deze aanpassingen kan het bestaande onderzoek gewoon doorgaan.

Het opvallende koepelgebouw op de Veluwe is overgedragen aan het Facilitair Bedrijf. In samenspraak met de gemeente Apeldoorn wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. Wordt die niet gevonden, dan komt het gebouw onder de slopershamer. (L.d.V.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.