Education

Gemeente wil tramlijn over Mekelweg

De gemeente Delft wil dat het tracé van tramlijn 19 over de Mekelweg komt te liggen. Een andere optie, over de Schoemakerstraat, is volgens het college van burgemeester en wethouders ‘geen haalbare en aanvaardbare optie meer’.

/strong>

Dat blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders begin deze maand heeft gestuurd aan het college van bestuur van de TU Delft. Daarin schrijft de gemeente dat ze wil en moet kiezen voor de goedkoopste variant, die over de Mekelweg.

De gemeente en de TU zijn het al lang oneens over de vraag waar de tramlijn moet komen te liggen. Het college van bestuur is nooit een voorstander geweest van een tramlijn die de campus doormidden klieft. Bovendien vreest het college dat de tram in de toekomst verandert in een gevaarlijkere sneltram.

Maar, zegt de gemeente nu, een tramlijn over de Schoemakerstraat is gewoon te duur. Het tracé is immers langer. De tram rijdt niet rechtdoor vanuit de kant van het centraal station naar het nieuwe Technopolis-bedrijvenpark. Hij moet omrijden naar de Schoemakersstraat, waardoor er twee keer een dwarsverbinding tussen die straat en de Mekelweg aangelegd zou moeten worden.

Daar komt volgens de gemeente bij dat de inpassing van een tramlijn in de Schoemakerstraat veel gecompliceerder is en ‘dus per kilometer duurder’. Dit ‘vanwege meerdere zwaarbelaste kruisingen in deze drukke autoroute’.

De gemeente laat ook meewegen dat de vervoerswaarde van de lijn hoger ligt als hij door de TU-wijk en dus over de Mekelweg loopt. Er moet volgens de gemeente niet alleen 5,4 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in het tracé, de exploitatie zou ook 5,4 ton euro duurder worden. Die extra kosten vindt de gemeente ‘niet aanvaardbaar’.

Verder vindt Delft dat de TU gevoelig zou moeten zijn voor het argument dat het bedrijvenpark Technopolis niet zonder een tramverbinding kan. Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat ‘zonder een raillijnontsluiting moet worden gevreesd dat Technopolis niet (geheel) tot ontwikkeling kan en mag worden gebracht’.

En, schrijft de gemeente daarna, een tramlijn over de Schoemakerstraat zal de campus ook slechter bereikbaar maken voor auto’s. De straat is immers de belangrijkste auto-ontsluiting voor de TU, zo redeneert zij.

Het college van b&w heeft haast met de plannen voor de tramlijn, die er overigens al jaren liggen. Op 23 juni moet er al een voorlopig ontwerp zijn van het tracé tussen het station en TU-zuid.

Het TU-bestuur zit echter nog met vragen over de inpasbaarheid van het tracé in de Mekelweg en het effect van de tram op de parkeermogelijkheden. Het college blijft van mening dat de tram het campusidee niet mag schaden. Samen met deskundigen van de faculteiten Civiele Techniek en Bouwkunde zal het college daarom nog eens op de plannen studeren.

De gemeente Delft wil dat het tracé van tramlijn 19 over de Mekelweg komt te liggen. Een andere optie, over de Schoemakerstraat, is volgens het college van burgemeester en wethouders ‘geen haalbare en aanvaardbare optie meer’.

Dat blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders begin deze maand heeft gestuurd aan het college van bestuur van de TU Delft. Daarin schrijft de gemeente dat ze wil en moet kiezen voor de goedkoopste variant, die over de Mekelweg.

De gemeente en de TU zijn het al lang oneens over de vraag waar de tramlijn moet komen te liggen. Het college van bestuur is nooit een voorstander geweest van een tramlijn die de campus doormidden klieft. Bovendien vreest het college dat de tram in de toekomst verandert in een gevaarlijkere sneltram.

Maar, zegt de gemeente nu, een tramlijn over de Schoemakerstraat is gewoon te duur. Het tracé is immers langer. De tram rijdt niet rechtdoor vanuit de kant van het centraal station naar het nieuwe Technopolis-bedrijvenpark. Hij moet omrijden naar de Schoemakersstraat, waardoor er twee keer een dwarsverbinding tussen die straat en de Mekelweg aangelegd zou moeten worden.

Daar komt volgens de gemeente bij dat de inpassing van een tramlijn in de Schoemakerstraat veel gecompliceerder is en ‘dus per kilometer duurder’. Dit ‘vanwege meerdere zwaarbelaste kruisingen in deze drukke autoroute’.

De gemeente laat ook meewegen dat de vervoerswaarde van de lijn hoger ligt als hij door de TU-wijk en dus over de Mekelweg loopt. Er moet volgens de gemeente niet alleen 5,4 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in het tracé, de exploitatie zou ook 5,4 ton euro duurder worden. Die extra kosten vindt de gemeente ‘niet aanvaardbaar’.

Verder vindt Delft dat de TU gevoelig zou moeten zijn voor het argument dat het bedrijvenpark Technopolis niet zonder een tramverbinding kan. Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat ‘zonder een raillijnontsluiting moet worden gevreesd dat Technopolis niet (geheel) tot ontwikkeling kan en mag worden gebracht’.

En, schrijft de gemeente daarna, een tramlijn over de Schoemakerstraat zal de campus ook slechter bereikbaar maken voor auto’s. De straat is immers de belangrijkste auto-ontsluiting voor de TU, zo redeneert zij.

Het college van b&w heeft haast met de plannen voor de tramlijn, die er overigens al jaren liggen. Op 23 juni moet er al een voorlopig ontwerp zijn van het tracé tussen het station en TU-zuid.

Het TU-bestuur zit echter nog met vragen over de inpasbaarheid van het tracé in de Mekelweg en het effect van de tram op de parkeermogelijkheden. Het college blijft van mening dat de tram het campusidee niet mag schaden. Samen met deskundigen van de faculteiten Civiele Techniek en Bouwkunde zal het college daarom nog eens op de plannen studeren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.