Education

Gemeente kritisch over drankmisbruik tijdens Owee

Burgemeester en wethouders van Delft maken zich zorgen over de grote hoeveelheid alcohol die tijdens de Owee vloeit. Het drankmisbruik schaadt het toeristisch imago van de stad, vinden zij.

Zij kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat sommige studentenverenigingen met elkaar wedijveren waar de meeste drank ingenomen kan worden en dat daarmee de meeste nieuwe leden kunnen worden geworven. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders (b en w) in antwoord op schriftelijke vragen van gemeenteraadsfracties Stip en D66 over het Delftse alcoholbeleid.

Aanleiding voor die vragen was de recordpoging champagneflessen ontkurken van studentenvereniging Sint Jansbrug op 1 oktober. Stip en D66 vonden dat de gemeente met twee maten mat door die recordpoging wel toe te staan, maar de bierestafette van de Delftsche Studenten Bond (DSB) tijdens de Owee te verbieden.

Het college, bezorgd als het is om de beeldvorming over Delft, denkt daar anders over. De bierestafette heeft volgens het gemeentebestuur plaats op een tijdstip dat op de Oude Delft net veel bewoners en (buitenlandse) toeristen rondlopen. B en w vinden dat de bierestafette ‘geen bijdrage’ levert aan het beeld dat het bezoekers aan Delft wil bieden.

De champagnestunt was volgens b en w een heel ander geval, want deze was ludiek van karakter en onderdeel van het Jansbrug-lustrum. Maar, voegt het college toe, er waren wel voorwaarden gesteld. Zo moesten de champagneflessen binnen een afgezet terrein blijven. Bovendien stond niet de alcoholconsumptie, maar het zoveel mogelijk simultaan openen van de zeshonderd flessen centraal.

Het college van burgemeester en wethouders wil ondanks zijn afkeer van de bierestafette van de DSB geen uitsluitsel geven over de vraag of het festijn volgend jaar weer niet mag doorgaan op de openbare weg. “Dat zal op het moment dat het zich aandient worden gewogen en worden besproken met onze maatschappelijke partners.”

D66 en Stip kunnen zich ondanks dat kleine lichtpuntje niet vinden in de antwoorden van het gemeentebestuur. D66-fractielid Lucas Vokurka is teleurgesteld. “Wat mij vooral steekt is dat ze insinueren dat verenigingen leden trekken met zoveel mogelijk drankgebruik. Maar dat is totaal niet onderbouwd, b en w staaft die opmerking niet met cijfers.”

Vokurka blijft bij zijn standpunt dat de gemeente met twee maten meet bij het afgeven van vergunningen voor evenementen waar alcohol wordt geschonken. “Als college moet je zeggen: we zijn voor of we zijn tegen alcohol in het openbaar. Dat is duidelijk.”

“Nu maakt Delft op een zielige manier een onderscheid”, vindt het D66-raadslid. “Delft is ook een studentenstad. We hoeven geen jarenlange tradities te veranderen voor die paar toeristen die er rondlopen. Helemaal niet omdat de bierestafette alleen maar laat zien hoe gezellig de stad is.”

Zij kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat sommige studentenverenigingen met elkaar wedijveren waar de meeste drank ingenomen kan worden en dat daarmee de meeste nieuwe leden kunnen worden geworven. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders (b en w) in antwoord op schriftelijke vragen van gemeenteraadsfracties Stip en D66 over het Delftse alcoholbeleid.

Aanleiding voor die vragen was de recordpoging champagneflessen ontkurken van studentenvereniging Sint Jansbrug op 1 oktober. Stip en D66 vonden dat de gemeente met twee maten mat door die recordpoging wel toe te staan, maar de bierestafette van de Delftsche Studenten Bond (DSB) tijdens de Owee te verbieden.

Het college, bezorgd als het is om de beeldvorming over Delft, denkt daar anders over. De bierestafette heeft volgens het gemeentebestuur plaats op een tijdstip dat op de Oude Delft net veel bewoners en (buitenlandse) toeristen rondlopen. B en w vinden dat de bierestafette ‘geen bijdrage’ levert aan het beeld dat het bezoekers aan Delft wil bieden.

De champagnestunt was volgens b en w een heel ander geval, want deze was ludiek van karakter en onderdeel van het Jansbrug-lustrum. Maar, voegt het college toe, er waren wel voorwaarden gesteld. Zo moesten de champagneflessen binnen een afgezet terrein blijven. Bovendien stond niet de alcoholconsumptie, maar het zoveel mogelijk simultaan openen van de zeshonderd flessen centraal.

Het college van burgemeester en wethouders wil ondanks zijn afkeer van de bierestafette van de DSB geen uitsluitsel geven over de vraag of het festijn volgend jaar weer niet mag doorgaan op de openbare weg. “Dat zal op het moment dat het zich aandient worden gewogen en worden besproken met onze maatschappelijke partners.”

D66 en Stip kunnen zich ondanks dat kleine lichtpuntje niet vinden in de antwoorden van het gemeentebestuur. D66-fractielid Lucas Vokurka is teleurgesteld. “Wat mij vooral steekt is dat ze insinueren dat verenigingen leden trekken met zoveel mogelijk drankgebruik. Maar dat is totaal niet onderbouwd, b en w staaft die opmerking niet met cijfers.”

Vokurka blijft bij zijn standpunt dat de gemeente met twee maten meet bij het afgeven van vergunningen voor evenementen waar alcohol wordt geschonken. “Als college moet je zeggen: we zijn voor of we zijn tegen alcohol in het openbaar. Dat is duidelijk.”

“Nu maakt Delft op een zielige manier een onderscheid”, vindt het D66-raadslid. “Delft is ook een studentenstad. We hoeven geen jarenlange tradities te veranderen voor die paar toeristen die er rondlopen. Helemaal niet omdat de bierestafette alleen maar laat zien hoe gezellig de stad is.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.