Education

‘Geen salarisdiscussie via de media’ (met update)

Rector Karel Luyben wil de inhoudelijke discussie over decanensalarissen niet via de media voeren. Dat laat hij weten naar aanleiding van het geschil dat de vakbonden hierover hebben voorgelegd aan de VSNU.


De lokale vakbonden aan de TU Delft zijn ‘zeer boos’ op het college van bestuur (cvb), omdat dat onlangs twee decanen heeft benoemd met een salaris dat volgens hen ‘ver boven de CAO-norm’ (bruto 8622 euro per maand) ligt.


Wat vooral steekt is dat de TU decanen bovenop hun salaris structureel een toeslag biedt van twintig procent, zonder dat daarover een regeling is afgesproken met de bonden. Daarom hebben die eind juli een geschil voorgelegd aan de CAO-partijen: de landelijke vakbonden en universiteitenkoepel VSNU. “Nu de bonden deze casus aan de VSNU hebben voorgelegd, lijkt het me geen goede zaak de inhoudelijke discussie via de media te voeren”, schrijft Luyben.


De bonden zeggen al voor de aanstelling van de laatste twee decanen te hebben voorgesteld om de functie van decaan opnieuw te laten waarderen door een onafhankelijk bureau en ondertussen te stoppen met de extra toelage. De maat voor de bonden was vol, toen bleek dat het college toch structureel doorging met het bieden van de extra toelage.30-8-2012 

Naschrift:

In zijn reactie verwees rector Luyben ook naar het verslag van de cvb-vergadering van 21 augustus. Dat is 30 augustus verzonden. Daarin staat: “Het standpunt van het college van bestuur laat zich als volgt samenvatten: bij de TU Delft zijn de decanen de eenhoofdige leiding van de faculteit met grote verantwoordelijkheden. Zij ontvangen een bezoldiging die passend is bij de zwaarte van hun functie.”


 


 
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.