Education

Geen pardon voor topsporter

Staatssecretaris Zijlstra is onverbiddelijk: ook topsporters die te lang studeren, lopen vanaf september tegen een boete van drieduizend euro aan. De topsportambities van Nederland komen volgens hem niet in het gedrang.


Studenten die meer dan een jaar te lang over hun bachelor- of masteropleiding doen, moeten straks bijna vijfduizend euro collegegeld betalen. De enige uitzondering op die regel vormen studenten met een handicap of chronische ziekte. Die krijgen niet twee maar die uitloopjaren voor ze beboet worden.


‘Studenten die naast hun studie ambitieus zijn en bijvoorbeeld topsporter of studentbestuurder zijn, hebben geen recht op een extra uitloopjaar’, schrijft Zijlstra de Tweede Kamer. Wel kunnen ze een beroep doen op het profileringsfonds van hun instelling.


Sommige universiteiten en hogescholen hebben een speciale regeling voor topsporters. Die kunnen volgens Zijlstra ook een sponsor zoeken of een uitkering aanvragen bij de koepel van landelijke sportorganisaties NOC*NSF.

Fractievoorzitter Rouvoet van de ChristenUnie had er in een amendement op aangedrongen dat de langstudeerwet – net als de wet op de studiefinanciering – een regeling moet bevatten voor individuele studenten in bijzondere situaties.

Zijlstra wil daar niet aan. Alleen studenten met een structurele handicap vormen een uitzondering op zijn regels en krijgen een extra uitloopjaar. Op de vraag van Rouvoet of dit kan betekenen dat – bijvoorbeeld – zwangere studenten hun langstudeerboete bij de ene instelling vergoed krijgen uit het profileringsfonds en bij de andere niet, antwoordde hij bevestigend.

Verwijzend naar artikel 23 van de Grondwet, dat de autonomie van instellingen waarborgt, noemde hij dat een beslissing die een hogeschool of universiteit het best zelf kan nemen. “De ene zwangere student is de andere niet, en dat kan het best door de instelling zelf worden ingeschat.” Ook wees hij erop dat studenten tegen zo’n beslissing in beroep kunnen gaan.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.